Markedskommentar ODIN:

Økonomiske utsikter
Virkningen av de høye statsrentene ble tydelig da Spania la frem sitt forslag til statsbudsjett for 2013. Anslaget på budsjettunderskudd er uendret på 6,3 prosent for i år og 4,5 prosent neste år. Dette skal bl.a. sikres gjennom kutt på 12 prosent i offentlige utgifter og en mindre skatteøkning. Landet rammes av de stadig høyere renteutgiftene knyttet til statsgjelden, og i 2013 må hele 38 milliarder euro settes av på denne utgiftsposten.

Sannsynligheten for at Spania må reddes av det europeiske krisefondet, ESM, har likevel økt, og mange tror dette er rett rundt hjørnet. Innstramninger på 40 milliarder euro kombinert med omfattende strukturelle reformer i økonomien, vil muligens være nok til å tilfredsstille potensielle långivere.

Utviklingen på hver side av Atlanteren fortsetter å gå hver sin vei. I EU begynner pessimismen å prege også de ”sterke” nasjonene som Tyskland, Sverige og Storbritannia. Det svenske Konjunkturinstitutet (KI) mener veksten i svensk økonomi er svakere enn normalt, og ulike barometerindekser peker nå nedover.

I USA har konsumentenes humør steget, uten at det er helt klart hvorfor. Consumer Confidence-indeksen for september steg mye mer enn ventet. Mulige årsaker kan være at utviklingen i boligprisene overrasket på oppsiden eller forventninger om hva de utvidede kvantitative lettelsene (”pengetrykkingen”) kan føre til.

Porteføljekommentar
Ett av lyspunktene i den globale bilindustrien for tiden er sør-koreanske Hyundai, som fortsatte å ta markedsandeler i august. Lokalt falt bilmarkedet på grunn av streiker, men det var vekst for selskapet i alle andre markeder. Selskapet planlegger overtidsproduksjon for å ta igjen det tapte etter streikene.

Det er ikke knyttet store forventninger til veksten i det globale lastebilmarkedet, og en av de store produsentene, Volvo, vil derfor øke resultatene gjennom kostnadsreduksjoner. På selskapets kapitalmarkedsdag nylig
presenterte selskapet sitt marginforbedringsprogram, som virket betryggende for eiere som ODIN, men kanskje ikke like mye for underleverandørene.

Gjødselsmarkedet vil nyte godt av de lave gassprisene i USA. Gass er innsatsfaktor i gjødselsproduksjonen. Stadig større tro på at lave amerikanske gasspriser vil gi varig lave energikostnader, vil imidlertid kunne fremme bygging av flere gjødselfabrikker i Nord Amerika. I mellomtiden er markedet stramt og med gode marginer for Yara.

Finske Kone annonserte en ekstra dividende på 1,5 euro per aksje. Maskinprodusenten Metso trakk, politisk korrekt, et tilsvarende forslag forrige uke, etter å ha annonsert masseoppsigelser omtrent samtidig. Den finske
stålprodusenten Rautarukki fulgte opp svenske SSABs resultatvarsel i forrige uke. Kundene trekker fra lagrene på forventninger om lavere stålpriser etter at prisen på innsatsfaktoren jernmalm har falt.

Photo credit: marcp_dmoz / Foter / CC BY-NC-SA