Slik har porteføljen min utviklet seg i desember – årskavalkade

Enda et år er over, og vi kan vel trygt si at børsåret 2019 har vært spennende. Overraskende og uvanlig, men også med mange spennende hendelser. Både handelskrig, brexit og resesjoner har vært synonymt med børsåret 2019.

Skal man karakterisere markedet i 2019, vil jeg påstå at det har vært merkelig. Hva mener jeg med et merkelig marked? Jo – det er et marked som, til tross for svake makrotall og geopolitisk uro, har steget mer enn snittet. Forklaringen på dette kan være komplekst, men den kan også være enkel. Det første som «slår» meg er den mye omtalte «TINA» effekten (There Is No Alternative (to stocks). Grunnen til dette er at man rett og slett mangler avkastningsalternativer i dagens marked. Med et rentemarked som gir knapt 1 prosent, og meravkastningen i aksjemarkedet fortsatt er i området 3,5 prosent, vil enhver rasjonell investor kjøpe aksjer. Dette er nok den mest nærliggende «grunnen» til at vi har hatt full fest på de fleste børser i år.

Hva tror jeg om 2020?

Går vi videre for å se på de globale spådommene fremover i 2020 ser bildet helt ok ut. Jeg vil si det ser hverken spesielt bra ut, eller dårlig. Markedet er litt i villrede og man venter på den neste hendelsen som skal bevege markedet i den ene eller andre enden. Personlig ser jeg mer risiko på nedsiden enn oppsiden slik markedet er i dag. Samtidig er det få alternativer til avkastning, samtidig som at realøkonomien og spesielt industrien kanskje får seg en ny oppsving. Sånn sett er det vanskelig å forutse eller spå at vi står ovenfor en nært forestående resesjon. Uansett er OECD tallene temmelig klare (kjedelige) og det spås en vekst på rundt 3 prosent for 2020. Det store spørsmålet blir om estimatene skal ytterligere nedover, slik tilfellet har vært tidligere. Da kan innlendingen til det nye tiåret bli magert.

Skulle 2020 by på en krise, så tror jeg vi heller på «bobler» i diverse sektorer. Enkelte mener man ser det i ESG aksjer, andre er mer bekymret over Private Equity bransjen, som handles på stadig høyere multipler. Personlig tror jeg vel så mye på at det kan bli likviditetsproblemer i markedet. Her kan man nevne ETF’er, der flere av disse instrumentene er mange ganger større enn de underliggende aksjene. Skulle sentimentet snu, og penger trekkes ut kan det fort skape et enormt salgspress.

Samtidig synes jeg sentimentet per i dag, både i industrien og på børsen er meget positivt. Dette taler for, alt annet like, for en fortsatt oppgang i 2020. Det som derimot har vært interessant, er at årets børshøst har vært uvanlig sterk. De siste tre månedene er Oslo Børs opp 6 prosent, Nastaq og S&P-500 opp 8-13 prosent. Dette er uvanlig sterkt, da man historisk har svakere perioder på høsten enn frem mot sommeren. Det viser nok en gang at statistikk og matematiske «sannheter» ikke er bombesikre og det er ekstremt vanskelig å handle ut i fra dette. Økonomien er i stor grad, til forskjell fra mange andre systemer, påvirket av mennesker. Med mennesker følger følelser med på lasset, noe som igjen medfører frykt, depresjon, optimisme og grådighet, derfor tar stort sett mennesker som jobber daglig med markedet, feil i dets retning. For min egen del er det viktigere å se på retningen i det lengre bildet, enn nødvendigvis ha et punktestimat, samtidig som jeg også er opptatt av å vise at jeg putter penger bak mine meninger. Det skylder jeg dere som er kunder og investorer i Nordnet og i finansmarkedet.

Min portefølje


ELKEM
Panoro Energy
Northern Drilling
Hunter Group
Sparebank 1 Midt Norge
Petrotal Corp.

Porteføljen min legger bak seg nok en god måned. Per børsslutt 27 desember er jeg opp 2,68 (+0,77% intradag) for måneden. Det er jeg veldig godt fornøyd med og legger således bak meg et meget godt år avkastningsmessig. Under kan du også se alle mine kjøp og salg av enkeltaksjer gjennom året, jeg velger å vise dette dels for at du som leser kanskje synes det er interessant, men også for egen del. Selv om jeg relativt langsiktig i mine investeringer, ser jeg har jeg har en relativt stor omløpshastighet på en mindre del av porteføljen min. Jeg allokerer rundt 5 prosent av min portefølje til såkalte «spekulative bets». Dette gjør jeg fordi jeg er risikovillig og liker å kunne ta muligheter. Analysen bak denne er gjerne rent matematisk, eller også basert på tekniske indikatorer, og tidsperspektivet blir også da noe kortere. Denne oversikten ligger nederst i denne posten.

I år har jeg hatt flaks, noen kan kalle det dyktighet, men på kort sikt må man erkjenne at det er flaks. Jeg tjente bra med penger på PGS, XXL, USO (oljekontrakter), Hemfosa (oppkjøp) og Golden Ocean (kurs pluss utbytter). Samtidig gjorde jeg blemmer i både, Hoylu, Equinor, Hexagon og Knowit. Heldigvis har disse postene vært av mindre betydning, så for min helhetlige portefølje har det betydd lite.

Selv om jeg har gjort mye feil, har jeg også hatt litt flaks. Jeg har som kjent hatt troen på Panoro Energy en stund. Jeg startet å jobbe med caset tilbake i 2018 og har sittet i både opp og nedturer. 2019 har vært et meget bra år for selskapet, både operasjonelt og på børs. Det gleder meg også at mange av dere også har vært med på reisen. Det siste oljecaset jeg har funnet nå, synes jeg ser vel så spennende ut. Petrotal Corp, er et Canadisk selskap som utvinner olje i Sør-Amerika. De har en voldsom veksttakt på produksjonen sin og jeg synes caset ser meget spennende ut inn i 2020. Et annet selskap jeg også har allokert nesten 10 prosent av min portefølje mot, er Hunter Group. I løpet av høsten 2019 har tankmarkedet vært i fyr og flamme og vi har sett rater som har snittet over 100000 dollar om dagen. Dette er uvanlig sterkt, og jeg synes markedet rent fundamental ser bra ut. For en utfyllende kommentar og analyse bak det kjøpet, anbefaler jeg deg å lese dette.

Det er helt sikkert også mange som har bedre avkastning enn hva jeg har oppnådd i år. Selv er jeg ekstremt fornøyd med rundt 30 prosent avkastning for inneværende år. I tillegg til dette har min portefølje hatt en sharpe-ratio på 3,22. Sharp ratio er enkelt forklart et måltall for risikojustert avkastning. Jo høyere sharp ratio du har, jo lavere risiko tar du. Med andre ord er jeg godt fornøyd med min porteføljes avkastning, rent risikojustert.


Med disse ord vil jeg på vegne av Nordnet og meg selv takke så mye for følget dette børsåret. Jeg håper du som kunde har glede av jobben vi i Nordnet gjør. Selv om børsåret 2020 kan bli fantastisk, forferdelig eller noe midt imellom, håper jeg du fortsetter å lese her på bloggen, høre vår podcast og gjeste våre investorkvelder også i 2020.

Mest av alt vil jeg ønske deg og dine en fortsatt god romjul og et riktig godt nyttår! Nyt tiden med familie, kjente og kjære så er vi alle klare for nok et spennende børsår!

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer