Gå til hovedinnhold

Slik sparer andre i din aldersgruppe

Hvor mye man sparer, og hvilke muligheter man har til å sette av penger hver måned, er selvfølgelig individuelt. Det kan likevel være interessant å se hvordan, og hvor mye, andre på din alder sparer.

Så mye sparer andre i din aldersgruppe

Selv i en tøff økonomisk tid med høye renter og høy inflasjon, er våre kunder fortsatt flinke til å spare hver måned. Tabellen under viser:

  • Den gjennomsnittlige månedlige spareavtalen i fond blant Nordnets kunder ligger mellom 1 000 og 2 500 kroner, avhengig av alder og kjønn. Den høyeste månedlige sparingen finner vi i aldersgruppen 27 til 43 år.
  • I gjennomsnitt har våre kunder i Norge ca 400 000 kroner på Nordnetkontoen, fordelt på aksjer, fond, cash og andre instrumenter.
  • Sparesaldoen stiger naturlig nok med alderen, og topper seg når kundene er i begynnelsen av 60-årene, i gjennomsnitt på 600 000-700 000 kroner. Deretter er sparesaldoen relativt stabil, trolig fordi sparepengene gradvis brukes for å erstatte tapt lønn i pensjonstilværelsen. Legg merke til at de eldre kundene ser ut til å bruke avkastningen, og i liten grad bruker oppspart kapital.
  • En 18 årig Nordnetkunde i gjennomsnitt har investert rundt 46 000 kroner hos Nordnet. Mediankunden på 18 år har imidlertid en sparesaldo på rundt 18 000 kroner. Medianverdien er den midterste verdien når tallene sorteres i stigende rekkefølge. Den store forskjellen på disse to tallene skyldes at det er noen unge (velbeslåtte) kunder som sparer mye mer enn gjennomsnittet, og som drar opp snittbeløpene. Lignende forskjeller ser man i alle aldersgrupper, dog ikke like store forskjeller.
  • Gjennomsnittskunden i Nordnet er ca 35 år gammel. Ifølge tabellen har en gjennomsnittlig 35 åring investert rundt 330 000 kroner på Nordnet-plattformen. Mediankunden på 35 år har investert ca 140 000 kroner.

Kommentarer til tabellen:

  • Merk at Nordnets tall for gjennomsnittlig månedlig sparebeløp er en del høyere enn gjennomsnittstall fra Verdipapirfondenes forening, som henter inn tall fra alle banker og forvaltere.
  • Merk også at tallene viser gjennomsnitt og median blant de som sparer månedlig. Hadde vi tatt med alle de som ikke sparer månedlig, som er de fleste, ville gjennomsnittstallene selvsagt vært mye lavere.

Kundene våre eier 2-3 fond og 3-6 aksjer hver

Antall fond er ganske likt i alle aldersgrupper. Våre kunder eier 2 til 3 ulike fond i gjennomsnitt. (De mest eide fondene er aksjeindeksfond, og da primært globale indeksfond – som sprer pengene over store deler av verden, og som dermed gir en meget god diversifisering.)

Antall aksjer øker derimot noe med alderen, og vi kan se at våre yngste kunder i snitt har 2,8 ulike aksjer, mens våre eldste har 5,9 ulike aksjer i snitt. Om dette henger sammen med at man kjøper og beholder aksjeposisjonene gjennom livet, eller at man rett og slett blir bedre på risikospredning med årene, er vanskelig å si.

AldersgruppeGjennomsnittlig antall fondGjennomsnittlig antall aksjerGjennomsnittlig antall handler per år (aksjer og fond) Medianverdi
17-25 år1,82,84
26-35 år2,73,55
36-45 år3,44,77
46-55 år3,24,97
56-65 år3,35,35
66-76 år2,85,24
77+ år2,75,93

Du kan lese mer om hvordan du lager en investeringsstrategi, hvor mange aksjer og fond du bør ha i en portefølje på Nordnet Academy.

Høyest handelsaktivitet blant de mellom 36 og 55 år

Tabellen over viser også at våre kunder gjør omlag 5 handler (ordre) per år. Kunder mellom 36 og 55 år har flest handler, med 7 per år. Merk at dette er medianverdier. Nordnet har en del veldig aktive kunder (tradere) som trekker opp gjennomsnittstallene voldsomt. Gjennomsnittstallene viser at våre kunder gjør ca 40 handler per år, målt som kjøp eller salg av aksjer og fond.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Abonner
Gi meg beskjed
guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer