Gå til hovedinnhold

Snart kan du flytte jobb-pensjonen din til Nordnet!

I 2021 får du samlet mye av din pensjonssparing på èn konto. Nyvinningen kalles egen pensjonskonto, og omfatter 1,5 millioner arbeidstakere i privat sektor. Neste år kan du flytte jobb-pensjonen din til Nordnet!

Egen pensjonskonto er etter min mening den største pensjonsnyheten i privat sektor siden obligatorisk tjenestepensjon ble innført i 2006.

De fleste vet ikke hva de nye reglene om egen pensjonskonto innebærer. Jeg starter derfor med en enkel forklaring: De aller fleste arbeidstakere i privat sektor har en innskuddspensjonsordning på arbeidsplassen. Frem til nå har arbeidsgiver valgt pensjonsleverandør for alle ansatte. Når en ansatt har sluttet i jobben, får han eller hun med seg et pensjonskapitalbevis som trolig forvaltes av en annen pensjonsleverandør enn den nye arbeidsgiverens pensjonsleverandør.

I løpet av 2021 vil disse pensjonskapitalbevisene fra tidligere arbeidsplasser bli flyttet til nåværende arbeidsgivers pensjonsleverandør – helt automatisk. Målet er lavere kostnader for den enkelte og dermed mer pensjon for hver sparte krone, samt bedre oversikt over pensjonssparingen.

Gammel IPS (avviklet 01.11.17) og Individuell pensjonsavtale (IPA) kan også flyttes inn på egen pensjonskonto, men da må kunden selv ta initiativ til flytten.

Ansatte i stat og kommune er ikke omfattet av de nye reglene for egen pensjonskonto. Ei heller innskuddspensjonsavtaler som er under utbetaling. Heller ikke fripoliser.

Du kan snart velge Nordnet for din jobb-pensjon

De nye reglene gir deg også økt valgfrihet, og det er vi i Nordnet glade for. Fra neste år kan du nemlig selv velge hvem som skal forvalte din aktive innskuddspensjon – for eksempel Nordnet, som er en av utfordrerne i pensjonsmarkedet.

Vi vet at mange av våre kunder klør i fingrene etter å kunne forvalte pensjonen sin selv, og selv kunne velge hvilke fond pensjonen deres skal plasseres i. I Nordnet har vi som kjent Norges største utvalg av fond og ETFer – over 800 fond og over 1.000 ETFer. Alle disse vil være tilgjengelige på din pensjonskonto i Nordnet. Enkeltaksjer er ikke tillatt, ifølge loven (og det er kanskje like greit – av risikohensyn).

Vi vil også tilby en alderstilpasset spareprofil for de som ikke vil velge fond selv. Denne spareprofilen vil ha en litt høyere aksjeandel og en litt senere nedtrapping enn konkurrentene, i god Nordnet-stil. Dette for å øke forventet langsiktig avkastning for kundene.

En annen fordel med å velge Nordnet (eller et annet selskap) som selvvalgt leverandør for din innskuddspensjon, er kontinuitet. Selv om du bytter jobb, vil du beholde Nordnet som din pensjonsleverandør. Du slipper å få en ny pensjonsleverandør hver gang du bytter jobb.

De fleste av de 1,5 millioner arbeidstakerne som blir berørt vil neppe ta et aktivt valg med pensjonen sin, og dermed forbli hos arbeidsgivers pensjonsleverandør. Det er selvsagt helt greit, så lenge det er et bevisst valg – og så lenge de har sjekket om aksjeandelen i sparingen deres er tilpasset deres alder og risikotoleranse. De får uansett med seg en viktig fordel med egen pensjonskonto, nemlig lavere kostnader ved å slå sammen flere avtaler.

Skru opp aksjeandelen i pensjonssparingen

Jeg mener like fullt det er mulig for bevisste kunder å få høyere pensjon ved å ta et aktivt valg med pensjonen sin. Fortrinnsvis ved å øke aksjeandelen i pensjonssparingen sin – og dermed få en høyere forventet avkastning på lang sikt – men også å velge fond selv, hvis man er interessert i fond og investeringer.

De aller fleste arbeidstakerne har jobb-pensjonen sin plassert i standardprofilene til pensjonsleverandørene, mange med automatisk nedtrapping av aksjeandel jo eldre man blir. Her er aksjeandelen i snitt ca 60 %, ifølge Finans Norge. Det mener jeg er for lavt. Husk på at mesteparten av pensjonsutbetalingene til nordmenn kommer fra folketrygden, og denne er i realiteten en sikker statsobligasjon. Dermed kan du ta betydelig aksjerisiko med annen pensjonssparing, både jobbpensjon og privat sparing.

Jeg er ikke spesielt imponert over avkastningen til standard-spareprofilene til pensjonsforvalterne de siste årene. En årsak til at avkastningen de siste 3, 5 og 10 årene til de mest brukte spareprofilene er svakere enn et globalt aksjeindeksfond er selvsagt at aksjeandelen kun er ca 60 prosent i snitt. Det er helt greit, siden risikoen har vært lavere med en andel renter i porteføljen. En annen årsak er imidlertid at de fleste spareprofilene er valutasikret, noe som har vært lite gunstig de siste årene grunnet kronesvekkelse. En tredje årsak er at de aktive fondene i spareprofilene ikke har gitt meravkastning. Det kan sees ved å sammenligne avkastningen på norskpensjon.no i de aktive spareprofilene i ett selskap med tilsvarende indeksprofil med samme aksjeandel fra samme selskap. (Merk at tabellen vi linker til på norskpensjon.no viser brutto årlig avkastning før kostnader, siden bedriften betaler kostnadene for de ansatte så lenge de jobber i bedriften. Trekker man fra kostnadene blir forskjellene enda større, noe som er tilfellet for pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsforhold.)

Fra 1. februar vil Nordnet gjøre det mulig for deg å flytte din jobbpensjon på nordnet.no.

Kostnadsberegning ved å velge selvvalgt leverandør

Det er laget en spesialregel når det gjelder kostnader for de som går for selvvalgt leverandør: I dagens innskuddspensjonsordning er det arbeidsgiver som betaler administrasjons- og forvaltningskostnader for de ansatte som jobber i bedriften i dag. Velger du pensjonsleverandør selv vil du betale forvaltningsgebyret hos den nye leverandøren, men arbeidsgiver må betale deg en standard kompensasjon som tilsvarer forvaltningsgebyret arbeidsgiver ville betalt om du hadde blitt i standard forvaltningsprofil hos arbeidsgivers pensjonsleverandør.

Velger du en forvaltning som er billigere enn det du mottar i standardkompensasjon (typisk indeksfond), vil du beholde differansen selv, som vil gå til økt pensjonssparing. Velger du en dyrere forvaltning (typisk aktive aksjefond – for å forsøke å oppnå en høyere avkastning), vil du måtte dekke differansen (ved trekk i dine månedlige pensjonsinnskudd).

Du kan reservere deg mot flytting av pensjonskapitalbevis

Det er også verdt å nevne at det er mulig å reservere seg mot tvangsflyttingen av pensjonskapitalbevis til arbeidsgivers pensjonsleverandør. Dette kan være relevant for de ca 5.000 kundene som har valgt å flytte sine pensjonskapitalbevis til Nordnet det siste halvannet året.

Kunder som ikke ønsker at deres pensjonskapitalbevis blir flyttet kan reservere seg på norskpensjon.no innen 1. mai 2021. Eventuelt kan man flytte sin aktive innskuddspensjonsordning til Nordnet. Da vil alle pensjonskapitalbevis man måtte ha i ulike selskaper automatisk bli flyttet til Nordnet (såfremt man ikke reserverer seg mot denne flyttingen).

Viktige tidsfrister

Februar 2021: Arbeidstakere får informasjon fra bedriftens pensjonsleverandør om hvilke pensjonskapitalbevis man har som vil bli overført til egen pensjonskonto, og hvilken pensjonsleverandør som forvalter disse i løpet av februar.

1. mai 2021: Når arbeidstaker har fått informasjon om sine pensjonskapitalbevis (i februar), har arbeidstaker tre måneder på å bestemme om han eller hun ønsker å reservere seg eller ikke. Denne fristen er satt til 1. mai 2021.

Dersom arbeidstaker ikke har reservert seg eller aktivt fremskyndet overføring til egen pensjonskonto innen tremånedersfristen, blir pensjonskapitalbevisene overført til egen pensjonskonto i arbeidsgivers pensjonsordning. Den etterfølgende fristen for overføring er én måned.

I mellomtiden anbefaler jeg alle å logge seg inn på norskpensjon.no og sjekke dine pensjonsavtaler og hvor mye du kan forvente å få i årlig pensjonsutbetaling.

Les mer om pensjonskonto på nordnet.no. Her kan du også legge igjen kontaktopplysningene dine i skjemaet for å motta løpende informasjon fra oss.

Se videointervju med Stefi Kierulf Prytz i Finans Norge og vår spareøkonom om de nye reglene for pensjonskonto:

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
28 Kommentarer
nyeste
eldste mest stemmer
Se alle kommentarer
Gjest
Gjest
21.01.2021 15:52

Hei, jeg er en av de mange som fikk flyttet fripolise fra Silver til Storebrand, denne har det vært umulig å flytte ut av Storebrand. Blir det nå mulig å flytte denne til eks. Nordent nå i forbindelse med selvvalgt pensjonsleverandør ? Takker for veldig mye bra info og podcaster, som er ukens høydepunkt.

Gjest
Gjest
12.01.2021 10:04

Hei Bjørn vil du kontakte meg på tlf 93808204 videre å flytte pensjon fra DNB til dere hilsen Rune Dahl

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
12.01.2021 11:18

Hei Rune. Takk for hyggelig prat på telefonen nettopp. Som nevnt: Vi skal ha et webinaret om Egen pensjonskonto og hvordan du flytter pensjonen din til Nordnet den 4. februar. Meld deg på her: https://events.nordnet.no/nordnet-events/egen-pensjonskonto-valget-er-ditt/
Hilsen Bjørn Erik, spareøkonom

Gjest
Gjest
07.01.2021 14:07

Vil det være mulig å kjøpe ETF og fond utenfor EØS i egen pensjonskonto ? ( USA )

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
12.01.2021 11:21

Hei LArs Ove. DEt vil dessverre ikke være mulig å investere i amerikanske aksjer og amerikansk-noterte ETFer på pensjonkonto (innskuddspensjon + pensjonskapitalbevis), ei heller norske enkeltaksjer. MEn fond og ETFer notert i Norge + EU er tillatt. Les mer: https://www.nordnet.no/faq/1562-dette-kan-du-investere-i?phrase=pensjonskapitalbevis Hilsen Bjørn Erik, spareøkonom

Gjest
Gjest
31.12.2020 00:59

For de som allerede har samlet sine tidligere pensjoner fra avsluttede arbeidsforhold og har baket dette inn samme avtale som nåværende arbeidsgiver betaler inn til, hvor det totalt kun er denne pensjonsavtalen. Kan denne da flyttes til Nordnet? Vet dere også om det kommer en løsning hvor arbeidsgiver kan inngå pensjonsavtale for ansatte med Nordnet slik at det blir en standard i bedriften?

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
02.01.2021 19:11

Hei Sindre. Ja. Fra 1.2.21 kan du flytte din innskuddspensjon (inklusive pensjonskapitalbevis) til Nordnet. Dette vil du kunne gjøre på nordnet.no etter 1. februar. Spm 2: Nordnet i Norge tilbyr dessverre ikke tjenstepensjon til bedrifter, og har p.t. heller ingen planer om å lansere det. Men fra februar kan som nevnt alle arbeidstakere velge Nordnet som sin pensjonsleverandør. Hilsen Bjørn Erik, spareøkonom

Gjest
Gjest
13.11.2020 14:08

Hos Nordnet Sverige omfattes også pensjonssparing i tillegg til kapitalforsikring av aksjeutlånsprogrammet. Kommer aksjeutlånsprogrammet til å utvides til IPA, IPS og egen pensjonskonto hos Nordnet Norge? Forstår det slik sparing på disse kontoen formelt sett er registrert på forsikringsselskapet slik som på Zerokonto og at det derfor teknisk og praktisk sett lettere lar seg tilby dette på slike kontorer i motsetning til aksje og fondskonto og ASK (Ser at paretosec tilbyr utlån av aksjer på aksje og fondskonto, men vurderer å tilby det for ASK også om de ikke allerede har begynt å tilby det for ASK) Også lurer jeg… Les mer »

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
16.11.2020 11:01

Hei Martin. 1. Egen pensjonskonto (innskuddspensjon og pensjonskapitalbevis) tillater ikke enkeltaksjer, dette er lovbestemt. 2. De 10 aksjene vi lister opp er de som har gitt best avkastning i tilfeldig rekkefølge. 3. Vi vurderer å utvide aksjeutlånsprogrammet på Investeringskonto Zero til å også omfatte nordiske aksjer. Hilsen Bjørn Erik, spareøkonom

Gjest
Gjest
12.11.2020 14:53

gjelder dette for ansatte i kommune også ?

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
12.11.2020 16:14

Hei Greatdoor. Nei, ansatte i stat og kommune er ikke omfattet av egen pensjonskonto. (Dette står i kursiv i starten). Men: Det er en del offentlig ansatte som har jobbet i privat sektor tidligere, og som derfor har ett eller flere pensjonskapitalbevis. Disse vil bli stående der de står i dag – trolig med høye kostnader. Gjelder dette deg, bør du sjekke kostnader og aksjeandel. Er du misfornøyd, så flytt pensjonskapitalbeviset til Nordnet i dag 🙂 (Vi har 0 i administasjonsgebyr på pensjonskapitalbevis, kun plattformavgift og netto forvaltnignskostnader i fondene.) Hilsen Bjørn Erik, spareøkonom i Nordnet

Gjest
Gjest
11.11.2020 18:57

En kommentar til videoen: Det at man ikke sjekker pensjonen sin ukentlig eller månedlig betyr ikke nødvendigvis at man gir blaffen. Det er bra å aldri sjekke pensjonen. Meb Faber nevnte en undersøkelse som viste at de porteføljene som gjorde det best tilhørte folk som enten hadde daua eller glemt kontoen. Det er BRA å ikke sjekke porteføljen sin, og hva skal man egentlig sjekke porteføljen etter? Hvis man kun investerer i en fast portefølje/spareprofil, så er det da ingen grunn til å sjekke. Gå og spill golf isteden. Nyt livet isteden. Å sjekke porteføljen er helt bortkastet tid!

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
12.11.2020 16:10

Hei Aksjemannen. Jeg er til en viss grad enig med deg, såfremt du har sjekket om aksjeandelen i sparingen din er tilpasset din alder og risikotoleranse – og sjekket at du sparer tilstrekkelig til å oppnå ønsket pensjonsnivå. Utfordringen er, slik jeg ser det, at flertallet verken vet hvilken aksjeandel de har i pensjonssparingen sin – og hvilken pensjon de kan forvente å få som pensjonist. Dette viser også mange undersøkelser. Hilsen Bjørn Erik, spareøkonom i Nordnet

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
12.11.2020 22:28

Det er jeg enig i. Sett porteføljen én gang, og så gå og spill golf. Man får ikke høyere forventet avkastning av å sjekke porteføljen hver måned, eller hvert år for den saks skyld (kanskje heller tvert imot, for da fristes man til å gjøre spontane endringer basert på markedsbevegelser og politikk og alt det der).

Gjest
Gjest
11.11.2020 13:18

Hva med fripoliser ifm tidligere ytelsespensjonsordninger. Kan disse flyttes inn den nye pensjonskonto ordningen? Evt hva kan gjøres for å øke pensjonsutbetalingen fra disse fripolisene?

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
12.11.2020 16:06

Hei Øyvind. Nei, fripoliser (med eller ute garanti) omfattes ikke av egen pensjonskonto. De må forvaltes som i dag. MEn Finansdepartementet har foreslått nye regler: Det kan hende at du snart vil kunne få betalt for å si fra deg den garanterte minsteavkastningen i fripolisen din og selv velge hvordan du vil investere pengene. Er du ung (under ca 45 år-ish) og har en lav garantirente (under 3 %-ish) og du er komfortabel med høy aksjeandel i pensjonen, kan det være smart å bytte garantien mot investeringsvalg. Hilsen Bjørn Erik, spareøkonom i Nordnet

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
13.11.2020 13:44

Stemmer det at også IPA-avtaler kan flyttes inn på egen penskonskonto Evt. slås sammen med pensjonskapitalbevis som flyttes inn på egen pensjonskonto?

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
13.11.2020 13:52

Hei Thomas. Ja, det stemmer. Jeg oppdaterte innlegget med denne teksten nå: Gammel IPS (avviklet 01.11.17) og Individuell pensjonsavtale (IPA) kan også flyttes inn på egen pensjonskonto, men da må kunden selv ta initiativ til flytten.” Hilsen Bjørn Erik, spareøkonom i Nordnet

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
14.01.2021 13:49

Skjønner ikke helt logikken her; har en fripolise som allerede er uten garanti (med investeringsvalg) hos annen leverandør. Så jeg har allerede “fått betalt” for å si fra meg minsteavkastningen i fripolisen, dvs egentlig tvunget når Silver gikk dukken. Kan jeg altså ikke flytte denne til dere med dagens regelverk? Kan ikke skjønne at dere må oppkapitalisere noe som helst ettersom det ikke er noen garantiavkastning i polisen… Er jo av erfaring ikke alltid regelverk ift pensjoner skal være så logisk da. Vil evt nytt regelverk gjøre at den kan flyttes?

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
14.01.2021 16:20

Hei Thomas. En fripolise med investeringsvalg er ikke helt det samme som et pensjonskapitalbevis. Det er to vesentlige forskjeller: 1. En fripolise med investeringsvalg må ha en garanti mot verdifall i utbetalingsperioden, har Finanstilsynet bestemt. (Kunden kan velge bort denne garantien når man blir pensjonist.) 2. Store fripoliser har livsvarige utbetalinger. Her ligger det altså et forsikringselement som kalles dødlighetsarv. Disse to elementene tilbyr ikke Nordnet p.t. LEs mer om fripolise med investeringsvalg her: https://www.storebrand.no/privat/pensjon/fripolise-med-investeringsvalg
Hilsen Bjørn Erik, spareøkonom

Gjest
Gjest
10.11.2020 15:54

Stemmer det at hvis du beholder leverandøren som arbeidsgiveren din har valgt – dekker arbeidsgiveren kostnadene ifm forvaltning? Derimot- flytter du til en annen leverandør, vedtaket du alt selv ?

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
12.11.2020 16:02

Hei Ola. Nei,det stemmer ikke. Som det står i innlegget: “Velger du pensjonsleverandør selv vil du betale forvaltningsgebyret hos den nye leverandøren, men arbeidsgiver må betale deg en standard kompensasjon som tilsvarer forvaltningsgebyret arbeidsgiver ville betalt om du hadde blitt i standard forvaltningsprofil hos arbeidsgivers pensjonsleverandør.” Dette kan slå begge veier. Som vi skriver videre: “Velger du en forvaltning som er billigere enn det du mottar i standardkompensasjon (typisk indeksfond), vil du beholde differansen selv, som vil gå til økt pensjonssparing. Velger du en dyrere forvaltning (typisk aktive aksjefond – for å forsøke å oppnå en høyere avkastning), vil du… Les mer »

Gjest
Gjest
10.11.2020 13:26

Hvordan blir det ift. eventuell flytting av egen pensjonskonto fra Nordnet? Ville dere ta flyttebyr for dette eller vil dette være gebyrfritt?

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
10.11.2020 14:15

Hei Ole. Takk for interessen du viser oss. Vi kommer til å publisere våre priser på samme tid til alle våre eksisterende og nye kunder, også evt flyttegebyrer. Hilsen Bjørn Erik, spareøkonom

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
12.11.2020 18:32

De skal helt sikkert legge på både godt med kostnader og flytte gebyr!

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
13.11.2020 13:54

Nordnet har presset priser og utfordret de etablerte i 20 år. Det skal vi fortsette med, men vi vil ikke nødvendigvis være billigst – men ha konkurransedyktige priser og den beste handelsplattformen med de beste digitale verktøyene. Hilsen Bjørn Erik, spareøkonom

Gjest
Gjest
10.11.2020 08:14

Hei, vil det være mulig å flytte selvvalgt pensjonsleverandør etter fristene i 2021? Si man ønsker å bytte fordi leverandør endrer prismodell for fond i fremtiden feks. Antar det vil bli gebyrer osv, men hvordan er reglene rundt dette?

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
10.11.2020 13:36

Svar til Sss: Ja, du kan angre deg. Du vil kunne flytte pensjonskontoen din til en annen leverandør når som helst. Ang gebyrer må vi komme tilbake til det i starten av 2021. Ingen av aktørene har kommunisert sine priser på egen pensjonskonto ennå. Hilsen Bjørn Erik, spareøkonom