Skatte- og avgiftsmessige tilpasninger helt på tampen av året: 6 skattegrep du kan gjøre før nyttår – og ett du må huske etter nyttår

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Av Kjell Magne Ryland

Vi nærmer oss slutten av 2014, men det er fortsatt tid til å ta noen grep for å spare noen kroner i skatt. Her følger noen konkrete tips til hva du kan gjøre for å redusere skatten før nyttår – dersom du er i posisjon til å benytte dette.

1. Spar til bolig – BSU gir deg høy rente og skattefradrag

Det er knapt noen spareform som er mer lønnsom enn boligsparing for ungdom (BSU). Til og med det inntektsåret du fyller 33 år kan du spare inntil 25.000 kroner og få skattefradrag på 20 prosent av sparebeløpet. Sparer du maksimalbeløpet, gir det deg 5.000 kroner i spart skatt. Samlet sparebeløp kan ikke overstige 200.000 kroner.

Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at ubenyttet fradrag kan ikke framføres. I praksis betyr det at du ikke bør spare hvis du ikke har hatt inntekt, eller har hatt svært lav inntekt. For inntektsåret 2014 må du ha minst 60.980 kroner i bruttoinntekt for å få nytte av et fullt BSU-fradrag. Dersom du har hatt mellom 40.000 og 60.980 kroner bør du derfor regne litt på hvor mye du skal spare i BSU – ikke sette inn pengene på konto helt ukritisk.

Før du plasserer penger på BSU-konto kan det også være lurt å sjekke hvilke rente du kan oppnå i de forskjellige bankene – her kan det nemlig være store forskjeller. For en god oversikt over renter, se www.finansportalen.no.

2. Spar formuesskatt ved å gi forskudd på arv

Dersom du har netto formue som overstiger fribeløpet (enslige: 1 mill./ektefeller: 2 mill.) kan du redusere formuesskatten ved å gi barna forskudd på arv. Arveavgiften ble fjernet fra og med 2014, hvilket betyr at det ikke skal betales arveavgift uansett hvor stort forskudd som gis.

Om man gjør dette for å spare formuesskatt, er det imidlertid viktig å huske at barna må være 17 år gamle. Hvis ikke lignes de uansett sammen med foreldrene.

Du må også være oppmerksom på at dersom barnet studerer og har en høy netto formue blir stipendandelen redusert. For å beholde maksimalt stipend må barnets netto formue ikke overstige 357.783 kroner for 2014.

3. Realiser tap på aksjer eller fond

Har du aksjer som har sunket i verdi kan det være lurt å selge før nyttår.

For å kunne kreve fradrag må imidlertid tapet være reelt. Dersom du selger en aksjepost med tap, og umiddelbart etter salget kjøper samme antall aksjer i samme selskap til tilnærmet samme pris, vil skattemyndighetene kunne foreta en gjennomskjæring og nekte deg fradrag. Dette fordi du reelt sett ikke har lidt noe tap ved at du har ervervet en like stor aksjepost kort tid etter salget og reelt sett derfor er i samme situasjon som før salget.

Hvor lang tid du må være ute av aksjen må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Dersom salg og gjenkjøp skjer med kort avstand i tid, og årsaken til gjenkjøpet er nye opplysninger i aksjemarkedet, bør du kunne sannsynliggjøre dette. Her vil det være en stor forskjell mellom aksjehandel i selskaper som er børsnoterte og aksjehandel i selskaper som ikke er børsnoterte. For handel på børs vil det i de aller fleste tilfellene være vanskelig og uaktuelt for skattemyndighetene å foreta en gjennomskjæring.

Tapet skal tidfestes på handelsdatoen (tidspunktet for avtaleinngåelse).  Tap ved salg av aksjer er fradragsberettiget i alminnelig inntekt. Dette tilsier at skatten reduseres med 27 prosent av ditt faktiske tap.

4. Utsett utbetalinger til 2015

Hvis du i 2014 passerer grensene for toppskatt på henholdsvis 527.400 kroner og 857.300 kroner og forventer lavere inntekt i 2015, kan det lønne seg å forskyve utbetalingstidspunktet til over nyttår.

Dette kan være aktuelt hvis du har bonus, provisjoner eller overtidsgodtgjørelse til gode.

5. Investering i fast eiendom

Fast eiendom er fortsatt favorisert skattemessig. Dette gjelder både med hensyn til beskatning av inntekt og formue. Har du oppsparte midler kan det derfor være smart å investere i fast eiendom. Normalt vil dette redusere formueskatten betydelig (avgjørende tidspunkt er 31. desember hvert år). Videre vil en slik investering normalt gi høyere avkastning i form av leieinntekter og verdistigning.

Ved investering i fast eiendom, kan det være fornuftig å søke bistand i forhold til de skattemessige sidene før handelen gjennomføres.

6. Kjøp av driftsmidler – avskrivning

Er du næringsdrivende skal driftsmidler (maskiner, datautstyr, møbler osv.) med kostpris over 15.000 kroner avskrives.

Har du konkrete investeringsplaner er det derfor lurt å investere sent på året da avskrivningsbeløpet blir like stort uansett når på året du har investert.

Til slutt, rådet for 2015: Pensjonssparing

Selvstendig næringsdrivende, frilansere og ansatte i eget aksjeselskap/NUF kan spare til egen pensjon.

Maksimal sparing er 4 prosent av brutto pensjonsgivende inntekt mellom 1 og 12 G (altså mellom 88.370 kroner og 1.060.440 kroner). Det vil si at maksimalt sparebeløp med skattebesparende effekt for inntektsåret 2014 utgjør 38.883 kroner ((11 x 88.370) x 0,04).

Innbetalt beløp trekkes fra bruttoinntekten og vil således gi en skatteeffekt på mellom 38,4 og 50,4 prosent, avhengig av inntektsnivå.

Her trenger du imidlertid ikke å foreta deg noe før nyttår. Du får nemlig fradrag for 2014 så lenge premien er betalt før 31. mars 2015. Har du høy inntekt, for eksempel 950.000 kroner, og full marginalskatt (50,4 prosent), kan du spare inntil 34.465 kroner. Et fradrag på 34.465 kroner tilsier 17.370 kroner i spart skatt.

Skjæringspunkt ved 7,1 G

Er du født i 1963, eller senere, opparbeider du deg pensjonsrettigheter i folketrygden tilsvarende 18,1 prosent av næringsinntekten inntil 7,1 G. Har du inntekt under 7,1 G (ca. 627.400 kroner) er det sannsynlig at tapt opptjening av pensjonsrettigheter i folketrygden samt skatt på pensjonen ved utbetaling overstiger hva du oppnår i skattefradrag. Har du inntekt under 7,1 G bør du derfor avveie om du ikke heller skal betale ned gjeld i stedet for å binde opp kapital i en pensjonsordning.

Skattebetalerforeningen
SkattebetalerforeningenPartner
Interesseorganisasjon

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer