Prisen på denne råvaren har økt med 66 prosent på ett år

Skrevet av: Kent Øksnes

De fleste nordmenn er klar over at oljeprisen har halvert seg det siste året, men ikke mange vet at prisen på tre råvarer har gjort et kraftig byks i samme periode. Te, olivenolje og mais har henholdsvis blitt 66, 40 og 21 prosent dyrere de siste 12 månedene. Forrige uke publiserte DN.no en artikkel med fokus på råvarer. Her kan du lese hele artikkelen.

Vi har laget en oversikt som viser prisutviklingen for utvalgte råvarer de siste 12 månedene:

Pressemelding6
Søylediagrammet viser prisutviklingen for utvalgte råvarer siste 12 måneder (fra 1. oktober 2014 til 1. oktober 2015). For de merket med * gjelder kun prisutviklingen frem til 1. september.

– Det var turbulens i både aksje- og rentemarkedene i tredje kvartal. Det er likevel ingenting mot det som har skjedd i råvaremarkedene. Råvareindeksene Bloomberg Commodity Index (BCOM) og Standard & Poors Goldman Sachs Commodity Index (S&P GSCI) har nå nådd nivåer som vi ikke har sett siden primo 2002, sier investeringsøkonomen vår Karl Oscar Strøm.

– Fra toppnoteringene i juli 2008 har indeksene BCOM og S&P GSCI falt hhv 63 og 76 prosent. Begge indeksene er i dag faktisk lavere enn i 1991, legger han til.

Indeksen BCOM følger prisingen på fremtidskontraktene til 22 råvarer, hvor ingen utgjør mindre enn to prosent og ingen mer enn 15 prosent av indeksen. S&P GSCI følger prisen på 24 råvarer. Sistnevnte indeks er betydelig tyngre vektet mot olje og energi, da råoljene WTI og Brent utgjør nesten halvparten av indeksen.

Sektorvekting for de to råvareindeksene i 2015:

Pressemelding5

– Du kan gjerne si at det er brannsalg på mange råvarer i dag. Det er en historisk mulighet til å investere i råvarer, dersom du ikke tror at den globale økonomiske veksten skal stagnere fullstendig eller bli negativ de kommende årene. Skulle du derimot være pessimistisk på fremtiden, finnes det mange produkter som tjener penger på fallende råvarepriser også. Et godt eksempel på det er en ETP som kalles Bear Brent DNM. Dette produktet vedder på at råoljeprisen Brent skal falle, og ga en avkastning på 276 prosent fra 1. oktober 2014 til 1. oktober 2015, sier Karl Oscar.

–Årsaken til de lave råvareprisene i dag skyldes at etterspørselen ikke er stor nok i forhold til tilbudet. Det lyser et gult lys for den globale økonomien, hvor avtagende vekst i Kina utgjør den største bekymringen. Likevel vil det alltid være råvarer som går mot strømmen. Det skyldes da gjerne plutselige og dramatiske endringer på tilbudssiden. Årsaken til sterkt stigende priser på te de siste tre kvartalene kommer for eksempel av at en hagelstorm i Kenya tidligere i år ødela store deler av avlingene, sier Karl Oscar.

Investering eller spekulasjon?

For de færreste er det aktuelt å handle fysiske råvarer i store kvantum. For hvem har vel lagerplass til råolje eller trygg oppbevaring til gullbarrer? Landbruksråvarer har dessuten begrenset holdbarhet. Det finnes derimot et velutviklet marked for råvarefutures, eller fremtidskontrakter med avtalt pris og leveringstidspunkt for en bestemt råvare.

– Tidligere var kjøp og salg av råvarer stort sett forbeholdt de profesjonelle. I løpet av de siste årene har det kommet en rekke produkter som gjør det både enkelt og rimelig å handle i disse markedene. De råvarerelaterte verdipapirene som tilbys gjennom Nordnets handelsplattform er i stor grad ulike former for innpakkede råvarefutures. Disse produktene kalles enten for råvare-ETF, -ETN eller -sertifikat. Dette er verdipapirer som gjør det mulig å spekulere i prisendringer, men de er helt uegnet for langsiktige investeringer, sier Karl Oscar.

I motsetning til andre investeringer, må du nemlig betale for å eie råvarer. Dette kommer av at det påløper kostnader ved selve lagringen av råvarer, som f.eks. lokaler, vakthold og forsikring. Noen råvarer er også ferskvarer som forringes ved lagring. Dette gjelder særlig jordbruksvarer.

– Handel i råvarer bør derfor sees på som spekulasjon, hvor du tar en kortsiktig posisjon på grunnlag av at personlige oppfatninger er ulik konsensus. Disse oppfatningene kan handle om økende/avtagende internasjonal uro, makroøkonomiske tall som vil overraske, uventede etterspørselsendringer, avlinger som blir større/mindre enn forventningene etc., sier Karl Oscar.

– Vil du heller ta en langsiktig posisjon mot en råvare, kan du bli aksjeeier. Norsk Hydro produserer for eksempel aluminium, Marine Harvest driver lakseoppdrett og Statoil utvinner olje. Prisutviklingen på aluminium, laks og olje vil direkte påvirke inntjeningen til disse selskapene, og dermed indirekte påvirke utbytter og kursutvikling. Det finnes dessuten sektorfond hvor du sprer risikoen på flere selskaper som driver med det samme, sier Karl Oscar.

Definisjoner:

  • Børshandlede produkter, ETP (Exchange Traded Products), er en fellesbetegnelse på børshandlede fond (ETF) og børshandlede sertifikater (ETN).
  • ETP er en produktgruppe som hovedsakelig skiller seg fra aksjer ved at de er utstedt av en bank, verdipapirforetak eller fondsforvalter. ETP-er finnes både med og uten gearing.
  • ETF-er er fondsandeler som omsettes på børs og er underlagt de samme krav og forskrifter som et verdipapirfond.
  • ETN-er er sertifikater/gjeldspapirer utstedt av en bank, verdipapirforetak eller fondsforvalter som også omsettes på børs. Det er viktig å være klar over at ETN-er har motpartsrisiko, noe som betyr at du kan tape hele investeringen din om utsteder går konkurs.
  • DNB, Handelsbanken og Nordea har slike produkter.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer