Start av Skoleduellen 2018/2019

Nordnet sin skoleduell har igjen startet og åpningsporteføljen vår består av syv aksjer. Porteføljen bærer preg av at vi har et positivt syn på sykliske sektorer som rigg og shipping fremover. Den største enkeltposisjonen vår er Northern Drilling, på ~20 % av porteføljeverdien, mens vi har tre mindre posisjoner i shippingselskapene Golden Ocean, Frontline og FLEX LNG, som tilsammen utgjør nær 30 % av porteføljen.

Northern Drilling (NODL)

Vi velger å ta inn Northern Drilling (NODL) i porteføljen da vi ønsker eksponering mot riggsektoren. Økte oljeinvesteringer, historisk lave «reserves replacement ratios» kombinert med høye oljepriser gjør at vi vurderer riggsektoren som et attraktivt sted å være de neste årene. Dagratene på de ulike riggsegmentene er foreløpig langt unna 2014-nivåer, men økt tenderaktivitet og noe bedring i flåteutnyttelsen tyder på at bunnen trolig er nådd. NODL gir oss et rent asset play uten legacy-kostnader, hvor vi synes riggene er kjøpt til svært fornuftige priser. Vi liker også NODLs fleksible muligheter til å ta tidligere levering av boreskipene hvis markedet skulle ta seg opp, samtidig som vi anser en kontrakt til West Bollsta som en mulig trigger utover høsten. Dette kombinert med en sterk eier i John Fredriksen og en prising under (etter vårt syn) fair NAV, ser vi på dette som et attraktivt spill på et bedre riggmarked.

Sparebank 1 Østfold Akershus (SOAG)

Sparebank 1 Østfold Akershus er en godt drevet sparebank i en region som er i positiv utvikling. Banken prises for tiden til 8 ganger forventet inntjening neste år og til 0,8 ganger bokført egenkapital, til tross for god lønnsomhet og forventet 6% direkteavkastning. Med jevn utlånsvekst og god inntjeningskvalitet ser vi ingen grunn at aksjen skal prises lavt på multipler og relativt til andre sparebanker. Regionens makroøkonomiske forhold ser også svært gode ut i overskuende fremtid, noe som støtter opp om videre lønnsom vekst. Vi anser selskapets underliggende drift som svært god, og mener egenkapitalbeviset tilbyr en svært attraktiv «trade-off» av risiko og avkastning i dagens marked.

EVRY (EVRY)

Vi velger å ta in EVRY I porteføljen hovedsaklig på bakgrunn av attraktiv verdsettelse og en eksponering mot digitaliseringstrenden i samfunnet. EVRY trader på en P/E på rundt 11 for 2018, mens resten av markedet for it-tjenester i Norden trader på cirka 17. Markedets forventninger til selskapet ser dermed ut til å være lave.

EVRY har tatt noen strategiske grep ved å outsource deler av infrastrukturvirksomheten til IBM, mens selskapet satser mer på konsulenter og industrispresifikke software-løsninger. Dette fører til at kapitalintensiviteten i selskapet går ned og at selskapet øker eksponeringen mot segmenter med høyere marginer. Selskapet har en tredjedels markedsandel i Norge for konsulenter og IT-løsninger som også kan skalere bra globalt. Dette viser blant annet kontrakten med Geldservice Nederland som ble inngått tidligere i år, hvor selskapet skal effektivisere landets minibankinfrastruktur.

Hvis selskapet fortsetter å levere kvartalstall som i Q2, tror vi gapet både på P/E og EV/EBITDA vil senkes mot nordiske peers fremover. For 2018 kan man også vente seg et utbytte som ligger på mellom 6-7 prosent av dagens aksjekurs, dette setter et gulv for hvor mye aksjekursen kan falle.

Komplett Bank (KOMP)

Komplett Bank prises til en P/E på rundt 6 for 2019, noe som er historisk lavt for selskapet og sammenlignet med peers. Til sammenlignes har NOFI en P/E i underkant av 10 for 2019. Selskapets ROE ligger i dag på 25%, og er stigende, ettersom de var overkapitalisert etter børsnoteringen. P/B estimeres til 1,6 for 2019, mens fair P/B bør ligge på rundt 2,5.

Veksten til Komplett Bank har vært sterk siden oppstart, og med de videre ekspansjonsplanene er det ingen grunn til at veksten skal avta. De lanserte forbrukslån i Sverige i slutten av Q1 og POS Finance i Sverige i slutten av Q2. I Q4 skal selskapet lansere kredittkort i Sverige og Finland og POS Finance i Finland. I tillegg er inntektene fra POS Finance provisjonsdrevet og den korte utlånsperioden gjør at området ikke binder opp så mye kapital som vanlige forbrukslån. Provisjonsinntekter har også svært høy lønnsomhet, og vanligvis er mesteparten av utgiftene knyttet til agenter, som vil gjøre inntektene fra POS Finance ekstra lønnsomme.

Selskapet har en sterk kapitalposisjon. Avtalen med Axactor om å selge misligholdte lån fra den norske forbrukslånsvirksomheten på en rullerende basis, gjør at selskapet kontinuerlig får ryddet opp i balansen og frigjort kapital. Videre vil diversifiseringen til flere markeder og produkter reduserer risikoen og sørge for at lønnsomheten forblir sterk, da de redusere renten for å oppnå den ønskede veksten. I tillegg er veksten skalerbar og det gir stordriftsfordeler. Alt i alt ser Komplett Bank ut til å være en veldig god investering.

Golden Ocean (GOGL)

De fundamentale forholdene i tørrbulkmarkedet ser bra ut om dagen, og spesielt for Capesize. Flåteveksten er historisk lav og etterspørselsveksten er solid, i tillegg ser vi en økning av Brasil – Kina transport, som er positivt på grunn av den økte transporttiden. Kina ønsker også å redusere luftforurensningen, noe som favoriserer jernmalm fra Brasil og Australia fremfor å produsere lokalt.

Ratene har vært sterkere enn normalt i sommermånedene, og til tross for et fall den siste tiden, ser markedet ut til å være relativt stramt før vi går inn i høysesongen. Vale-gruven i Brasil guider at de vil øke eksporten av jernmalm i andre halvår, noe som være veldig positivt for ratene. Den globale flåten går nå på 87% utnyttelse, og en ytterligere økning i etterspørselen kan resultere i at ratene overrasker på oppsiden.

Golden Ocean er godt posisjonert for å kapitalisere på et godt tørrbulkmarked, blant annet fordi Capesize utgjør en stor andel av flåten. De har også nylig inngått en avtale om installering av scrubbere i 16 Capesize skip med en opsjon for ytterligere ni, som er positivt i forkant av IMO 2020. Med god inntjening, som et resultat av et godt marked, er de posisjonert for å betale en stor andel av resultatet i utbytte. Selskapet handles til en P/NAV på 1, mens den vanligvis ligger på 1,2. Med gode fundamentale forhold og stigende skipsverdier, synes vi Golden Ocean er et godt kjøp på dagens kurs.

Frontline (FRO)

På bakgrunn av vårt positive syn på tanksektoren, velger vi å ta inn Frontline (FRO) i porteføljen. Vi ser bra risk-reward både på kort og lenger sikt på bakgrunn av en fordelaktig utvikling i tilbud-etterspørsel, i tillegg til positive effekter på markedet ved implementeringen av IMO2020 reguleringene. Selv om det vil komme en del nybygg i 2019, ser vi begrenset tilbudsvekst fra 2020. Sammen med en forventet positiv vekst i tonne-mile etterspørselen som følge av produksjonsveksten frem mot 2023 er ventet å komme vest for Suez og etterspørselsveksten fra øst for Suez. Vi tror at implementeringen av IMO2020, sammen at mange av de eldre skipene må opp til en fjerde Special Survey, vil gi insentiver til å øke skrapingen ytterligere. I tillegg vil deler av flåten bli tatt ut av markedet i 2019 for å installere scrubbers som følge av IMO2020. Selskaper som installerer scrubbere (som FRO) på sine skip for å rette seg etter de nye reguleringene vil kunne oppnå betydelige fordeler på en forventet økning i spreaden mellom HFO og MDO.

Flex LNG (FLNG)

Flex LNG er et shippingselskap som er eksponert mot et strammere LNGC-marked, med global økende etterspørsel og et sterkt sentiment i fraktrater i tillegg til gode utsikter. De største driverne bak veksten i LNG-handelen fremover er økende eksport fra Nord Amerika i takt med sterk gassproduksjon i USA. På importsiden er det primært Kina som jobber mot det grønne skifte hvor kull blir byttet ut til fordel for LNG. Selskapet er backet av en sterk hovedaksjonær, Jon Fredriksen og har attraktiv finansiering. FLNG har p.t 4 båter i MEGI segmentet. I tillegg har de 4 under konstruksjon med levering hhv. 2 og 3. kvartal 2019 og 2. Og 3. kvartal 2020.

Med en break-even på operasjoner rundt 40kUSD/dagen tror vi at det er stor oppside både de kommende månedene og årene. Vi går inn i et sesongmessig sterkt vinterhalvår, hvor det rapporteres om spot rater på 110kUSD allerede før høysesong, noe som speiler et overraskende positivt sentiment. På bakgrunn av dette samt attraktiv prising forventer vi at FLEX LNG blir en outperformer i tiden fremover.

Inntil videre velger vi dessuten å sitte med 10 % i kontanter.

Vi ser frem til en spennende konkurranse og ønsker våre konkurrenter lykke til!

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer