RSI er en god momentumindikator

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Aksjer som har fått høy RSI, over det kritiske 70-nivået, har fortsatt å stige framover. Samtidig har aksjer med lav RSI, under det kritiske 30-nivået, fortsatt å gjøre det svakere enn børsen framover. Det viser en forskningsrapport fra Investtech basert på 23 år med data fra Oslo Børs og 16 år med data fra Sverige, Danmark og Finland.

RSI er en mye benyttet indikator innen teknisk analyse. Forkortelsen RSI står for Relative Strength Index, og er et mål for hvor bra en aksje har gått målt mot seg selv. Tallet beregnes ved å se på styrken i oppgangsdagene i forhold til styrken i nedgangsdagene over en bestemt periode, og får en verdi mellom 0 og 100.

Mange investorer mener at RSI kan gi indikasjoner om at aksjer har steget eller falt for mye, og skal reagere tilbake. Investtechs forskning tilsier at slik overkjøpt- oversolgt-tolkning statistisk ikke stemmer med virkeligheten. Resultatene viser at RSI er en god indikator på om aksjen har positivt momentum eller negativt momentumm og at slikt RSI-momentum er en god indikator for videre kursutvikling.

Vi har studert 35733 tilfeller der RSI21 krysset over 70-grensen og 23590 tilfeller der RSI21 krysset under 30-grensen. Vi kalte strategien RSI-momentum og satt kjøpssignal når RSI gikk over 70 og salgssignal når RSI gikk under 30.

Figur 1. RSI21 Norge. Kursutvikling første 66 dager etter RSI-momentumsignaler i Norge. Aksjene med kjøpssignal steg i gjennomsnitt 6,4 prosent, mens aksjene med salgssignal falt 0,9 prosent. Gjennomsnittlig utvikling til referanseindeksen var opp 3,1 prosent.

Tabellen under viser gjennomsnittlig annualisert meravkastning i etterkant av RSI-momentumsignaler. Tallene er basert på kvartalstallene, dvs. avkastning 66 dager (3 måneder) etter signal.

Annualisert meravkastningNorgeSverigeDanmarkFinlandVektet snitt
Kjøpssignal RSI21 krysser over 7014,4 %p6,5 %p10,8 %p6,9 %p9,1 %p
Salgssignal RSI21 krysser under 30-15,8 %p-10,2 %p-11,3 %p-7,5 %p-11,6 %p

%p: prosentpoeng

Samlet indikerer resultatene at RSI egner seg godt som momentumindikator, og at investeringer basert på kjøpssignaler fra RSI-momentum gir en statistisk bedre avkastning enn gjennomsnittlig børsavkastning.

Du finner flere resultater og detaljer i forskningsrapporten som du kan lese her.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer