Gå til hovedinnhold

Startskudd for skoleduellen 2020/2021

Endelig er skoleduellen i gang igjen, og vi i UiO Finans- og Investeringsforening er veldig klare for et nytt år med duellering.

I fjorårets konkurranse var risikostyring en høy prioritet, og vi syntes generelt det var langt mellom rimelig prisede selskap på børsen. Uten at noen kunne forutse en pandemi ga uansett forsiktigheten uttelling i mars, men bunnen snudde raskt og strategien landet oss midt på resultatlisten ved opptelling semesterslutt. Nå er vi tilbake på all time high-nivåer, klare for en ny runde duellering med stor tro på mulighetene for å knive i toppen. Vi starter duellen med en god del cash da vi i år ønsker å være mer opportunistiske enn tidligere. Sektorgruppene har fått et bredere mandat til å ta investeringsbeslutninger innen sitt ansvarsområde, og forhåpentligvis vil det kunne gi oss enda større mulighet til å utnytte kortsiktige muligheter – noe vi tror det blir mye av det kommende skoleåret tatt dagens markedsforhold i betraktning. Her kommer en oppdatering fra hver av sektorlederne med hvilke utsikter de har for sine respektive sektorer og innledende posisjoner i duellens første uke.

Eiendom
Eiendomssektoren har virkelig hatt medvind over de senere årene, med lave renter og generelt god vekst i økonomien. Det har gått noen rekorddyre transaksjoner i eiendomsmarkedet den siste tiden, men eiendomsseksjonen på Oslo børs har ikke hengt med. Rentebildet har vi naturligvis ikke tro på at vil endres med det første, men vekstutsiktene ellers er mer usikre enn tidligere. Vi velger derfor Entra som eksponering mot dette markedet, tiltrukket av deres sterke kontantstrøm fra lange kontrakter med offentlige leietakere og spesielt grønne eiendomsportefølje. Sistnevnte er noe en tydelig ser økt fokus på blant de institusjonelle investorene og vi har tro på at dette i kombinasjon med Entras stødige profil vil være attraktivt også fremover.

Sjømat
Med en laksepris som har fått hard medfart de siste månedene, hovedsakelig på grunn av manglende etterspørsel som følge av Covid-19 pandemien, har vi valgt en posisjon i Mowi som vi anser som et sterkt, etablert selskap. Dette skyldes hovedsakelig den veldiversifiserte verdikjeden til Mowi, som vi mener kan gjøre dem bedre posisjonert til å tåle en eventuell svak utvikling i lakseprisen enn konkurrenter som for eksempel Salmar eller Bakkafrost. Q2 for Mowi var ikke så svakt som mange analytikere hadde ventet (EUR 96m), og utviklingen i spesielt Canada var positiv gjennom dette kvartalet med høyere volum og lavere kostnader. Det ble også meldt om høyere marginer i både Chile og Irland. Den lave prisingen relativt til de andre selskapene i lakseindeksen og relativt til oppgangen OBSX har hatt de siste 6 mnd., gjorde at valget i første omgang falt på Mowi.
Vi ser på den globale nedgangen i etterspørsel etter laks for 2020, som den største trusselen inn mot 2021. Det kan se ut som det blir et av de største fallene i nyere tid (vi har sett på globale anslag på ned mellom (4-8%)), og regionsspesifikt spesielt svak utvikling i markeder som Kina og Brasil. Når det er sagt vil denne etterspørselen på et eller annet tidspunkt begynne å ta seg opp igjen og da tror vi fokuset knyttet til sunn, miljøvennlig mat vil være med å løfte konsumveksten ytterligere i denne sektoren

Bank og forsikring
Til tross for Covid-19 situasjonen har bank- og finanssektoren vært en av de sterkeste i markedet i 2020. Sektoren har opplevd god vekst i Q2 og vi tror at trenden vil fortsette inn i Q3.
I bankporteføljen har vi valgt DNB og NOFI. Selv med store avskrivninger og generelt svekket investeringslyst i Q1 så har DNB klart å holde seg solide og takler krisen etter vår mening veldig godt. NOFI har hatt et meget godt resultat i Q2 med høyeste lønnsomhet noensinne. NOFI har en forretningsmodell med høyere risiko for mislighold enn ordinære banker, spesielt i en usikker tid. Derfor har vi valgt en undervekt i NOFI.

Teknologi
Kitron fortsetter å levere gode resultater, og kan til tross for usikre tider skilte med rekordhøyt driftsresultat i andre kvartal. Som følge av koronaepidemien har etterspørselen etter elektroniske komponenter til medisinsk utstyr økt kraftig, noe selskapets driftsinntekter bærer preg av.  Inntektene for andre kvartal i år var 21% høyere enn i Q2’19, og inntektsmålet for 2020 ble oppnådd tidligere enn forventet. Den solide økningen i ordrereserven fra store og etablerte selskaper, så vel som posisjoneringen innen medisinsk utstyr, gjør at vi også har tro på selskapets fremtidige inntjeningsevne. En moderat gjeldsgrad, NIBD/EBITDA på 2.3x og rekordhøy EBIT gjør at vi forventer en økt fri kontantstrøm så vel som utbytte til aksjonærene i 2020 og 2021.
Bouvet kan også vise til en kraftig økning i kontantstrøm fra driften, opp fra 32.3 MNOK i Q2’19 til 163 MNOK i Q2’20. At selskapet heller ikke har noen rentebærende gjeld gjør at de står i en sterk finansiell posisjon. Med det økte fokuset på digitalisering som følge av nedstegningen har Bouvet sine tjenester opplevd økt etterspørsel, noe vi anslår vil fortsette i tiden fremover. Det at over halvparten av kundene tilhører offentlig sektor bidrar til økt forutsigbarhet og stabil inntjening. Selskapet halverte utbytte i 2020 grunnet den usikre situasjonen, men det er rimelig å anta at de holder seg til utbyttepolitikken de har fastslått, og igjen øker utbyttet i 2021.
Samlet sett ser vi at både Kitron og Bovuet har rekordhøye driftsinntekter, opplever økt etterspørsel og er godt etablert innenfor sine respektive segmenter. Begge er veletablerte selskaper med solid balanse, som har vist at de kan opprettholde driften i krevende og usikre tider.

Konsum
I konsumsektoren går vi i år som i fjor inn i Orkla, da vi fremdeles synes selskapets trygge og stødige profil er appellerende under de rådende markedsforholdene. Vi mener Orkla er et solid selskap som evner å tilpasse seg våre handlevaner og posisjonerer seg som en produsent for fremtiden, noe investorene trekkes mot i usikre tider. I tillegg tar vi en liten posisjon i Kid som har hatt medvind som følge av gode resultater, men vi mener at det fremdeles er mer oppside å hente ut for aksjen.

Industry & Renewables
Industry & renewables er en spennende sektor med mye å tilby. Norsk industri er konkurransedyktig, og vi ser muligheter til både god vekst og verdiskaping. Vi ønsker å se dette sammen med renewables og andre selskaper som har en ESG-profil og som er en del av løse de globale miljøproblemene og tar sosialt ansvar.
AKER: Aker er et godt etablert selskap innenfor den tradisjonelle energisektoren som driver med både industrielle og finansielle investeringer. Aker ASA er et tilpasningsdyktig selskap som nå er midt i et skifte. De har en god selskapsstruktur, sterk cash-balanse og beveger seg nå i en spennende ny retning som kan føre til en god kursutvikling og verdiskaping. Spesielt den nye avdelingen Aker Horizons har et betydelig vekstpotensial, samt de andre underliggende selskapene som Cognite, Aker Biomarine og de tradisjonelle sektorene vi kjenner Aker fra.
SSO: Scatec Solar er et selskap som har nytt godt av den grønne bølgen. Selskapet utvider virksomheten sin i nye land og planlegger å åpne flere solparker samtidig som de har flere i drift. Vi legger vekt på at Scatec Solar har både kompetansen og evnen til å bygge, operere og drifte samt vedlikeholde solcelleparkene sine.
SSO satser på lokal verdiskapning og følger opp lokalt der de operer med å følge FNs bærekraftmål og sine egne samt norske myndigheters ESG-vedtekter.

Shipping & Petroleum
Med den rådende usikkerheten har vi valgt å holde en undervekt i olje og har kun en liten indirekte eksponering gjennom posisjonen i Aker. Etterspørselen globalt er betydelig lavere enn i foregående år, og Russland og Saudi jobber iherdig med å holde resten av OPEC i tøylene og oljeprisen oppe. Vi er usikre på hvor lenge de kan opprettholde disiplinen blant de resterende medlemslandene, og nå som Kina er oppe på etterspørselsnivåer som før virusutbruddet ser vi heller ikke for oss noen bratt økning på etterspørselssiden.
BW LPG har fått plass i porteføljen da vi synes aksjen er rimelig priset og forventer gode rater utover høsten. Med en snau sjettedel av verdens VLGC-flåte under sin operasjon ser vi for oss god inntjening i andre halvår drevet av stabil etterspørsel i Asia kombinert med planlagt tørrdokking på en del av den resterende globale flåten. Vi har valgt å utelate oljetankere fra vår initialportefølje, men følger nøye med på utviklingen i oljemarkedet og er klare for å gripe mulighetene som dukker opp med noe av den ledige kapitalen.

Vi ser frem til et meget spennende skoleår på børsen, og ønsker samtlige konkurrenter lykke til med aksjeplukkingen.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer