Gå til hovedinnhold

Portføljeoppdatering uke 41, Data Respons i fokus

Den siste uken har vi gjort noen små endringer i porteføljen. Questerre energy corp. togs in i porteføljen med kort tidshorisont, selskapet gikk ur porteføljen etter kort tid på stop-loss. Det ble også besluttet å øke vår beholdning i Nordic Nanovector som nå veier 22,3% av porteføljen (henviser til forige ukes oppdatering for mer info om Nano).

Analyse av Data Respons

Børsgruppen ved UiA tok ved konkurransens start inn Data Respons i porteføljen. Data Respons er et IT-selskap som jobber med innebygde dataløsninger, eller «embedded solutions», til det industrielle markedet. Virksomheten inkluderer produkter, løsninger og tjenester. I tillegg tilbyr de konsulenttjenester til teknologirelaterte utviklingsprosjekter. Data Respons kan utvikle alt fra sensorer til den mobile app: et av deres mål er å styrke kundenes konkurransekraft ved å tilby best mulige løsninger i tråd med deres spesifikasjoner. Store aktører er kunder, bl.a. ABB, Vestas, og Volvo. Dette gir stabilitet og sikkerhet for fremtiden.

De er godt diversifisert, noe som betyr at en sektors nedgang ikke er utslagsgivende for selskapets resultater. Data Respons har vist sterk vekst de siste årene, og kan vise til en gjennomsnittlig årlig vekst på 15,5% siden år 2000. Vi mener DAT vil kunne fortsette å vokse, og selskapet har selv satt seg et omsetningsmål på 2 mrd innen 2020. Når det gjelder regnskapsåret 2016 kan de vise til en omsetning på 1 mrd. Data Respons tar altså sikte på å doble omsetningen i løpet av de neste tre årene.

Data Respons er godt posisjonert i Norden og Tyskland, og er ledende innenfor sitt fagfelt. Som en følge av dette er kontraktsflyten god, da særlig i Sverige og Tyskland. Ordrereserven er solid, og beløper seg på 802 millioner kroner. Selskapet operer i en rekke segmenter, deriblant forsvar, medisinsk utstyr, offshore, transport og telekommunikasjon. Øker investeringene i oljeindustrien, vil også dette segmentet komme kraftig tilbake på inntektssiden og øke Data Respons inntekter i Norge. Per i dag er inntektene fordelt 49% (Sverige), 23% (Norge), 18% (Tyskland), 10% (Danmark). DAT er ledende innen IoT (internet of things) i Norden og Tyskland, og ser man på markedet for slike tjenester er dette slettes ingen umulighet. Markedet for IoT ventes å vokse med 32% årlig, med en forventet global omsetning på $143mrd i 2021. I tillegg ventes antall enheter med installert IoT-teknologi å dobles i femårsperioden 2015-2020. Dette ønsker Data Respons å ta del i, og har følgelig posisjonert seg godt for fremtidig oppgang, både gjennom oppkjøp og strategiske valg. Selskapet har tidligere kommunisert at de i nærmeste fremtid vil fokusere på å vokse i markedene de allerede er inne i, med størst vekt på Tyskland. Det er derfor ingen grunn til at Data Respons ikke skal kunne vokse raskere enn markedet fremover.

Siden årsskiftet har aksjen lagt på seg 43%, og har siden Narve Reiten la ned sitt PE-fond (og følgelig solgte fondets beholdning til kurs 26,50) konsolidert i intervallet 26-28 kroner. Vi mener salget vil bidra til økt likviditet på sikt, og at konsolideringsfasen nå nærmer seg slutten. De leverte utbytte på 1 krone for 2016, og mye indikerer på at dette øker i 2017 (NOCF per share høyere for Q1&2 kontra hele FY2016).

Data Respons handles i dag, basert på siste kvartalsrapport, til en pris bok 4,2. Teknologiselskap er kjente for å ha store immaterielle eiendeler, og P/B er derfor ikke en like god fundamental indikator for denne type selskap. Selskapet hadde et overskudd på 53 millioner kroner i 2016, som gir oss en P/E på 26 basert på dagens aksjeantall, og vi forventer en P/E på 22,7 for 2017. EBITDA-marginen for Q2-17 var på 10%, et nivå de har klart å opprettholde en stund. Historisk ser man at inntjeningen øker fra år til år, men at EBITDA-marginen varierer. For å opprettholde status som et solid vekstcase er det viktig å opprettholde gode marginer samtidig som inntjeningen og veksten består. I 2017 har EBITDA marginene holdt seg over 10%, og for FY2016 lå denne på 7,2% (FY2015 – 6,1%, FY2014 – 6,8%). Lavere marginer har bidratt til en svakere vekst i EBITDA de siste årene selv om inntjeningen har fortsatt å øke. Dette har forbedret seg i 2016 og da spesielt i 2017. Dagens prising må forsvares av minimum en opprettholdelse av dagens EBITDA-marginer. Høyere prising krever høy vekst, men også høye marginer.

CEO Kenneth Ragnvaldsen har jobbet i selskapet siden 1995 og som CEO siden 2003: få kjenner Data Respons like godt som Ragnvaldsen gjør. Han har dermed vært med på hele vekstreisen selskapet har opplevd siden 2000, og kjenner selskapet på en måte få andre gjør. CFO Rune Wahl har erfaring som CFO og finansstillinger i flere andre selskap, og har jobbet som CFO siden 2005. COO Jørn Toppe var en av grunnleggerne av selskapet tilbake i 1986. Han har siden starten hatt en rekke forskjellige stillinger.

En av de største trendene i dag er at alt stadig blir mer smart. Trenden med en økning i software, og reduksjon i hardware passer Data Respons som hånd i hanske og gir godt grunnlag for videre vekst. Selskapet har en solid ledelse, og kan vise til voksende overskudd i et sterkt voksende marked. Dette har overbevist oss til å ta Data Respons inn i vår portefølje dette semesteret.

Fredrik Dybwad

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer