Skoleduellen 2019/2020

Det er nytt semester, og børsklubben fra NHH er klare for å prøve seg i kampen mot skolene og markedet igjen. Denne gangen starter vi med 7 aksjer, og følgelig en kontantandel på 25%.

Lerøy Seafood Group (LSG)

Vi tar inn Lerøy Seafood Group (LSG) i porteføljen vår ettersom vi ønsker eksponering mot laksesektoren, og anser LSG som attraktivt priset sammenlignet med konkurrentene. Vi er positive til utsiktene til lakseindustrien fremover, da reguleringer i Norge og Chile, som til sammen produserer ~80% av global oppdrettslaks, fører til en stram tilbudsside, samtidig som global etterspørsel er i sterk vekst. Dette bør føre til stabilt høye laksepriser de neste årene. Så langt i Q3 har lakseprisen vært svak, hvilket har drevet Oslo Seafood Index ned 8% den siste måneden. Vi tror derimot prisene vil styrke seg markant utover høsten, drevet av algeoppblomstringen i mai som tok livet av ~8 millioner laks. Innen sektoren er Lerøy vår favoritt. Aksjen handler for øyeblikket på 12x/9x inntjening i 2019/2020, mens sektoren i snitt handles til 15x/11x. Rabatten mot de andre store oppdretterne (Bakkafrost, Mowi og Salmar) er betydelig større, og selv om dette er berettiget etter skuffende høye kostnader i flere kvartaler på rad, mener vi dagens rabatt på ~30% er i overkant.

Flex LNG (FLNG)

Den sterke trenden i LNGC markedet viste sitt ansikt i fjor vinter. Dette førte til at spot ratene for samtlige LNGCer toppet rundt 200k$/dag. Slutten på vinteren berte preg av varm vinter i Kina, som lukket arbitragemuligheter mellom US og Kina, etterfulgt av økte toller ifbm handelskrigen. Det negative sentimentet fortsatte utover våren og sommeren, ved at kontraheringen tok seg opp. Vi tror likevel at det delvis stramme spot markedet med få tilgjengelige fartøy vil bidra til en noe tilsvarende utvikling som forrige vinter. Det er kraftig contango i naturgass prisene som gjør det attraktivt å lagre gassen, selv i kostbare LNGCer. Vi regner contango-traden til å være lønnsom helt opp mot 140k$/dag. Uten å legge for mye vekt på akkurat dette ville det også vært svært positivt om det blir en varm vinter i US, mot kald i Asia. Vi mener Flex LNG sin overlegne flåte, sterk eierside, lav prising(Prises til ca. 40% rabatt av bokførte verdier), de attraktive timecharteravtalene som ville gitt flex 30kr EPS på dagens 1yr TC(i 2021 med hele flåten på vannet) i tillegg til contango i gassprisene gjør at kandidaten fortjener en plass i vår portefølje.

Pareto Bank (PARB)

Pareto Bank er svært lønnsom med høy avkastning på egenkapitalen, og kombinert med en pris under boka mener vi aksjen er underpriset. Vi erkjenner at lånebøkene til banker i stor grad er «black-box» og utlån til næringsliv, tomter og utbyggere bærer spesielt høy risiko ved resesjoner. Erfaringsmessig har også banker med høyest vekst og lønnsomhet opplevd størst tap i kriseår, som ofte også er disproporsjonalt store i forhold til den ekstra lønnsomheten i gode år var.På den andre siden er det fornuft i hva Howard Marks sa da han ytret «few assets are so bad that they can’t be a good investment when bought cheap enough».Kombinasjonen av dagens P/B og historisk lønnsomhet tilsvarer en P/E under 6 og med noe avtakende vekst venter vi at risikoen i større grad kommer under kontroll.

ABG Sundal Collier Holding (ASC)

Vi anser ABG Sundal Collier til å være en solid investeringsbank med god historisk lønnsomhet i en attraktiv bransje. Dette kan underbygges ved at selskapet ikke har hatt underskudd på driften siden sammenslåingen i 2002. Dette er blant annet en følgeav bonusordningen som sikrer en fleksibel kostnadsstruktur noe som sørger for en begrenset nedside i inntjeningen. Oppsiden er heller styrt av hvor godt de utnytter den faste kostnadsbasen, dvs. omsetningen per hode. En kombinasjon av fleksibel kostnadsstruktur, god placement power (kundene velger beste, ikke billigete, alternativet), sammenfattede incentiver mellom aksjonærer og ansatte, delvis «sticky» produkter og relativt høye inngangsbarrierer gjør ABG til et attraktivt selskap på sikt. Det sentrale for utviklingen til ABG på kort sikt vil være risikoviljen i markedet som til en viss grad er styrt at utviklingen i kapitalmarkedene, dette er en av årsakene til at vi har valgt en mindre posisjon i ABG.

TGS-NOPEC Geophysical Company (TGS)

Vår underliggende tro på økt offshore og e&p spending er basert på arctic og pareto sine anslag i tillegg til oljeselskapene. Vi ser også stor oppside i seismikk etter mange konsolideringer, noe vi mener kan føre til prispress i denne sektoren ved økt aktivitet. Dette mener vi ikke er reflektert i dagens verdsetting av TGS. Vi tar derfor inn seismikkselskapet som selv på bunnen av sykelen tjener penger, samtidig som de betaler utbytte og har en solid balanse. Dette er noe vi også mener også gir en nedsidebeskyttelse dersom spendingen ikke kommer opp eller at markedet korrigerer videre.

Aker (AKER)

Aker handles til en rabatt mot verdijustert egenkapital (NAV) som tilsier at aksjen er verdt like mye som eierskapet i Aker BP, og en får resten av porteføljen ‘med på kjøpet’. Historisk sett har Akers rabatt vært på høyere nivåer, men med en høyere andel børsnoterte aksjer i porteføljen mener vi at rabatten nå er for stor. For Aker er eierskapet i Aker BP mest relevant, da selskapet utgjør over 60% av Akers eiendeler. Aker BP handles nå til en historisk stor rabatt mot NAV. Selskapet har gjort de riktige valgene med verdiskapene oppkjøp og transaksjoner under oljenedturen, i tillegg til at de nå har en plan om å tredoble produksjonen innen 2025. På toppen av dette betaler de 750 millioner dollar i utbytter i år, og det skal økes med 100 millioner dollar frem til 2023. Vi mener at dette tilsier at selskapet burde handles til en premie mot NAV, noe aksjen tidligere har gjort med få unntak.

Self Storage Group (SSG)

Det siste selskapet vi presenterer som får innpass i vår portefølje er Self Storage Group. Selskapet har rettet større fokus mot å kjøpe eiendom, fremfor å leie. Dette vil gi en mer bærekraftig kontantstrøm på lengre sikt, hvilket vi mener ikke er priset inn i dagens aksjekurs. Videre mener vi det foreligger gode vekstmuligheter for selskapet, grunnet trender som økt urbanisering og mindre boenheter. Dersom handelskrigen eller andre faktorer i verdensøkonomien skulle skape resesjon, anser vi det som lite sannsynlig at det vil påvirke bunnlinjen til SSG i nevneverdig grad, da tilsvarende selskaper i europa økte bunnlinjen under finanskrisen. Likevel vil den økte balansen som nå også blir bestående av eiendom eksponert for boligutviklingen i Norge. Prisen er likevel ikke til å fornekte, og SSG er tilsynelatende en god langsiktig investering.

Til slutt vil vi ønske resten av skolene lykke til!

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer