Spar arveavgift, men tenk langsiktig!

Jeg leser en del blogger og innlegg i media om tips om hvordan man skal spare arveavgift. Generelt synes jeg at man ikke tenker langsiktig nok når det gjelder å kutte ut denne avgiften. Det hjelper ikke å spare arveavgift i dag hvis du mister retten til stipend til neste år.

Først en oversikt over arveavgiftssatsene :

§ 4. Av arv og gaver til arvelaterens/giverens barn, fosterbarn – herunder stebarn som har vært oppfostret hos arvelateren/giveren – og foreldre § 5. Av arv og gaver som ikke går inn under § 4, f.eks barnebarn, svares:
Av de første 470 000 kroner             Ingenting Av de første 470 000 kroner           Ingenting
Av de neste 330 000 kroner              6 prosent Av de neste 330 000 kroner             8 prosent
Av overskytende beløp                    10 prosent Av overskytende beløp                   15 prosent

Kilde: http://lovdata.no/for/sf/sv/xd-20091126-1494.html

Råd nummer 1 når det gjelder arv, er at det er bedre å planlegge mens arvelater er i live enn å gå med skylapper til etter arvelater er gått bort. Likevel synes mange det er vanskelig å snakke om penger og arv og det blir til man tar alt etter at døden har inntruffet.

La oss se på følgende eksempel:

Bestemor sitter på et hus som er verdt 3 millioner og så dør hun. Hun har datteren Kari. Kari er gift og har to barn på 16 og 18 år. Bestemor sitter i uskiftet bo etter at bestefar døde for noen år siden og kan derfor også gi avdøde bestefars andel til barn og barnebarn.

Alternativ 1: Det nest dårligste alternativet

–        Huset selges og Kari arver 3 millioner etter bestemors død. Kari må da betale 179 600 kr i arveavgift. Hun fikk da først 2 ganger fribeløp på 470 000 kr og betalte så 6 prosent på de neste 660 000 kr og 10 prosent på de resterende 1,4 millionene.

Alternativ 2: Det dårligste alternativet

–        Huset selges og Kari arver 1 million og barna arver 1 million hver. Kari må da betale bare 7000 kr i arveavgift, mens barna må betale 9 000 kr hver. Totalt sett en arveavgift på 25000 kr.

Hvorfor er dette det dårligste alternativet, spør du. Det er jo mye mindre arveavgift enn alternativ 1. Den første grunnen er at man gir et barn tilgang på 1 million fordi det er 18 år, noe som er forferdelig mye penger for en 18 åring. Disponeringen av pengene er i beste fall usikker- alt avhengig av barnets modenhet. I tillegg vil pengene til barnet som er 16 år sannsynligvis bli forvaltet av overformynderiet. Barnet i samråd med foreldre kan ikke velge selv hvordan pengene skal forvaltes. Den viktigste grunnen er imidlertid at begge barna snart er studenter og vil kunne søke studielån og stipend. Dersom du har formue over 278 589 kr (2012 tall) får du avkortning på stipendet med 5 prosent av summen du har mer i formue enn grensen tilsier. Maks stipend for et vanlig studieår er 36 320 kr (40 prosent av utbetalt lån, 2012 tall). Med 1 million i formue har man 721 411 kr mer i formue enn Lånekassens grense. 5 prosent av det er 36 070 kr. Altså kan barna få maks 250 kr i stipend hvert år. Hvert av barna skal studere i 3 år og mister muligheten til rundt 109 000 kr hver i stipend. Det ble en dyr arv.

Alternativ 3: Det beste alternativet

–        Kari og barna arver huset. De må ut med arveavgift som i alternativ 2. Men huset har en ligningsverdi på ca. 25 prosent av salgsverdi, altså 750 000 kr. Det betyr at hvert av barna får en ligningsformue på 250 000 kr hver. De kan også få leid ut huset og dermed få løpende leieinntekter som de kan bruke til å leie bolig ved studiestedet. Når barna er ferdige med utdannelsen og trenger penger til egen bolig, så kan huset selges og barna kan få sin andel. Da er det sannsynlig at huset har steget i verdi. Når man ikke har bodd i huset selv, så må man betale skatt på gevinst med 28 prosent på summen over 3 millioner, men da har man uansett hatt en avkastning på pengene, i tillegg til løpende inntekter.

Det ville for øvrig ikke vært noe poeng å få overført huset mens bestemor var i live. Da påløper 2,5 prosent i dokumentavgift. Det slipper man ved arv.

Min største oppfordring er å tørre å snakke om hvordan man vil ha det etter man er borte. Økonomi og penger er kilde til mye uenighet. Skriv et testament og ikke la det være opp til etterkommerne å ta på seg fordelingen. Det er bedre at man blir irritert på den som ligger i graven enn at familien som fortsatt lever blir uenige og irriterte på hverandre.

Mvh Sissel

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer