Gå til hovedinnhold

Skoleduellen 2019/2020 er i gang!

Nytt skoleår betyr en ny runde med Nordnet Skoleduell og Børsgruppen NMBU er mer enn klare! Vi starter årets skoleduell med en portefølje bestående av 10 aksjer, DNBOBX og en kontantandel på rundt 27.5 %. Da det er stor usikkerhet i markedet om dagen og resesjonsfrykten “aldri” har vært større, ønsker vi en mer defensiv tilnærming i starten av skoleduellen. Dette gjenspeiles i at vi har en 20 % posisjon i DNB OBX som er et indeksfond som tracker OBX indeksen med de 25 mest omsatte aksjene på Oslo Børs. (Dette gir en god diversifiseringseffekt, samt indirekte eksponering mot oljesektoren, da vi ikke har noen rene oljeselskap i porteføljen). Videre har vi følgende selskaper i porteføljen vår per 04.10.2019.

Frontline

Den siste tiden har vært preget av stigende kurs innen tank shipping, hvor VLCC, Suezmax, og Aframax har hatt en god prisstigning. VLCC har hatt et 31% prisøkning den siste måneden. Dette kommer godt ut for Frontline som har et break even point på 24,500 dollar per dag, og med forrige ukes VLCC rater på ca 51,000 dollar dagen gjør at Frontline har et godt resultat i vente med dagens VLCC kurs. Frontline har hatt en prisøkning på 65% så langt i år, og vi er positive til selskapets utsikter for det neste året. Det har også stått mye om Drybulk kursen den siste tiden. Forrige uke sank Capesize ratene med 17,4% til 24 916 dollar dagen. Vi er derfor noe usikre på noen av DryBulk selskapene på dette tidspunktet, men følger sektoren nøye.

Hexagon Composites

Hexagon Composites ASA er en ledende aktør for tilbud av CNG-oppbevaring og distribusjon, samt produksjon av brenselceller og drivverk. Gruppen består av fire datterselskaper, som hver har ansvar for de respektive forretningsområdene. Selskapet er verdensledende på flere av forretningsområdene, og har drift i store deler av Europa og USA, samt fremtidige vekstambisjoner i det asiatiske markedet. Hexagon er en betydelig aktør på områder det er forventet sterk vekst knyttet til en grønn omstilling i flere sektorer, og står i et marked som forventer sterk økning i tiden fremover. Tidligere i år falt aksjekursen etter eksplosjonen på hydrogenfyllestasjonen i Sandvika, samt kommunikasjon rundt utsettelsen av et spesifikt brenselcelleprogram i bilindustrien Q2-rapporten. Ingen av disse hendelsene var direkte knyttet til Hexagons drift, og vi ser derfor positive muligheter i selskapet.

Norsk Hydro

Hydro er en av de større posisjonene våre på 10%. Selskapet er et vertikalt integrert aluminiumsselskap og er et av de største selskapene på Oslo Børs. Aksjekursen har falt mye det siste året med mye problemer rundt Alunorte-anlegget samt cyberangrepet. Disse problemene ser nå imidlertid ut til å ha løst seg, uten at aksjekursen har beveget seg nevneverdig mye. Det er i tillegg varslet store kostnadskutt fra Aasheim og opprydning i den mindre lønnsomme virksomheten er i gang. Det er derimot en del usikkerhet knyttet til handelskrigen samt valutakurser på kort sikt. På lang sikt ser vi gode utsikter for Hydro, da de har en veldig grønn produksjon av aluminium sammenlignet med resten av bransjen. I tillegg er aluminium et miljøvennlig substitutt til stål og kobber.

Norwegian Finans Holding

Vi har valgt å ta en liten posisjon i Norwegian Finans Holding ASA (NOFI), som eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Bank Norwegian tilbyr forbrukslån, kredittkort og innskudd til personkunder gjennom internett i det nordiske markedet. NOFI er den mest etablerte aktøren på forbruksbank-segmentet med en velfungerende forretningsmodell og god bunnlinje. Ser vi videre på det finansielle aspektet har NOFI en stabil topp- og bunnlinje, samtidig som de har en god utlånsvekst i Norden. Et annet spennende element er at de har kjøpt alle aksjene i Lilienthal Finance Ltd og rettigheter til «Norwegian» brandet. På bakgrunn av dette har de initiert søknadsprosess for å sikre EUs banklisens i Irland. Avslutningsvis har de fått inn sterke eiere i form av Sampo og Nordic Capital, som også er aktive eiere i Nordax. Dette gjør at svenske kapitalkrav gjennom en fusjon mellom NOFI og Nordax ikke er en umulighet.

SalMar

På lang sikt har vi troen på en stabil og sterk laksepris. Selv om vi så langt i høst har opplevd et høyt slaktevolum og store fryselagre som har resultert i en svak laksepris tror vi slakte nivåene skal betydelig ned i neste kvartal og at prisene vil bli presset opp. Salmar som er et verdens største og mest effektive oppdrettsselskap, har klart å levere gode resultat og samtidig holdt produksjonskostnadene sine nede. Vi mener selskapet har gode vekstmuligheter med både utbygging av smoltanlegg og gjennom å øke sin produksjonen av rognkjeks. Salmars prøveprosjekt Ocean farm 1 har levert til forventningene og åpner for nye muligheter for å drive oppdrett i fremtiden.

Lerøy Seafood Group

Vi har tatt inn Lerøy Seafood Group i vår porteføljen for å eksponere oss ytterligere mot sjømatsektoren. LSG er i motsetning til sine konkurrenter mer rimelig priset og har en mer diversifisert portefølje av aktiviteter enn sine konkurrenter. Så langt i høst har vi opplevd svært svake laksepriser grunnet store slaktekvantum og voksende fryselagre i utlandet. Vi har troen på at dette kun er en midlertidig nedgang i lakseprisen før nyåret, hvor en fortsatt streng tilbudsvekst vil føre til høyere laksepriser.

Scatec Solar

Scatec Solar er en norsk energiprodusent som både utvikler, bygger, eier og drifter solenergianlegg globalt. Solenergi er en relativt billig, stabil og forutsigbar energikilde som er viktig for fremtidig kraftproduksjon. Videre har Scatec en langsiktig forretningsmodell der de selv er hovedeiere i solenergiannleggene de bygger. Vi ser at solenergimarkedet er i vekst og forventes å øke ytterligere, da Scatec også nylig lanserte nye vekstmål.

SpareBank 1 SMN

SpareBank 1 SMN er ledende bank i Trøndelag og på Nordvestlandet. De er lokalisert 46 steder i 42 kommuner. Banken har en forvaltningskapital på 167 milliarder, noe som er i det øvre sjiktet av norske sparebanker. Bankens rating hos Moody’s og Fitch Ratings er henholdsvis A1 (outlook stable) og A- (outlook stable). I første halvår 2019 ble tap på utlån 126 millioner kroner (127 millioner). Tap på utlån utgjør 0,16 prosent av totale utlån (0,17 prosent). En stor andel av årets tap på utlån er knyttet til oljerelatert virksomhet og det er god kredittkvalitet i den øvrige utlånsporteføljen. Vi anser denne sparebanken som relativt stabil, med gode utbytter samtidig som den tilbyr en god beta ved markedsuro. På bakgrunn av disse faktorene har valgt å ha en eksponering på 10 % mot Sparebank 1 SMN.

Storebrand

Storebrand er en ledende aktør i markedet for langsiktig sparing og livsforsikring. Virksomhetsområdene til Storebrand består av livsforsikring, kapitalforvaltning, bank og skadeforsikring. Innen disse markedene har de store andeler, og har vist seg som en aktør som har turt å gå tydelig ut med et bredt ESG-fokus på produktene. Selskapet har også annonsert at de vil komme inn igjen som en aktør i offentlig tjenestepensjon, for å utfordre KLPs monopol. Ved Skoleduellens start var Storebrand blant de lavest prisede aksjene på OBX-indeksen etter et markant fall tidligere i år. Vi ser fallet knyttet til omstillingskostnadene som noe overdrevet, og har derfor lagt inn Storebrand i en langsiktig og stabil posisjon med en mulig oppside.

Tomra Systems

Vi har også valgt å ha en liten posisjon i Tomra Systems som er et norsk industriselskap innen innsamlings- og sorteringssystemer. TOMRA er verdens største produsent og leverandør av panteautomater med over 50 000 panteautomater plassert i over 40 land. Selskapet bidrar til sirkulærøkonomi og optimal ressursbruk ved å ta i bruk sensor-baserte løsninger for å utvinne, bruke og gjenbruke ressursene. Tomra Systems er høyt priset, og har vært i en relativt stabil vekst med unntak av en liten nedgang i juli 2019. Vi er likevel positive til selskapet og ser et vekstpotensial i Tomra Systems sin virksomhet.

Vi ser frem til de neste månedene og ønsker samtlige skoler lykke til!

(Disclaimer: Artikkelen ovenfor er ment som bakgrunn for investeringene våre og er ikke en direkte kjøpsanbefaling)

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer