Slik påvirker Nordnet miljøet

Jeg heter Emelie og jeg jobber blant annet med selskapskommunikasjon, som for eksempel ulike rapporter. En av disse er Citizenship-rapporten vår, som er navnet på rapporten som beskriver hvor bærekraftige vi er.

Innenfor rammen av Citizenship jobber vi med mange ulike ting for å ta ansvar og skape langsiktig verdi for aksjonærene våre ved å påvirke både samfunnet, ansatte og kundene våre positivt, samtidig som vi reduserer vår negative påvirkning på miljøet. Alle ansatte kan utvikle og drive Citizenship-initiativ de brenner for innenfor gitte rammer. Det totale budsjettet for dette tilsvarer en krone per kunde, noe som for 2015 er 432 600 SEK. Vi vil fortelle deg mer om de ulike prosjektene og initiativene våre seinere.

Her og nå vil jeg fortelle deg mer om hvordan vi påvirker miljøet.

En del av sannheten finnes i tallene

Tallene som presenteres i rapporten for 2014 viser blant annet at virksomheten vår slapp ut 322 tonn karbondioksid – noe som var en reduksjon på 2 tonn sammenlignet med 2013. Samtidig har vi vokst i både antall kunder og antall ansatte.

Den største delen av utslippene våre kommer fra energiforbruket til serverrommene våre. Ansatte som pendler til og fra jobb utgjør også en stor del.

Slik ser fordelingen ut:

Nordnet_Pie-chart_NO

 

Mer om tallene

Elektrisitet

Beregningen av hvor mye utslipp som genereres av elektrisiteten vi bruker er basert på nordisk energimiks i henhold til Svensk Energi (100 gram karbondioksid per kilowatttime). I 2014 brukte vi totalt 1,8 GWh, men vi har ikke tatt hensyn til om strømmen vår kommer fra fornybare energikilder eller ikke. Derfor kan beregningen av hvor mye utslipp strømforbruket står for være litt misvisende.

Pendling og tjenestereiser

Vi har spurt alle våre ansatte hvordan de reiser til og fra jobb. Hvor ofte de bruker bilen, tar buss, tog, scooter eller motorsykkel? Hvilket drivstoff bruker de? Hvor langt det er til jobb? Ut i fra svarene summerer vi hvor mye karbondioksid reisene genererer. I 2014 stod pendlingen for 42 prosent av utslippene våre, noe som tilsvarer ca. 135 tonn karbondioksid. Det er et høyt tall som vi ønsker å redusere i de kommende årene. Vi må oppmuntre de ansatte til å reise mer miljøvennlig til og fra jobben.

Informasjonen om reisene hentes fra de ansattes egne reiseregninger (for bil) og fra reisebyrået vårt (for fly).

Flyreiser er en ganske stor del av det økologiske fotavtrykket vårt, samtidig som reising er en viktig del av effektiviteten og samarbeidet vårt. Vi jobber i fire ulike land (Norge, Sverige, Danmark og Finland) med alle sentrale funksjoner i Stockholm. Selv om e-post, videokonferanser og telefon fungerer perfekt i den daglige kommunikasjonen vår, krever virksomheten vår også regelmessige fysiske møter.

Slik kompenserer vi

Vi kompenserer for karbonutslippet ved å plante trær i samarbeid med småbønder i Bolivia gjennom et prosjekt kalt ArBolivia.

Innenfor rammen av Citizenship-arbeidet vårt tar vi også initiativ for å ta større ansvar for miljøet og påvirkningen vi har. Vi kommer til å fortelle mer nøyaktig om disse initiativene en annen gang.

Handlingsplanen vår for bedre oversikt over klima

Etter at vi oppsummerte årets Citizenship-rapport har vi gjort noen refleksjoner om hvordan vi påvirker miljøet, og hvilke endringer vi ønsker å se på til neste år.

  • Vi vil prøve å redusere utslippet fra ansattes pendling
  • Vi vil bli tydeligere med hvilken type elektrisitet vi bruker
  • Vi vil bli bedre til å inspirere kundene våre til å ta investeringer i bærekraftige fond og selskaper

Akkurat nå vokser vi i et jevnt tempo, både når det gjelder antall kunder og ansatte. Jeg håper at vi til tross for det bør vi være i stand til å redusere utslippene våre i Citizenship-rapporten for 2015.

Emelie Ahlin Andersson

Corporate Communications

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer