Positiv fremgang før Jul

Børsgruppen UiA har i skrivende stund ikke foretatt seg noen endringer siden forrige uke. I mellomtiden har FLEX LNG, Asetek og Altai Resources vist positiv utvikling, og dratt porteføljen i positiv retning.

Når det gjeldet Altai, sitter de med nabolisensene til Oslo-listede Questerre i Quebec. Det er bred konsensus blant norske analytikere og innad i vår gruppe at dagens regjering ønsker kommersialisering av olje og gass i Quebec. I motsetning til Questerre, eier Altai 100% av sine lisenser. Acres prises til en tidel av hva tilfellet er i Questerre, og oppsidepotensialet i denne aksjen er i våre øyne intet annet enn formidabel. Forskjellen på de to selskapene er i hvor langt de er kommet i utviklingen av feltene, hvor Altai i dag fortsatt er i exploration-fasen. Dette rettferdiggjør fortsatt ikke dagens lave prising av aksjen, hvor vi basert på prising av sammenlignbare selskaper og tidligere transaksjoner finner en rettferdig verdi på flere ganger dagens kurs.

Altai er en ren eksponering mot Quebec, da selskapet stort sett ikke besitter andre verdier enn lisensene i dette området. Nedsiderisikoen er derfor større ved en eventuell bråbrems av myndighetene, og dette gjenspeiles i vår portefølje gjennom posisjonens størrelse.

Loven disse selskapene er avhengige av ble banket gjennom i desember i fjor, mens utkastet til reguleringene knyttet samme lov ble sluppet september i år. Høringsperioden for nevnte reguleringer utløp 9. desember, og en offentliggjøring av endelige reguleringer og tilhørende lover kan skje når som helst. Vi venter imidlertid en sluttførelse å være i boks i løpet av Q1-18. Energiminister i Quebec, Pierre Moreau, sa i helgen til avisen La Presse «at hydrokarboner skal utvinnes». Klarere kan en politiker sjelden være før et lovverk er endelig.

FLEX LNG har siden de bunnet ut i starten av oktober innledet en sterk trend oppover. Grunnen til det plutselige trendskiftet i aksjen ligger i blant annet økt etterspørsel fra Kina og nybygg som straks blir levert rederiet. Kinesiske myndigheter har satt en strek for bruk av kull i enkelte kraftverk for å få bukt med den kraftige luftforurensningen i landet. Resultatet har blitt at kullet blir erstattet med naturgass. Dette har bidratt til en særdeles flott reise for flere LNG-befraktere rundt om i verden, som har nytt av økende dagrater. FLEX Endeavour og FLEX Enterprise er begge på siste sjøtester «as we speak», og vi venter følgelig at rederiet tar levering av disse i løpet av de to første ukene av januar neste år.

Den globale flåten LNGCs består i stor grad av gamle, dampdrevne skip (steam) bygd på 2000-tallet. Etter tsunamien i Asia i 2004 oppstod et etterspørselssjokk, og kontraheringsvillige redere la med det inn sine bestillinger hos verftene. Siden har nybygg blitt oppgradert ikke mindre enn to ganger, og dermed gitt oss et tredelt spotmarked. De gamle steam-skipa får dårligst betalt, og har de høyeste utgiftene. På lengre sikt vil disse fases ut, og de nye, toppmoderne MEGI-skipene tar over. Disse skipene går på en blanding av gass og diesel, har lav boil-off rate og koster rett og slett mindre å operere. Dette har medført at MEGI får en premie på 15-20 000 dollar på dagratene. Det er slike skip FLEX tar levering av i januar. Med «bransjens beste break even» (selskapets egne ord) ligger det implisitt at dette blir en lønnsom geskjeft for selskapet.

Det kommer en del nye skip på vannet i 2018, men flertallet av disse er allerede fikset på lange avtaler. Av alle nybygg ut 2019 er 11 tilgjengelige for spot/short term: FLEX sitter med 6. I motsetning til i andre bransjer innen shipping, er LNGCs avanserte og tidkrevende å bygge. Verftene er spesialiserte og få andre verft kan påta seg bygging når nybyggprisene etter hvert begynner å øke. Selv om kontraheringsviljen hos rederne skulle bli stor om ratene skyter ytterligere fart, vil kapasiteten hos verftene sette grenser for hvor mange skip som kan bygges hvert år.

Nå er det snart jul, og vi Børsgruppen UiA ønsker alle en riktig hyggelig høytid sammen med familie og kjære.

Fredrik Dybwad

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer