Slik har porteføljen min utviklet seg i september

September måned får ofte enkelte pessimister til å grøsse. Vi har flere eksempler på tidsperioder hvor september har vært en begredelig måned. Dette unngikk vi med bravur i 2019, selv om måneden ikke har manglet dramatiske hendelser.

Børsmåneden september var preget av situasjonen i Midtøsten og oljeprisen. September måned endte opp hele 2,6 prosent. Mye av oppgangen på Oslo Børs kan tilskrives den dramatiske hendelsen i Saudi Arabia, der det ble gjennomført hele 19 angrep på verdifull infrastruktur på Saudi Aramcos oljeraffineri. Dette førte til at hele 5 prosent av verdens tilbud av olje ble tatt bort over natten og igjen førte til en kraftig stigning i oljeprisen. Dette har i så måte dratt Oslo Børs, som er oljetung. Selv om oljeprisen gjorde et kraftig byks og tradet på et tidspunkt på over 70 USD helgen etter angrepet i Saudi Arabia, har vi korrigert kraftig ned i løpet av måneden. Så kraftig at vi september under er ned over 8 prosent i oljeprisen. Tar vi kun utgangspunkt fra toppunktet etter angrepet og til månedsslutt er vi ned hele 17 prosent. Hvorfor dette skjer er rett og slett den stadige frykten for resesjon i verdensøkonomien.

Det går dårligere i verdensøkonomien

Sammenhengen her er lavere økonomisk vekst tilsier lavere etterspørsel etter olje som i det korte bildet vil ha store konsekvenser for oljeprisen. Om det kommer en resesjon nå eller om denne kommer om 1 år vites jo ikke, men det er uansett en høyere risiko jo oftere svake makrotall tikker inn. Siden jeg skriver denne rapporten i starten av oktober, har vi allerede fått beviset på at amerikansk økonomi går dårligere. ISM indeksene, som er såkalte “tempereaturmålere” for økonomien kommer inn lavere for hver måned som går. Nå fikk vi også tall fra amerikansk forbrukertillitt, som viser samme trend. Man ser at den pågående handelskrigen, geopolitisk uro, setter spor i økonomien og nå har det også spredd seg til forbrukeren.

Ser vi på de ledende europeiske indikatorene; PMI indeksene, har disse vist svakhetstegn i lang tid. Innkjøpsindekser(PMI) er et mål på økonomisk aktivitet, og er en god indikator for å gi et signal på om det er en økonomi i vekst eller i avmatting. Ser vi på PMI indikatoren for Eurosonen, kom denne måneden inn på 50,4 i september, som er lavere enn foregående måned. Selv om industrien sliter, så holdes realøkonomien oppe av en stadig voksende tjenestesektor og god tilgang på kreditt som gjør at den befolkningen bruker stadig mer penger. Dette er selvsagt ikke bærekraftig over tid, og vi har allerede sett at arbeidsledigheten har startet å tikke oppover. Dette er en skummel cocktail, med en industrisektor i problemer og økende arbeidsledighet er dette potensielt et alvorlig signal om denne utviklingen fortsetter.

Min portefølje

Elkem
Sparebank 1 Midt Norge
Panoro Energy
Hemfosa Fastligheter


Salg

USO- United States Oil Fund

Jeg klarte ikke å holde følge med Oslo Børs indeks denne måneden. Mye av grunnen til dette var den sterke kursutviklingen til Equinor, som var opp over 12 prosent i løpet av september måned. Her har jeg ikke aksjer og er hovedgrunnen til at jeg ligger såpass bak indeks.

Oslo Børs er i skrivende stund opp 2,67 prosent for september måned, mens min portefølje er opp 1,44 prosent. Alt i alt er dette en helt grei måned og jeg ser heller på porteføljen min på litt lengre sikt.

Jeg er fortsatt ganske tungt eksponert i oljesektoren, som har hatt en realtivt god måned. USO og Panoro Energy har vist lovende takter og hjulpet min portefølje til å ikke sakke helt akterut mot indeks. Når det gjelder utviklingen gjennom året er jeg relativt fornøyd med porteføljens utvikling, som har gitt meg en meravkastning på rundt 9 prosent til børsen hittil i år.

Panoro Energy kom denne måneden med tre store triggere, som har bidratt til en god utvikling den siste tiden. Første melding innebar at deres 2p oljereserver er økt med 89 prosent på Dussafu feltet de er operatør for i Gabon. Den andre meldingen var at borringen på feltet Hibiscus (Dussafu feltet) går bra. Den tredje og siste meldingen var kom tidlig i oktober inn som en gledelig overraskelse. Det viser seg at BWO og Panoro har funnet olje tilsvarende 40-50 millioner fat i Hibiscus brønnen, dette har ført til en voldsom kursstigning i dag. Dette er som jeg selv har sett i caset, og til tross for en ørkensafari de siste månedene, har nå aksjen endelig fått betalt for mye gode nyheter den siste tiden.

Veien videre

Vi går nå inn i en periode der fokuset flyttes fra makroøkonomi til selskapsresultater for tredjekvartal. Det kvartalet som vi nå har lagt bak oss har historisk vært et ruglete kvartal, grunnen til dette er at selskaper og analytikere nå har god visibilitet til å se om selskapene når sine guidede mål på lønnsomhet i løpet av året. Derfor har “resultatvarsler” og nedjusteringer en tendens til og eskalere i tredjekvartal, og som igjen skaper svigninger.

Om noen få uker vil de store amerikanske bankene presentere tall for oss, det er knyttet stor spenning til om disse innleder sessongen bra. At bankene presterer godt kan bety at flere andre industrier også gjør det bedre enn hva kanskje markedet forventer på forhånd.

Samtidig peker makroøkonomien nedover og vi blir til stadighet påminnet at farten i økonomisk vekst og aktivitet avtar. Dette vil vi nok se på de sykliske selskapene, som er preget av toll og handelskrig mellom USA og Kina.

Disclaimer: mine innlegg skal ikke ses på som kjøps eller salgsanbefalinger, men snarere til opplystning og inspirasjon.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer