Gå til hovedinnhold

So many stocks in here, where do I begin?

Etter en tung start på året, har stemningen på Oslo børs tatt seg betydelig opp de siste månedene. Hovedindeksen har siden bunnen i mars steget nesten 40%. I det siste, har vi også begynt å se et skred av nye børsnoteringer. Så langt i 2020, har hele 30 nye selskaper blitt notert, hvorav 25 av disse på Merkur Market. Til sammenligning, ble det notert 17 selskaper i løpet av hele 2019.

Høy aktivitet for børsnoteringer er noe vi gjerne opplever i gode tider. For å få en verdsettelse eierne kan være fornøyd med, er man avhengig av at tilstrekkelig risikovillig kapital er tilgjengelig i markedet. Som følge av dette, er gjerne antall nye noteringer godt korrelert med markedsutviklingen.

Kilde: Statista.com

Med dette i bakhodet, er det lett å tenke seg at ting ser lyst ut for norsk økonomi. Hvis vi løfter blikket og ser oss rundt, viser det seg at dette ikke stemmer. Vi befinner oss for øyeblikket i den verste resesjonen verden har sett på lang tid. Økonomier verden rundt har blitt stengt ned, og millioner av mennesker har mistet jobben. Langtidseffektene av en slik nedstengning er svært uklare, da det er vanskelig å finne historiske eksempler på noe lignende.

Betyr dette at de siste måneders utvikling er en boble? Ikke nødvendigvis. Flere faktorer kan bidra til å forklare den økte aktiviteten. De lave rentene vi ser både i Norge og resten av verden, bidrar til å tvinge de som sitter på kapital til å ta risiko. Sett i denne sammenheng, er det kanskje ikke så rart at markedet virker å ha en utømmelig appetitt for nye selskaper. I tillegg til dette, ser det ut til at markedene i det siste har åpnet øynene for mulighetene Merkur Markets tilbyr i forbindelse med noteringer. Mindre formelle krav enn hovedlisten, medfører at det blir langt billigere for det enkelte selskap å være notert på Merkur. Det er da naturlig at flere ønsker å få med seg fordelene ved å være offentlig notert.

Hva betyr så dette for oss? Flere nye noteringer, betyr flere selskaper å velge mellom når man skal investere! Dette er utelukkende positivt for en investor som leter etter feilprisinger i markedet. Flere aksjer betyr færre som følger med på hver enkelt aksje. Dette gjelder spesielt mindre selskaper notert på Merkur Markets, da mange av disse ikke har nevneverdig analysedekning. En slik dynamikk skaper muligheter for en mindre investor uten for mye kapital. Samtidig, gjelder dette bare om man evner å velge smart blant de tilgjengelige selskapene. For å gjøre dette, må man gjøre seg opp en mening om verdien av selskapets fremtidige inntjening, og sammenligne dette med prisen man betaler for selskapet i dag. Dette er en jobb vi gjør med glede.

Porteføljeutvikling

Etter en litt tung start på konkurransen både for oss og markedet, har utviklingen så langt i oktober vært positiv. Vi befinner oss for øyeblikket ca midt i feltet blant skolene. Dette er som forventet etter så kort tid, med vår relativt høyt diversifiserte portefølje. Høyere diversifisering medfører lavere varians i porteføljeutvikling, og over kortere tidsrom er det naturlig at noen vil gjøre det bedre, mens andre vil gjøre det verre. På litt lengre sikt, har vi troen på at de attraktive fundamentale driverne i selskapene våre vil bidra til meravkastning.

Følg utviklingen i Skoleduellen

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer