Gå til hovedinnhold

Statsbudsjettet og private aksjesparing

Regjeringens forslag til statsbudsjett og skattereform har skapt debatt og forvirring rundt privatpersoners sparing i aksjer- og renteinstrumenter. Det er mye som fortsatt er uklart, men vi følger utviklingen tett og har selvfølgelig tenkt å stå på barrikadene for alle de hundretusener av nordmenn som sparer i aksjer og fond.

I forslaget til statbudsjett og skattereform er det hovedsaklig tre områder som påvirker privatpersoner som sparer i aksjer og fond (I tillegg så har vi selvsagt hele formuesskatten, men jeg velger å se bort fra dette i denne omgang):

  1. Skatt på utbytte og realisasjon av aksjer.
  2. Moms på finansielle tjenester
  3. Skattlegging av verdipapirfond.

Regjeringens hensikt med skatt på eierinntekter i punkt 1 handler retorisk om å gjøre lønn og utbytte mer likt. For alle nordmenn som sparer i aksjer og fond er ikke en slik veksling mellom utbytte og lønn en reel mulighet og gjør oss således til et uskyldig offer for regjeringens hensikter. Forslaget er at dette skal gjelde fra 1.januar 2016. Fullstendig uakseptabelt og stikk i strid med regjeringens tidligere uttalelser om å gjøre sparing i aksjer og fond mer attraktivt. Det er ingenting skrevet fra regjeringen eller via departement om dette også vil gjelde for Investeringskonto (unit link produkter), men mye tyder på at de ikke har tenkt på denne problematikken.

Moms på finansielle tjenester skal vedtas i stortinget neste sommer, og en utredning skal være klar neste høst (!). Hvilke bank, finans og forsikringstjenester som blir pålagt moms finnes det ikke noe svar på i dag. Men at (deler eller hele) regningen for dette vil skyves videre til forbruker, og dermed bidra til dyrere tjenester fra finansbransjen er det lite tvil om. Dette er også en utvikling som går stikk i strid mot det Nordnet står for, nemlig å utfordre og gjøre finansielle tjenester stadig mer tilgjengelig og rimeligere for privatpersoner.

Forslaget til skattlegging av verdipapirfond har ikke så stor påvirkning på privatpersoner, men handler om hvordan du som eier av et kombinasjonsfond nå forslagsvis skal skatte for henholdsvis aksjeinntektene og renteinntektene separat (også fra 1. januar 2016). Eier du rentefond har du fram til nå skattet 27 % av renteinntektene hver år ved at du i starten av et nytt år har fått tildelt nye andeler i rentefondet. Dette vil også skje for rentedelen i et kombinasjonsfond fremover (tidligere så skattet fondet for dette direkte). En ulempe med det nye forslaget er at det gjør det vesentlig mindre attraktivt for andelseier som faller innefor fritaksmetoden å eie kombinasjonsfond. Har du et investeringsselskap vil du i fremtiden komme langt bedre ut ved å kjøpe et aksjefond og et rentefond i stedet for et kombinasjonsfond. I praksis så får ikke dette forslaget veldig stor innvirkning, men det gjør skatterapportering og dermed produktet mer komplisert.

Nordmenn eier nok bolig og vi har nok penger i banken (1.000 milliarder!), allikevel så forsterkes de skattemessige incentivene rundt dette. I tillegg, med tanke på de utfordringer vi har med å tiltrekke privat kapital til næringslivet (3,7 prosent av Oslo Børs eies av privatpersoner), og det faktum at flere og flere må ta større ansvar for egen pensjonssparing (og det eneste som over tid bevarer kjøpekraft er aksjer/verdipapirer) så er det for oss som jobber med dette helt ufattelig at regjeringen gjør det mindre lønnsomt og mindre attraktivt for folk flest å delta i aksjer/verdipapirmarkedet – det burde vært tvert om!

Vi i Nordnet er ikke skatterådgivere, og det er heller ikke nok informasjon tilgjengelig til å si hva som lønner seg å gjøre på denne siden av årsskiftet eller vente til neste år. Det vi kan love er at vi skal følge dette tett, og stå på barrikadene for å kjempe for at privat deltagelse i aksje-, og verdipapirmarkedet skal være så gunstig som mulig! Kampen er allerede startet og Karl Oscar er i dag i Finansavisen og snakker om dette i dag. Klikk her for å lese avisartikkelen.

Mvh/Anders

 

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer