Gå til hovedinnhold

Slik har porteføljen min utviklet seg i mars

Korreksjoner, stigende renter og litt ruskete vær har preget markedet de siste perioden. Allikevel har «sitt-stille-i-båten» investoren i alle fall på Oslo Børs gjort det meget bra også mars måned.

Til tross for økt volatilitet i lys av blant annet stigende renter og frykt for inflasjon har sykliske aksjer virkelig materialisert seg som vinnere av førstekvartal 2021. Selskaper som Aker BP, Equinor og Norsk Hydro er opp i området 12-30 prosent så langt i år. Det har derimot ikke vært like hyggelig å være aksjonær i Nel, Scatec eller andre fornybare aksjer, som i motsatt retning er ned noe av de samme prosentene som de sykliske aksjene er opp. Dette er også kanskje å forvente da mange av disse selskapene hadde et (kanskje mot alle odds) fantastisk 2020 med opp mot tosifret antall prosent kursstigning. Jeg tror mye av nøkkelen fremover avhenger av tre ting.

  • Hvordan vil de lange rentene reagere?
  • Hvor lenge vil Covid-19 restriksjonene vedvare?
  • Kommer inflasjonen ordentlig tilbake?

Ut i fra disse spørsmålene er oddsene gode for sykliske aksjer. Dog er disse spørsmålene også noe motstridende. Hvis rentene nå skulle falle, vil dette på sett og vis være bra for vekstselskaper, mens om inflasjonen fortsetter, kan man få en negativ effekt. Sammensuriet av dette gjør at disse spørsmålene jeg stiller meg hver dag, gjør meg usikker. Men sånn vil det også alltid være i aksjemarkedet. Det er på sett og vis alltid slik, og det som gjør markedet så spennende.

Vi har siden mars 2020 opplevd et voldsomt rally i aktiva. Aksjer, råvarer og obligasjoner er siden midten av mars 2020 opp tosifret antall prosenter. Den aggressive pengepolitikken fra Federal Reserve (FED) og andre sentralbanker har gitt rikelig med likviditet for å motvirke at markedet skulle kollapse som en konsekvens av covid-19 krisen. Det markedet nå spørs seg om er signalene verdens sentralbanker kommer til å gi fremover i forhold til om dette skal videreføres eller reduseres. Skulle sentralbankene begynne å trekke inn likviditeten, er mye av verdens aktiva muligens priset for høyt.

De siste månedene har inflasjonen igjen kommet på alles lepper igjen. Hvis inflasjonen tiltar fremover i tid, kan dette tvinge sentralbanker verden over til å øke rentene tidligere enn antatt. Ved økte markedsrenter vil flere av vekstbransjene oppleve motbør. Selv om FED sjef Jerome Powell forsikret at det ikke ville bli en renteheving før 2023, vil jokeren her være inflasjon. Om Joe Biden får gjennomslag for enda en finanspakke slik det snakkes om, kan derimot rentevåpenet komme til å bli tvunget til å bli tatt i bruk tidligere enn antatt.

Suezkanalen- verdens ukjente potensielle propp

Selv om vekstaksjer har opplevd motbør de siste månedene, har sykliske aksjer reist seg som fugl fønix. Store tunge olje og energiselskaper har vist vei i starten av 2021. Olje, aluminium og diverse fraktrater er opp kraftig som en konsekvens av økt tro på økonomisk vekst. Dette har ført til at blant annet Oslo Børs har vært en av de bedre børsene i første kvartal 2021. Store selskaper som DNB, Equinor og Hydro er opp i området 7-30 prosent hittil i år som har underbygget Oslo Børs indeks sterke performance. Mye av dette kan også knytte seg til de kortsiktige problemene vi har sett de siste dagene i Suez-kanalen. Skipet ble etter fem dager med intens jobbing løst fra problemene og trafikken vil snarlig gå som normalt. Dog er det en del skip som har tatt den lange veien over Afrika, som vil føre til tidsforskyvninger i leveranser og økt kortsiktig behov for mer drivstoff. Hvorfor er dette viktig? Jo, det har seg slik at Suez kanalen er sjøfartens «snarvei» fra Asia til Europa. Derfor vil de fleste skip som henter varer fra Asia og skal til Europa bruke denne kanalen for å spare tid og drivstoff. Dette viser også trafikken og verdiene som til enhver tid strømmer gjennom kanalen. Varer for 30 milliarder norske kroner strømmer gjennom kanalen hver eneste dag og opp imot 13 prosent av verdens handel har tilknytning til kanalen i løpet av et år. Denne kanalen er nok en av verdens viktigste kanaler, selv om sannsynligvis veldig få har hørt om den. Slik er det nok med det meste av transporten på sjøen, man tar ting for gitt, helt til man ikke kan det lengre. Samme analogi kan man egentlig bruke i aksjemarkedet, det går bra- helt til det ikke går bra lengre. På mange måter er også en investors vei i markedet like bre, eller smal som Suezkanalen er. Skal man dra det enda lengre så kan man se på dette store Evergreen skipet som en investor med for mye belåning. Har man for mye eksponering i form av belåning går det i mange tilfeller bra, men om når det ikke går bra sliter man voldsomt. Uansett ser det nå til at etter fem dagers intenst arbeid at problemene er løst og vi vil etter hvert se at sjøfarten går som normalt.

Dette er derimot en kortsiktig effekt da problemene nå angivelig er løst.

Min portefølje

YTD performance: +1,3% Oslo børs: + 8% Dow Jones World indeks: +4,2%

Betsson B
Swedish Match
Kahoot
Sparebank 1 Midt Norge
Mowi
Sagax AB
Goodtech
Vigin Galactic (ekstremt liten del av porteføljen)

Fond:
Storebrand Fornybar Energi, DNB Global Indeks (spareavtale hver måned)

Kjøp: Goodtech
Salg:


Min portefølje har det siste året ikke utviklet seg i den retningen jeg hadde håpt. Året 2020 var for mange et meget godt år, for meg var det absolutt ikke det. Jeg endte året med en avkastning på 0,4 prosent. Det blir du hverken, rik, rask eller smart av. Eller, man blir kanskje smartere om man klarer å lære av sine feil. Jeg satt nedsyltet i sykliske aksjer midt under coronapandemien, som viste seg å være en helt elendig allokering. Olje og shipping gikk rett i bøtta og det bar også min portefølje preg av. I løpet av 2021 har jeg kvittet meg med den sykliske eksponeringen, der Panoro Energy og Hunter Group var de største posisjonene. Panoro ble omsider solgt med en avkastning på rundt 40 prosent, som etter tre års tid ble en ok investering. At aksjen i dag står i 20 kroner, kan jeg selvfølgelig ergre meg over (solgte på litt over 17kr), men samtidig- gevinst er gevinst. I 2021 har en del aksjer jeg har kjøpt, falt tilbake i verdi, heriblant Betsson, Swedish Match, Kahoot og fondet Storebrand Fornybar Energi. Dette har gjort at porteføljen min har tatt en smell de siste månedene. Når det gjelder Betsson og Swedish Match, har disse selskapene levert gode rapporter for Q4 og har etter lang tids kursnedgang endelig begynt å bevege seg i riktig retning. Kahoot har etter notering på hovedlisten falt en del tilbake. Dette er også kanskje naturlig ettersom selskapet kom med noe lavere vekstforventninger enn forventet for Q4 samt at rentene har steget og skapt et surt klima for flere vekstaksjer. Jeg velger derimot å være tro til blant annet Kahoot, da jeg synes de siste ukers nyheter, samarbeid med Google mfl er ekstremt spennende. Samtidig er jeg litt overrasket over at selskapet ikke gikk mer på disse nyhetene. Dog, med økte renter og dårlig stemning i USA for tech, kombinert med høy prising er det nok også å forvente at ting faller etter lang tids oppgang. Det er viktig å ikke bli helt fartsblind, og et selskap som Kahoot er opp 4x siden mars 2020- og fortsatt opp 2 prosent i 2021.

Hvorfor gidder du investere når du ikke slår indeks?

Dette er et spørsmål jeg i økende grad har fått det siste året, da min portefølje har prestert dårligere enn indeks det siste året. Jeg synes dette er et helt fair punkt å ta opp og jeg har selv gjort meg mange tanker selv. På sett og vis er jeg helt enig i kritikken, og jeg forstår hvorfor mange har stilt den til meg. Jeg er enig selv også. Men samtidig, som i ukens pengepodd snakker jeg og Thomas Nilsen om dette. Han opplevde et fantastisk fjorår, mens årets avkastning ikke har stått helt i stil. Det blir ikke riktig å sammenligne meg, da hans avkastning uansett er høyere enn min det siste året, men vi opplever begge litt motgang i 2021. Slikt sett prøver jeg å se litt på de lengre bildene, og jeg har til tross for dårlig avkastning spesielt siste året ligget jevnt over indeks og gjør fortsatt på 3 års sikt. Ikke mye, men i området 5 prosent for relevante sammenlignbare indekser (Dow Jones World indeks og Osebx). Ikke at dette er noe til forsvar for meg, jeg burde ha gjort det mye bedre, men samtidig trenger man litt tid for at ting materialiserer seg. Jeg har nå satt sammen en miks av selskaper med godt vekstpotensial og i stor grad solid inntjening. Kahoot på sin side tjener ikke penger og er etter alle tradisjonelle verdsettelsesmetoder dyr, samtidig er dette et selskap som jeg synes er ekstremt spennende. Som nevnt er deres avtaler med Google, Microsoft og planene om en potensiell dobbeltnotering i USA ekstremt spennende. Dette kan selvsagt også gå rett i vifta, men da må man ta den konsekvensen, som i verste fall gjør at jeg taper en del penger. Det er kjipt, men igjen da er man en erfaring rikere. De andre store postene mine; Mowi, Betsson og Swedish Match er selskaper jeg er ganske sikker på vil dure på i fremtiden. Selskapene har en lang historie og driver innenfor bransjer som har langsiktige vekstperspektiver. Swedish Match økte inn salgsvekst på 17 prosent i «kriseåret» 2020, Betsson i sitt tilfellet over 35 prosent. Faller slike selskaper, som de begge har gjort, er jeg veldig komfertabel med det. Da kjøper jeg heller mer, om det viser seg å falle på ikke-markedsmessige forhold. Betsson hadde i sitt tilfelle en litt problematisk rapport på basis av blant annet regulatoriske hensyn i Tyskland, samt nå den siste tiden med et fall i Tyrkiske lire. Dette er problemer som i første rekke markedet tar dårlig opp og det så vi også med Betsson, som var ned i området 20 prosent. Derimot har selskapet ristet av seg dette på kort sikt, og er på vei oppover igjen nå. Tiden får vise om dette blir bra, men jeg anser sannsynligheten som høy. I dag betaler du 9x earnings for et selskap som vokser over 20 prosent i året. Det kan man karakterisere som billig i dagens marked, uten at det er noen fasit.

Swedish Match i sitt tilfellet falt også en del etter sin kvartalsrapport. Dels er dette teknisk, i og med at selskapet ikke går under ESG spacet og utelukkes derfor for en del fond. Samtidig vokser butikken for hvert eneste år, og de kunne skimte med en vekst på 17 prosent i 2020. Å betale 20x inntjeningen for et selskap som vokser 20 prosent i året, samtidig som de har store planer i USA og muligens i EU- er for meg greit. Selskapet er som sagt et sted jeg ser kan ha gode utsikter på lang sikt, med litt opp og nedturer underveis. Der ligger også litt av mitt mantra, jeg håper at min porteføljekonstruksjon skal gjøre at jeg holder ok følge med markedet, over tid. Nå er jeg inne i en seig periode for min portefølje, men plutselig kommer det en bedre periode. Om det ikke gjør det, så må jeg igjen ta en selvransakelse å se hva jeg har gjort feil, men man må også ha litt tålmodighet og tro på seg selv. Selskapene forandrer seg sjeldent fra dag til dag, selv om børskursene går veggimellom fra minutt til minutt. Slikt sett er det lett å bli psyket ut, men samtidig må man av og til da tvinge seg selv til å se på sine investeringer med noe lengre briller. Jeg er i alle fall relativt komfortabel fortsatt med min portefølje, så vet ingen hva som skjer i tiden fremover. Men, med selskaper som har vekst i både inntjeningen og i markedet for øvrig, er i alle fall oddsene noe bedre enn om de ikke har det.

Veien videre

Etter noe dødtid i markedet etter spesielt kvartalsrapportene for 2020, så klyver vi snart inn i både rapporteringssesong og utbyttesesong. Vi har allerede fått vite at USA begynner å gi selskaper mulighet til å betale ut utbytte i 2021, det samme har vi sett i Norge. Dette vil igjen hjelpe på selskaper som i det store og hele baserer mye av sin forretningsmodell på å betale utbytter. Samtidig er vi nå inne i en vanskelig periode, der kursene svinger kraftig fra dag til dag. Alt ettersom hvordan renten, oljen og inflasjonsforventningene er. Jeg har tidligere uttalt at jeg har tro på en syklisk oppsving, noe som nå har begynt å materialisere seg. Spørsmålet er hvor lenge dette vil vedvare da vi har fått negative signaler i forhold til økte restriksjoner i lys av covid-19 pandemien. Jeg velger derimot å være (naivt) positivt til at vi snart når en ny normal verden igjen. Store nasjoner som UK, USA og deler av Asia er på full fart tilbake. Slikt sett venter vi alle bare på at Europa begynner å lette opp.

Tiden får vise hva som skjer, men det som uansett er sikkert er i alle fall at det er påske. Jeg ønsker dere alle en riktig god påske, enten den er på fjellet, ved vannet eller i byen. Poenget er at man skal kose seg med de man ønsker.

Riktig god påske!

/Mads

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
1 Kommentar
eldste
nyeste mest stemmer
Se alle kommentarer
Dj dan
Dj dan
30.03.2021 23:14

Skjønner virkelig ikke den store posten i Kahoot.