Gå til hovedinnhold
Nettleseren du benytter deg av, støttes ikke lenger av Nordnet. Klikk her for å se hvilke nettlesere vi støtter og anbefaler at du bruker.

OVERSKUDD: Hva trenger du å vite om ESG?

overskudd

De fleste har fått med seg at grønne aksjer er “hot” om dagen. ESG og den grønne bølgen går hånd i hånd, tenker mange. De behandles nærmest som to synonymer. Det kan allikevel være greit å ha i bakhode at “Enviroment” kun utgjør en av de tre bokstavene. Media og markedet har viet mye plass til det grønne og lite har gått usagt. I tillegg er det nok vel så enkelt å se om et selskap er grønt eller ikke.

De fleste har fått med seg at grønne aksjer er “hot” om dagen. ESG og den grønne bølgen går hånd i hånd, tenker mange. Ordene behandles nærmest som to synonymer. Det kan allikevel være greit å ha i bakhode at “Environment” kun utgjør en av de tre bokstavene. Media og markedet har viet mye plass til det grønne og lite har gått usagt. I tillegg er det nok vel så enkelt å se om et selskap er grønt eller ikke. Og selv om det kan være noen nyanser som skiller klinten fra hveten er grønn virksomhet ofte nok i seg selv for en høy verdsettelse.

Serien finnes også på Google-, Apple- og Amazon Podcassts.

“Governance” og “Social” er vel så viktige, men vurderingen er på andre siden mer skjønnspreget, og man må virkelig grave og analysere for å komme til en god og riktig konklusjon. I Ukens episode understreker vi at ESG er mer enn bare bokstaven E.

BIlde av Floriane Vita

Governance: Et solid styrt selskap for en solid avkastning

Som aksjonær ønsker du at selskapet skal jobbe for deg. Det høres kanskje selvsagt ut, men som en småaksjonær i dagens markedet kan det være lett å bli overkjørt av de større markedsaktørene. Det vil kunne hende at selskapets ledelse har et varm forhold til storaksjonærene, mens resten står ute i kulden med kun en tynn kvartalsrapport i ny og ne. Et fundamentalt prinsipp i norsk selskapsrett er likebehandling av aksjonærer, men det er klare forskjeller på hvordan dette praktiseres fra et selskap til et annet. Enkelte vil strekke seg langt og gjøre det lille ekstra, både for at småaksjonærene får innsyn i selskapets drift og synliggjøre eventuell risiko.

At selskapet har en ryddig og grundig rapportering bidrar til å avbalansere skjevforholdet mellom aksjonærene. At man som aksjonær enkelt kan komme i kontakt eller få svar på mail om eventuelle spørsmål er definitivt en fordel.

Konsekvensen av governance-faktoren kommer ofte på spissen ved emisjoner, ved avsløringer eller ved krisehåndteringer.

“Faced with crisis, the man of character falls back on himself” er et sitat fra Charles de Gaulle. I overført betydning vil også et selskap under krise falle tilbake på dens karakter. Således vil ledelsens og styrets ryggrad være avgjørende for om du kommer ut med gevinst på andre siden.

Social: Viktige verdier eller tomme ord?

I ettertid kan det være interessant å se hvordan mislykkede selskaper har framstått. Lehman Brothers hadde mottoet “Where Vision gets built“, mens BP kom i 2003 med mottoet “Beyond Petroleum” før de noen år senere nedskalerte grønne investeringer kraftig. Slik det er i dag har nærmest alle selskaper logoer og mottoer som skal promotere et vakkert og nærmest idealistisk “image”. Problemet som man lett kan identifisere er at det kun er et utvalg som faktisk lever opp til sitt ideal.

Og om et selskap på motsatt side er villige til å tjene penger til tross for umenneskelige arbeidskår, undertrykkende diktaturer og brudd på menneskerettighetene, hva annet er de da kapable til? Og nettopp dette er en realitet. Selskaper som skårer dårlig på både Social”-og “Governance”-faktorene har også en langt større sannsynlighet for å havne i korrupsjonssaker, bedrageri eller andre skadelige tiltaler eller søksmål.

ESG kan dermed også omtales som en risikofaktor. Risiko for “stygge avisoverskrifter” slik Johannes sier det i ukens episode. Desto høyere ESG-score, jo lavere risiko for dette.

Bilde av Tyler Casey

Ti bud om aksjer og investeringer:

1.Ikke legg alle eggene i en kurv. Selv om det kan friste samt inspirere med andres suksesshistorier, så er faktum at de aller færreste lykkes med dette. En godt diversifisert portefølje har dog aldri gått til null, noe utallige enkeltaksjer har.

2.Alltid ha en buffer i banken som du ikke bruker. Penger stående i aksjer eller aksjefond skal være øremerket til dette og skal ikke hentes når nøden melder seg.

3.En langsiktig portefølje vil oppleve nedgang, og denne kan være langvarig. Vær forberedt på den mentale belastningen når dette skjer og benytt heller anledningen til å kjøpe mer fond/aksjer til en lavere pris. (Merk at det er det generelle markedet som blir billigere, enkeltaksjer lever et eget liv avhengig av selskapets utvikling og stiller derfor helt andre krav til kunnskap og risikoforståelse)

4.For hver aksje som kjøpes, så er det en selger, hvorfor tar h*n feil?

5.For de fleste sparere så vil et globalt indeksfond gjøre nytten, jo mer spesifikt et fond blir, jo mindre diversifisert vil det være.

6.Aksjehandel er mer populært enn noen gang og rentebetingelsene er rekordlave. Aksjer er historisk sett skyhøyt priset. Å forvente lik avkastning som tidligere og/eller ingen nedgang i verdi er farlig om ikke urealistisk.

7.Aksjer og fondsporteføljer er ment å være langsiktige, med dette menes etter vårt syn, en tidshorisont på minst 5-10 år.

8.Å kjøpe fond/aksjer med jevne mellomrom, f.eks. månedlig, eliminerer risikoen med å kjøpe for sent(/tidlig av en oppgang/nedgang og er derfor svært viktig.

9.Kjøp ut ifra livssituasjon og alder, sats aldri mer enn du har råd til å tape.about:blank

10.Den største faren er deg selv. Ingen ønsker en fremmed i stuen sin som flere ganger daglig maser om verdien og hvor dumt/smart det er å selge huset. Dette er dog sannheten med aksjer, så hva gjør du?

Tidligere episoder:

Episode 1:Introduksjon i aksjeverden

Episode 2:Aksjefond på 1-2-3

Episode 3:Aksjer; Kort forklart!

Episode 4:Typiske feil man gjør i aksjemarkedet

Episode 5:Risiko ved aksjer

Episode 6:Verktøy og kilder

Episode 7:Sparing i alle livets faser

Episode 8:Exit, innsidehandel og kursmanipulasjon: Har småinvestorene sjans?

Episode 9:Utbytteaksjer: Kort forklart!

Episode 10:Hvordan investere som Warren Buffett?

Episode 11: Kryptovaluta: Kort forklart

Episode 12: Tobakk, Våpen og Gambling: Hva er caset for SIN-aksjer?

I podcasten hører du Even Kvalfoss og Johannes Plassen. Den er opprettet som en del av Børsgruppen UiA, en interesseorganisasjon for studenter ved Universitetet i Agder. Har du noen forslag til forbedring så kontakt oss gjerne.

Disclaimer: Med dette; både podcast, tekst eller annet medie uttrykker vi kun våre meninger. Dette må ikke anses som en aksjeanalyse, anbefaling eller indikasjon på hva du burde gjøre med dine penger.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer