OSLO BØRS – TREND & TEKNISK UKERAPPORT

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

TEKNISK GJENNOMGANG & TRENDER

På Oslo Børs er de følgende selskapene over 200 og 50 dagers glidende trender:

Listen er sortert etter hvor mange %-poeng kursen befinner seg over 200 dagers trend.

STERKE TRENDER

KORT KOMMENTARER

 • Sparebank1 trender fortsatt positivt, men har den siste uken ikke klart å bryte over 81 og gitt nye kjøpssignaler.
 • DnB har ligget i en mindre og normal korreksjon siden slutten av juli. Tester nå ut støtten omkring 50 dagers og trendstøtte befinner seg rett i underkant. Forventer en ny rekyl opp.
 • Storebrand har fått en lavere bunn og topp i konsolideringsformasjonen. Den har hatt ett sterkt løft og blir ikke nytt kjøp før den bryter over 66-/67.
 • DNO kan ha etablert en dobbel-topp i det korte perspektivet. Det at kursen holder seg nær 9-nivået er tegn på underliggende styrke. Men den må klare å ta ut de to tidligere toppene rett i overkant av 9 for å gi nye kjøpssignaler.
 • Tomra konsoliderer ut det siste løftet på 10 %, men ser bra ut trendmessig. Hovedutfordringen er det relativt lave volumet.
 • Nordic Semiconductor falt under juli og august konsolideringen, men har kommet kjapt opp igjen. Synes den er vanskelig å ta på dagens kurser, men stiger volumet og det foretas en ny test av 40-nivået øker det kortsiktige potensialet.
 • Telenor konsoliderer etter oppgangen fra 135 til 160-nivået. Tiltakende volum og ny oppgang inn på 160-nivået vil gi nye kjøpssignaler. Slik den ligger nå er ikke risk/reward bra nok for en kortsiktig trade.
 • Lerøy Seafood har brutt over 49-nivået, og en rekke tidligere topper. Dette er sterkere enn det hadde forventet. Nye kjøpssignaler er etablert, men er overkjøpt i det korte perspektivet.

 • Norsk Hydro konsoliderer under det viktige 53-nivået. Siden forrige uke har Hydro fått en ny høyere bunn og jeg forventer at kursen skal ta ut de tre siste toppene og etablere nye sterke kjøpssignaler. Aluminium og basemetallene holder seg sterke og sektor peers (tilsvarende selskaper) i USA er teknisk sterke. Kjøp Norsk Hydro!
 • Orkla har brutt ned fra mai-juli konsolideringen, hvilket sørger nå for overliggende motstand. Intet har endret seg siste uken og betrakter Orkla til å ha redusert oppside på kort sikt. Trenger å ta ut 50 dagers glidende for å reversere dette.
 • Marine Harvest har vært sterk og aksjen har blitt akkumulert. Begrenset med short igjen i aksjen. Det er en rekke topper som vil fungerE som overliggende motstand og kursen har klart å løfte seg over 157 og etablert nye kjøpssignaler i trenden. Kursen er overkjøpt når den har etablert kjøpssignalet, hvilket gjør at jeg velger å avvente. Marine Harvest har vært langt sterkere enn det jeg har forventet i august og det henger nok sammen med Sundal og Carnegie oppgraderingene.
 • Bakkafrost har vært sterkere enn det har forventet, og løftes kursen på ny inn på 340-nivået må jeg se på aksjen på nytt.
 • Gjensidige konsoliderer ut resultatskuffelsen, og er på sitt laveste nivå siden fremleggelsen. Det er ingen teknisk grunn til å kjøpe aksjen per dato.

RSI 14 – MOMENTUM UNDERSTØTTER DE STERKE TRENDENE

 • Her finner du at alle de sterke aksjene over befinner seg på toppen av listen.
 • Norwegian har som følge av short-covering og flere rekyler økt momentumet og har kommet seg inn på listen av moderate overkjøpte.

NØYTRALE SELSKAPER OMKRING 200 DAGERS GLIDENDE TREND

 • Salmar
 • Statoil

KORT KOMMENTARER

 • Salmar er overkjøpt og tester ut motstanden ved både 200 dagers trendmotstand og sin forrige topp. Avventer aksjen!
 • Statoil ser bedre ut og kommer opp fra en høyere bunn som er etablert under toppen av nedtrenden. Det er imidlertid betydelig med overliggende motstand som begynner ved 148-nivået. Sektoren fikk en rekyl i USA igår, og siden sektoren er oversolgt så kan rekylen i Statoil bli på noen kroner. Jeg er fortsatt skeptisk til oljeprisen siden hedgefondene er kraftig long  med 777 mill. fat (februar toppen 1050 mill.fat). Siden det er kraftig med overliggende motstand så er det antageligvis ikke noe hast med å kjøpe den.

SVAKE TRENDER

KORT KOMMENTARER

Yara konsoliderer fortsatt og er fortsatt innenfor nedtrenden. De relativt sterke rekylene til CF Industries, Agrium,  og Potash er blitt stoppet og de har kommet ned igjen. Rent teknisk har jeg lite å henge hatten på i Yara per dato.

Norwegian har fortsatt 14 % short, og det er trolig frykt blant disse som har sørget for den siste oppgangen. Det er ihvertfall ikke amerikanske long kjøpere som har kjøpt Norwegian, med et slikt sektorchart. Det helt korte chartet i Norwegian ser faktisk litt bra ut siden kursen kommer opp fra en dobbel og høyere bunn. En videre oppgang er avhengig av short-covering, og når panikken inntreffer blir vanskelig å predikere. Et kjøp av Norwegian er preget av høy usikkerhet og det må gjøres med bakgrunn i forventning om ytterligere med short-covering.

Schibsted trender ned og trenger å overbevise før aksjen blir en kjøpskandidat. Rekyler kan komme, men det er alltid høy usikkerhet forbundet med å kjøpe slike. Er under sitt laveste nivå i 2017.  Svak!

Subsea7 trenger å vise styrke og trenger å ta ut 50 dagers glidende og 115-nivået for å komme på radaren.

REC SILICON har 185 mill. aksjer short og det kan få effekt hvis det tekniske kartet skulle vise seg fra en bedre side. Ligger fortsatt i nedtrend, og trenger å ta ut toppen av nedtrenden og 1,15-nivået for å se bedre ut i det mellomlangsiktige perspektivet.

TGS Nopec trender ned og det ingen positive tekniske signaler som signaliserer endring av trend. Rekyl opp mot toppen av nedtrenden kan komme, men her har den hittil blitt stoppet 7 ganger.

Aker trender ned og trenger en høyere bunn for å signalisere endring i trend.

BWLPG trender ned, fått en ny lavere topp. Det er stor volatilitet på rekylene. Nøytral til oversolgt per dato. Holder 50 dagers trendstøtte kan det komme en ny rekyl opp mot toppen av nedtrenden. Følges mhp. ny rekyl!

Aker Solutions fremviser ny svakhet og tester nå  ut støtten omkring de forrige bunnene. Sektoren i USA har vært i kraftig fall, og det vil kun være snakk om rekyler i sektoren i første omgang – ikke trendendringer. Med en slik negativ trend i USA så vil ikke de norske innlede noen stigende trend før sektoren begynner å gjør dette. Oilservice har falt mye i august, og rent teknisk forventer jeg at sektoren vil få en oversolgt rekyl opp mot toppen av nedtrenden. Det kommer til å ta lang tid før sektoren begynner å trende positivt.

Teknisk styrke i oljesektoren – 18 august

Per 11 august

XXL trender ned og ligger i en entydig nedtrend. Ingen tekniske kjøpsargumenter per dato i det korte perspektivet.

Frontline trender entydig ned, men er kraftig oversolgt. Rekyler kan komme, men det venter betydelig med overliggende motstand slik at en rekyl er beheftet med høy usikkerhet.

PGS har hatt en rekyl opp og som forventet kom den ned igjen. Det er 11 % short i aksjen og med forventningen om at oilservice kan få en rekyl så kan det komme en sterk rekyl i PGS.

Seadrill er omtrent helt nyhetsdrevet, og bruke teknisk på aksjen er ikke spesielt nyttig.

Tabellen under viser bloggerens eventuelle interesse i verdipapirer som er nevnt i blogginnlegget

Verdipapir Eies av bloggeren Andre finansielle interesser Andre interesser som påvirker objektiviteten Ansvarlig for anbefalingen
Det er råd på 29 selskaper nei nei nei

Roger Kristiansen, sentiment og teknisk analytiker.

Denne investeringsanbefalingen spres uendret av Nordnet Bank NUF som er under tilsyn av Finanstilsynet. Investeringsanbefalingen er ikke utformet i henhold til kravene i lover og forskrifter fastsatt for å fremme investeringsanalysers uavhengighet og investeringsanbefalingen har ikke vært gjenstand for forbud mot handel i forkant av delingen. Investeringsanbefalingen er ikke en investeringsanalyse, men bør anses som markedsføring. Finansielle instrumenter kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer