Statistikk fra Oslo Børs

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

2014 Fakta og nøkkeltall november 2014

  • Energiindeksen har falt 18 prosent i år, og Oslo Børs er blitt ni prosentpoeng mindre oljeeksponert. Ved inngangen av året utgjorde aksjene i energisektoren 43,6 prosent av verdien av aksjene notert på Oslo Børs. I november falt andelen til 34,3 prosent, 9,3 prosentpoeng lavere enn ved nyttår. Oslo Børs mindre oljeeksponert.
  • Store kursbevegelser sørget for høy omsetning. I gjennomsnitt ble det omsatt aksjer for 5,3 milliarder kroner fordelt på 118.200 handler hver dag i oktober. Omsetningen målt i antall handler var 48 prosent høyere enn i samme måned i fjor. Hittil i år er det omsatt for 4,3 milliarder kroner hver dag fordelt på 92.500 handler.
  • Det norske obligasjonsmarkedet er i sterk vekst. Selskaper har aldri lånt så mye i obligasjonsmarkedet på Børsen som i år. I november alene hentet selskaper 27,9 milliarder kroner gjennom nye lån og utvidelser av eksisterende lån. Hittil i år har det samlede emisjonsvolumet, utenom statens låneopptak, nådd 296,8 milliarder kroner. Det er 17,1 milliarder kroner over fjorårets lånerekord på 279,6 milliarder kroner.
  • Den kraftige veksten henger sammen med at stadig flere selskaper noterer sine lån på Børsen. Hittil i år har antall noterte lån økt med 123 til 1.693 lån, samtidig som den utestående verdien av lånene har økt med 92 milliarder til 1.506 milliarder kroner.

 

Nøkkeltall aksjemarkedet – November 2014

   Oslo Børs  Oslo Axess  Total
Antall utstedere 182 35 217
– herav utenlandske utstedere 40 8 48
Noteringer hittil i år 11 7 18
Markedsverdi utstedere (NOK mrd) 1.902 21 1.923
Emisjoner denne måneden (NOK mill) 491 171 662
Emisjoner hittil i år (NOK mill) 23.821 2.423 26.244
Gjennomsnittlig daglig omsetning hittil i år (NOK mill) 4.292 40 4.332
Gjennomsnittlig antall handler per dag hittil i år 91.242 1.228 92.470
 

Aksjeindekser

  Siste +/-% nov +/- % 2014 Toppnotering (sluttkurs)   Dato toppnotering
Hovedindeksen 566,34 -3,20 3,20 631,15 23.06.14
OBX 515,97 -3,40 2,50 580,17 19.06.14
 
 

Vinnere og tapere – Oslo Børs og Oslo Axess

November 2014

 Vinnere +/- %   Tapere +/- %
NEL 85,24   African Petroleum Corporation -49,28
SAS AB 42,16   Funcom -38,62
Nio 39,08   Eitzen Chemical -38,05
Scatec Solar 38,46   Seadrill -33,75
Prospector Offshore Drilling 31,82   Questerre Energy Corporation -33,04
 

Hittil i år

 Vinnere +/- %   Tapere +/- %
Rocksource 627,61   Norwegian Energy Company -89,60
NEL 189,89   Cellcura -89,55
Nordic Financials 110,71   InterOil Exploration and Production -88,94
Protector Forsikring 109,89   Northland Resources -86,04
AGR Group 104,77   Sevan Drilling -83,43
 

Mest omsatte aksjer – November 2014

  Omsetning (mill. NOK)
Statoil 14.842,6
Norsk Hydro 7.395,4
Seadrill 7.366,6
DNB 7.177,5
Telenor 6.173,5
 

Største meglerhus – November 2014

November % av omsetn.   2014 % av omsetn.
Morgan Stanley & Co Internati. 14,32   Morgan Stanley & Co Internati. 13,97
Merrill Lynch International 10,41   Merrill Lynch International 9,94
DNB Bank, DNB Markets 7,63   DNB Bank, DNB Markets 7,94
Credit Suisse Securities 4,99   Skandinaviska Enskilda Banken 6,19
Deutsche Bank 4,64   Credit Suisse Securities 4,81
 

Nøkkeltall rentemarkedet – November 2014

   Oslo Børs  Nordic ABM  Total
Antall noterte lån 633 1.060 1.693
Antall utstedere 181 243 348
Nominell verdi utestående lån totalt (NOK mrd) 1.100 406 1.506
Emisjoner hittil i år totalt inkl. utvidelser (NOK mrd) 180 117 297
 

Nøkkeltall derivatmarkedet – November 2014

  Oslo Børs
Antall underliggende 20 aksjer + OBX og OBOSX
Gj. snittlig daglig omsetning siste måned (kontrakter)  41.110
Gj. snittlig daglig omsetning hittil i år (kontrakter)  45.153
 

Nøkkeltall ETP og warrants – November 2014

   Oslo Børs ETFs  Oslo Børs ETNs  Oslo Børs Warrants
Antall produkter (for warrants: antall underliggende aksjer)  4  112  26
Gj.snittlig daglig omsetning siste måned (NOK 1000)  142.517  17.595  1.042
Gj.snittlig daglig omsetning hittil i år (NOK 1000)  141.541  12.638  605
 

All statistikk fra Oslo Børs

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer