Gå til hovedinnhold

Porteføljeoppdatering Uke 10: Grønne aksjer i hardt vær

Flere grønne aksjer på Oslo Børs har falt de siste ukene. Dette kan knyttes til korreksjonen i amerikanske vekstaksjer som følge av renteøkningen på amerikanske statsobligasjoner som har ført til redusert risikoappetitt i markedet. Mange grønne selskaper, særlig på Euronext Growth, har lav eller ingen inntjening i tillegg til noe gjeld, som gjør de sensitive til renteøkninger og usikkerhet i markedet.

Grønt går i rødt:

Flere grønne aksjer på Oslo Børs har falt de siste ukene. Dette kan knyttes til korreksjonen i amerikanske vekstaksjer som følge av renteøkningen på amerikanske statsobligasjoner som har ført til redusert risikoappetitt i markedet. Mange grønne selskaper, særlig på Euronext Growth, har lav eller ingen inntjening i tillegg til noe gjeld, som gjør de sensitive til renteøkninger og usikkerhet i markedet.

“Buy the dip?”

Mange grønne selskaper i USA som Plug Power, Ballard Power, NIO, Blink Charging og ikke minst Tesla, har gått mange hundre om ikke tusen prosent ila. de siste 12 mnd. En bølge med profittsikring burde på ingen måte komme som en overraskelse for noen.

På andre siden kan man spørre seg om dagens rabatt på grønne aksjer kan være en kjøpsmulighet. Det er forventinger til en storstilt grønn investeringplan USA. Riktignok kreves det at alle demokrater i Senatet stilles deg bak den grønne pakken, som heller ikke er en enkel oppgave. Allikevel tror at sjansen for at man ikke kommer til enighet om noe er liten. Klimasaken er en av de viktigste blant demokratiske velgerne i tillegg til at Joe Biden ikke har spart på løfter under valgkampen.

Vi har fortsatt en betydelig andel av porteføljen i ESG-relaterte aksjer, og tror at det økte fokuset på bærekraft vil fortsette å spille en viktig rolle i markedet. Mangel på inntjening og høy gjeldsgrad kan likevel være skummelt dersom rentene fortsetter å stige. Det er derfor knyttet stor risiko til ESG-aksjer i tiden som kommer, som også innebærer stort potensial for høy avkastning.

Vi har kjøpt en liten post i Havyard, som er en av de grønne aksjene som har falt kraftigst den siste tiden. Dette er allikvel ikke en aksje vi planlegger å holde langvarig på grunn av særlig mye svingninger i kursen. Vi forsøkte også en inngang i den kontroversielle aksjen Nel, men var ikke like heldige med å finne bunnen her. De store posisjonene derimot har vi i aksjer som vi fundamentalt har troen på.

Magnora med oppkjøpsplaner og kjempekursmål:

Magnora har den siste måneden fått flere økninger i kursmål (Fearnley Securities; 55 kroner og Danske Bank; 45 kroner) i tillegg til sine investeringer i Vindr Group og Evolar. Risikoen involvert i Magnoras investeringer er høy som følge av at de investerer i relativt nyopprettede selskaper. Dette kommer også frem i Clarksons analyse av selskapet, der de brukte 24 prosents avkastningskrav, mens de vanligvis bruker 8 prosent på andre fornybarselskaper. Til tross for dette gjør diversifiseringen i investeringene at risikoen reduseres. De vil på sikt kunne få god eksponering mot både sol- og vindkraft. På bakgrunn av dette tror vi at Magnora-aksjen har stort potensiale fremover.

Aksjen har kommet raskt tilbake fra den grønne korreksjonen og ligger veldig tett oppe det høyeste nivået siden 2011. Ved et brudd over 30.5 kroner ser vi for oss at aksjen fort kan gå mye på kort tid.

Borregaard: ESG med mindre risiko

En aksjen vi har hold fra starten av konkurransen er Borregaard. Vi tror fortsatt at dagens og fremtidens marked vil belønne selskapets alternativer til plast, olje og generelt selskapets miljøvennlige produktportefølje. Selskapet har en lang fartstid med stabil vekst og svært diversifisert inntjening. Selskapet driver med en rekke forskjellige bioprodukter. Produktene anvendes til blant annet batteri, farmasi, kosmetikk og biodrivstoff for å nevne noe.

Det er verdt å bemerke at aksjen ikke har falt noe betydelig i denne grønne korreksjonen. Noe av grunnen kan være at mange ikke anser selskapet som direkte fornybar. Etter ESG-faktorene skal allikevel selskapet etter vårt syn score høyt. Sett sammen med selskapets stabile inntjening er dette fra vår side en klar favoritt i det lange løp.

Golden Ocean: tørrbulk på god vei tilbake?

Pandemien satte i første omgang en stopper for mye av verdenshandelen. Situasjonen satte preget på både flåteutnyttelsesgraden og fraktratene. I dagens markedet er det allikevel andre faktorer som styrer bildet. Ordrebøkene for nybygde bulkskip er særdeles lav de neste to-tre årene og setter en tydelig begrensing på tilbudssiden. I tillegg er det ventet at en del av den eldre flåten i markedet vil kunne bli skrapet i 2021 og 2022. På etterspørselssiden et er mye som tyder på at Kina sitt behov for jernmalm bare øker. Prisene på malm har skutt i været, og produsentene i Brasil og Argentina jobber på spreng for å møte etterspørselen. Lignende tendenser kan man også se i Australia sin produksjon.

Prisen på jernmalm har skutt i været.

Golden Ocean har nylig hatt en emisjon for å styrke flåten for å møte den kommende etterspørselen. Emisjonen skal på kort tid ha blitt kraftig overtegnet til en pris på 53 kroner som på daværende tidspunkt ikke var lang unna børskursen.

Kepler Cheuvreux (15.2.2021) har anslått et snitt på “20.000, 24.000 og 32.000 dollar pr dag for perioden 2021-2023” med en utnyttelse på “mer enn 90 prosent i 2021” for Golden Ocean. Kursmålet som ble satt er 85 kroner og gir en betydelig oppside.

Bildet er ikke relatert til Golden Ocean.

Vårt syn etter Q4-rapporten er nok at utnyttelsen kanskje ikke vil klare å nå opp til 90% så fort som antatt. Allikevel er vi mer optimistiske på Baltic Dry Index-ratene og viser også til en nyere uttalelse fra shippinganalytiker Petter Haugen (Kepler Cheuvreux) om muligheten for rater over 100.000 dollar i kortere deler av 2021.

Etter vår vurdering medfører dette en særdeles god risk-reward case og vi har Golden Ocean som vår største posisjon for øyeblikket. Shipping ar allikvel en svingende sektor og vi er forberedt å revurdere denne posisjonen på kort sikt.

Teknisk trade med god suksess:

Innenfor feltet teknisk analyse er det en kjent ordtak at “gammel motstand blir til støtte”. Dette var også vårt håp i Polight. Etter at aksjen ved en rekke anledninger hatte slitt med å bryte igjennom motstandspunktet rundt 102 kroner lå alt til rette for at dette kunne bli “The Point of No Return” og vi gikk inn til prisen 109 kroner, den 22. februar. Ved en bekreftelse av at motstanden valgte vi å gå inn med en mindre aksjepost og en stoploss noen prosent under motstanden.

Vi så oss likevel fornøyd med en rask oppgang og valgte å sikre tidlig. Salgskursen ble på 128 kroner og vi har således gått glipp av mye av den senere oppgangen. Allikvel var ikke dette et langsiktig case og for vår del var det viktig å holde seg til planen. Mye av den siste oppgangen var også knyttet til enkelte nyheter som falt utenfor våre rammer.

Polight sin aksjekurs og være tekniske bemerkninger (Zoom inn for bedre oversikt)

Andre bemerkninger:

Vi følger også med på innvirkningene av at enkelte av våre aksjer har blitt tatt inn i OSEBX- og OBX-indeksen. I rebalanseringsperioden kan dette medføre et økt kjøpsvolum. ABG Sundal Collier skriver at

Inkluderingene (i OSEBX, red.adm) har i snitt gitt 3,7 prosent positiv avkastning, mens ekskluderingene i snitt har falt 4,7 prosent

ABG Sundal Collier

Vår nylige posisjon i Nordic Semiconductor er tatt inn i OBX-indeksen, og våre posisjoner Carasent og Borregaard er tatt inn i OSEBX-indeksen.

Fra topp høyre: Johannes Plassen, Jim Reed Hovland, Daniel Lindestad, Amund Risa Fylling, Even Kvalfoss, Marco Jenssveen Carrea, Just Øverby

Med denne artikkelen uttrykker vi kun våre meninger. Dette måikkeanses som en aksjeanalyse, anbefaling eller indikasjon på hva du burde gjøre med dine penger.

Tidshorisonten for våre vurderinger er ca. 4 mnd. fra denne artikkelen er skrevet. Porteføljen vår er en del av Nordnet’s Skoleduell, som er en konkurranse som varer fra midten av september til slutten av mai, hvert år.

Skrevet av:

Amund Risa Fylling, Porteføljeforvalter

Johannes Plassen, Leder og porteføljeforvalter

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer