QEC-fall og kjøp av PROTCT

QEC-fall og kjøp av PROTCT

Kommentar til QEC
Som nevnt i forrige ukes kommentar, har QEC ventet på endelige lovreguleringer fra myndighetene i Quebec før utvinning av provinsens gassressurser kan begynne. Et første utkast av disse reguleringene ble publisert kort tid etter konkurransestart, og var som ventet positive. Utkastet skal nå diskuteres i løpet av de neste ukene før det gjøres offisielt. Samtidig kom det frem at et pilotborreprosjekt i området sannsynligvis ikke vil igangsettes før i 2019, da det er Repsol, et globalt oljeselskap, som er operatør på feltet, og som dermed styrer prosjektets tidslinje. Dette kan medføre at caset blir noe mer langsiktig enn vi først så for oss da aksjen ble tatt inn i start-porteføljen. Det fundamentale er derimot ikke endret, ettersom gassfeltet QEC nå får tillatelse til å starte produksjon ved har ekstremt mye større verdier enn dagens aksjekurs tilsier. Vi er derfor fortsatt positive til aksjen, men erkjenner at timingen var uheldig.

Inn med PROTCT
Vi åpnet konkurransen med et par risikable case, men med 30 000 kr i cash, og etter å ha vurdert flere nye case tar vi denne uken inn Protector Forsikring (PROTCT) for å gi mer stabilitet til porteføljen.

Protector Forsikring er i en unik posisjon i forsikringsbransjen, hvor de klarer å kombinere lave kostnader med høy vekst. Gross expense ratio til selskapet er kun halvparten av nærmeste konkurrent. Det gjør at Protector kan tilby billigere forsikring enn konkurrentene, noe som gjør at de kan vokse 20% organisk hvert år samtidig som de oppnår en combined ratio på nivå med de modne forsikringsselskapene.

I tillegg har Protector historisk oppnådd høyest porteføljeavkastning blant konkurrentene, noe som har ført til svært god inntjening for selskapet. Fremover er vi imidlertid mer konservative, og antar at porteføljeavkastningen til Protector vil være lik forventet avkastning i markedet.

Hvor mange år til kan Protector fortsette med en lønnsom vekst på 15-20%? Det er det store spørsmålet som avgjør hvilket kursmål vi lander på til slutt. Historisk har Protector vokst med minst 19% hvert år siden 2011. I CMD-presentasjonen fra august ble det meldt om fortsatt sterk og lønnsom vekst de neste 3-5 årene. Samtidig vil Protector holde tilbake utbyttet de neste årene, etter som de har flere lønnsomme vekstmuligheter.

Selskapet utdypet også vekstmulighetene i Storbritannia, som alene er ventet å stå for 10% av veksten neste år, mens den resterende veksten er ventet å hovedsakelig komme fra Sverige, Finland og Danmark. Protector har også identifisert Nederland, Belgia og Tyskland som gode markeder å entre etter at vekstpotensialet har blitt hentet ut fra Storbritannia og de nordiske markedene.

Gjensidige Forsikring prises til P/E 2017E på 16.3, noe høyere enn Protector på 15.3. Det er imidlertid ikke åpenbart hvilket av disse to selskapene som fortjener en premium. På den ene siden er markedsverdien til Gjensidige ti ganger så stor, og aksjen drar nytte av lavere risiko, mer likviditet og bedre diversifisering av driften. På den andre siden er veksten i Protector mye høyere. Ser man på forward P/E for 2019, prises Protector til 10.7 mot Gjensidige på 15.7. Mens Gjensidige sin multippel forblir uendret, vil Protector fortsette å krympe så lenge den lønnsomme veksten fortsetter. Vi har tro på at Protector vil fortsette med høy, lønnsom vekst i minst 5 år til, og i tillegg til å ta den inn som case for Nordnet-porteføljen har vi også tro på aksjen som et langsiktig case til fondet vårt Investeringsklubben NHHS.

På kort sikt vil Storbritannia være et viktig marked å følge utviklingen i. Problemene i Danmark fra i fjor høst er forbi, og dersom selskapet styrer unna lignende problemer fremover har vi tro på at aksjen kan stige til 90 kr i løpet av konkurranseperioden.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer