Start av Skoleduellen 2017/18

Åpningsportefølje med Aker Solutions, XXL, Questerre Energy Corporation, DNO og Storebrand

Nordnet sin skoleduell har igjen startet, og etter vårt ukentlige møte har vi valgt ut fem aksjer å åpne med i porteføljen vår. Det skal nevnes at siden Skoleduellen er en konkurranse velger vi å ta en noe høyere risiko sammenlignet med hva vi gjør i forvaltningen av fondet vårt Investeringsklubben NHHS.

AKSO
Vi tar inn Aker Solutions (AKSO) på grunn av triggerne fremover, som vi ser på som potensielt salg og tildelelse av SPS-kontrakter for Snorre 2040 og Johan Castberg, der FID for begge utbyggingene er ventet før utgangen av året. I tillegg er selskapet godt posisjonert for andre SPS- og MMO-kontrakter, som er de type kontraktene som oljeselskapene først tildeler. Selskapet har dessuten lav gjeld og har opprettholdt marginene gjennom nedsykelen, så vi ser begrenset nedside i caset.

XXL
XXL har falt fra en kurs rundt 110 kr fra oktober i fjor. Vi tror mye av denne kursnedgangen skyldes negativ utvikling som følge av en svært dårlig vinter, priskonkurranse i Sverige samt stor usikkerhet rundt ekspansjonen i Europa. Vi liker selskapets nåværende posisjon i Norden, vekstplanene i Europa samt utviklingen i netthandelsløsningen. Dersom usikkerheten rundt ekspansjonen i Europa reduseres og vinteren i år blir noe mer normal, tror vi aksjen vil framstå i det lyset den egentlig fortjener. For oss virker caset inntakt og således gir dagens kursnivå en god inngangsbillett.

QEC
Questerre Energy Corporation har vært den soleklare børsraketten de siste tolv månedene, med en oppgang på nærmere 600 %. Til tross for det har vi troen på videre positiv utvikling i aksjen i vente av endelige lovreguleringer i Quebec, der selskapet har jobbet med å få tillatelse til å starte utvinning siden skifergassfunn i 2008. Dersom reguleringene implementeres, hvilket avgjøres av samme flertallsregjering som vedtok en ny hydrokarbon-lov i slutten av 2016, vil det føre til en reprising av aksjen på en langt høyere kurs enn den vi ser i dag.

DNO
Det har den siste tiden vært mye positiv nyhetsstrøm rundt DNO, og vi mener denne vil fortsette fremover. Både politisk og geopolitisk risiko synes lavere etter at myndighetene i Kurdistan (KRG) gjorde opp for gjelden til de fleste oljeselskapene i regionen, i tillegg til at IS har mistet mye av områdene sine i Irak. Vi har estimert en 2018 P/E på 4.17, og mener DNO fortjener en høyere P/E med bakgrunn i den reduserte politiske og geopolitiske risikoen. Videre er det noen klare triggere i nærmeste fremtid. Boreresultat fra Peshkabir-feltet i Tawke-lisensen kommer innen noen uker (DNO fikk økt eierandelen i Tawke fra 55% til 75% etter at KRG gjorde opp for gjelden, så disse boreresultatene spiller en større rolle enn tidligere). I tillegg skal Kurdistan avholde et valg om selvstendighet, for å se hvor stor andel av befolkningen som vil ha Kurdistan som et eget land. Disse resultatene vil videre bli brukt av KRG som et kort i forhandlingene med nabolandene. Vi tror også at DNO er et svært attraktiv oppkjøpscase, med tanke på eierandelen i Tawke. Store oljeselskaper som vil øke reservene sine og redusere løftekostnadene burde være veldig interessert i DNO sin virksomhet i Kurdistan.

Storebrand
Storebrand steg mye i forkant av Q2-rapporten, men har siden falt noe tilbake kursmessig. Selskapet fortsetter å levere gode tall i alle segmenter samt sterk utvikling i solvenskapitalen. For en gjennomgang av driverne bak utviklingen i Storebrand vises det til Pengepodden episode 113. Vi tror utviklingen vil fortsette og at mange analytikere må oppjustere sine estimater. Videre tror vi den gode utviklingen i driften og solvenskapitalen vil føre til større utbytte for 2017 sammenlignet med konsensus per tid. Med driverne bak caset inntakt framstår dagnes kursnivå som attraktivt.

Kontanter
Nå i starten velger vi å sitte med ca 30 % i kontanter for å være beredt på fremtidige case.

Vi ønsker de andre konkurransedeltakerne lykke til, spesielt årets fire nye skolelag, og ser frem til en spennende konkurranse.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer