Gå til hovedinnhold

Solid avkastning over tid

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Bilde: Forvalter av Arctic Nordic Equities Tore Mengshoel, Ole Dahl og Sindre Sørbye

Hvorfor man bør velge et aktivt fond med en langsiktig investeringshorisont

Finske Antti Petajisto og nederlandske Martijn Cremers lanserte uttrykket Active Share i 2009. Active Share er et mål på hvor stor andel av en aksjeportefølje som avviker fra markedet – representert ved en aksjeindeks. Begrepet har de senere årene blitt brukt hyppig i debatten rundt aktiv vs passiv forvaltning.

Petjisto og Cremers har gjennom flere artikler vist at de mest aktive fondene over tid har gitt meravkastning, både i forhold til andre aksjefond og markedet. Det innebærer selvsagt at disse fondene også har gitt bedre avkastning enn indeksfond, som nærmest per definisjon vil gi noe lavere avkastning enn sin referanseindeks grunnet kostnader.

I en fersk artikkel (som skal publiseres i Financial Analysts Journal) ser Cremers på de «tre pilarene i aktiv forvaltning»; ferdighet («skill»), overbevisning («conviction») og muligheter («opportunity»). Active Share ses i sammenheng med investeringshorisont. Studien tar for seg 3100 amerikanske aksjefond over en periode på 26 år (1990 tom 2015).

Resultatene er meget interessante. Sett hver for seg, gir både høy Active Share og langsiktighet (målt ved hvor lenge man eier aksjene i de aktuelle fondene) grunnlag for moderat avkastning. Imidlertid er det slik at meravkastningen øker dramatisk når man kombinerer disse to karakteristikkene. Med andre ord: fond med en langsiktig investeringstilnærming og et stort avvik fra indekssammensetningen tenderer til å gi solid avkastning over tid.

Resultatene viser at de mest aktive fondene, der de fleste av enkeltaksjene har vært i fondet i mer enn to år har gitt en årlig, risikojustert, meravkastning på 1,9% etter at alle kostnader er trukket fra. Resultatene stemmer godt overens med hva Cremers, sammen med medforfatter Ankur Pareek i artikkelen Patient Capital Outperformance (2015), kom frem til, der man viste en meravkastning på 2,1% per år ved en tilsvarende metode. Det kan også legges til at meravkastningen for en høyt aktiv og tålmodig tilnærming var relativt konsistent over tid.

Over en lang periode, vil en rentes rente-effekt av en meravkastning på 2 prosentpoeng være dramatisk. Finans Norges avkastningsprognoser er en realavkastning på 5 prosent per år for aksjer med en 2,5 prosent inflasjon. Hvis man investerer 100 000 kroner i sin egen pensjon, som forvaltes med en forventet meravkastning på 2 prosent per år, vil dette være verdt 1 059 000 kroner når det blir tatt ut f.eks 26 år senere. Plassert til «indeksfondavkastning» vil forventet kapital til sammenligning være verdt kun 625 000 kroner.

De tre pilarene; ferdigheter, overbevisning og muligheter, er en anvendelse av den filosofiske ideen om at praktisk visdom (eller suksessfull aktiv forvaltning) involverer en kombinasjon av kunnskap, god vurderingsevne og praktisk anvendelse, snarere enn bare et delsett av disse tre komponentene. Med andre ord, det å lykkes på lang sikt innebærer å ha en god forståelse, ta de rette valgene og ha den praktiske muligheten til å gjøre det effektivt. Det er ikke nok å ha god forståelse uten viljestyrke, eller å ha begge disse, men stå overfor praktiske hindringer som igjen hindrer effektiv gjennomføring. Verst er kanskje å ha stor viljestyrke og store muligheter, men mangle forståelse.

 

Av Sindre Sørbye, forvalter Arctic Nordic Equities

 

>> Les hele Martijn Cremers paper her

>> Les mer om Arctic Nordic Equities her

>> Martijn Cremers vil besøke Morningstar Investment Conference, Amsterdam mars 2017 – se tidligere intervju her

 

Arctic Nordic er et aksjefond som ble startet i 2012. Fondet, forvaltet av et team på 3 forvaltere og en analytiker, har hatt en avkastning på 140 prosent siden oppstart, hele 30 prosent foran fondets indeks i samme periode. Fondet har en Sharpe ratio (3 år) på 1,8, tracking error på 6,8 og en IR på 1,0. Fondet har en Active Share på 76%, er relativt konsentrert og har en omløpshastighet på rundt 30%, der den overveiende del av enkeltaksjene har vært i porteføljen i mer enn to år  – et aktivt forvaltet fond med aksjevalg som teamet holder over tid.

 Historisk avkastning i Arctic Norden er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen i Arctic Nordic Equities kan i perioder bli negativ som følge av kurstap.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer