Gå til hovedinnhold

Oslo Børs til 1 000!

De globale aksjemarkedene avsluttet fjoråret med en solid sluttspurt som enn så lenge har vedvart inn i 2021. Oppgangen har vært drevet av store forventninger til økonomisk innhenting etter hvert som samfunnet kan åpne opp igjen etter coronavirusets herjinger. Sektorrotasjonen fra vekst til verdiaksjer har fortsatt, noe som sammen med sterk utvikling i oljeprisen har gitt positive utslag for norske oljeaksjer. Dette resulterte blant annet i at Oslo børs for første gang stengte over 1 000 poeng, en milepæl for det norske aksjemarkedet!

For vår del har den siste måneden resultert i en avkastning på 5,5% for porteføljen, noe som er tilnærmet likt med indeksen. En av de viktigste bidragsyterne til avkastningen i perioden er Nekkar som er opp ~ 27% YTD. Mye av oppgangen har kommet etter at selskapet annonserte et forlik med finske MacGregor på 94 millioner kroner. Disputten stammer fra salget av TTS Group i høsten 2019, der MacGregor overrasket markedet med et krav på 240 millioner, noe som den gang tilsvarte rundt 60% av Nekkars markedsverdi. Den endelige løsningen på krangelen endte dermed på en sum betraktelig lavere enn det man fryktet i et worst-case scenario. Med MacGregor-tvisten bak seg kan Nekkar rette alt fokus på den underliggende driften i selskapet, som nå består av 1) et markedsledende skipsheissystem, 2) Et hurtigvoksende SaaS-selskap for bla. offshore wind-markedet, og 3) Utvikling av en ny type lukkede fiskemerder. Selskapet valgte bevisst å holde lav profil frem til en løsning på tvisten, slik at nyheten om avtalen nå åpner opp for en mer aggressiv IR-profil av et selskap som kan beskrives med stikkord som green shipping, automatisering, digitalisering og innovasjon. Med rekordhøy ordrebok, lovende vekstmuligheter og eliminering av en stor usikkerhet er det naturlig at markedet nå velger å se fremover og på hva Nekkar kan levere de neste årene. Vi liker selskapet og beholder det i porteføljen til tross for den store kursoppgangen.

Siden sist markedskommentar har vi også gjort en endring i porteføljen. Riggselskapet Northern Ocean som opererer to harsh environment rigger ble solgt ut av porteføljen. Etter at riggen West Bollsta startet arbeidet for Lundin Energy i Barentshavet har selskapet nå begge sine to rigger på rate, noe som forbedrer likviditetssituasjonen for selskapet betydelig. Aksjen har også fått positivt momentum av den stigende oljeprisen som bedrer utsiktene for nye kontraktstildelinger i fremtiden. Markedet for harsh environment rigger har lenge vært blant de beste riggsegmentene med relativt høy utilization og dersom oljeprisen stabiliserer seg på et høyere nivå kan økt E&P spending gjøre at dette riggsegmentet nærmer seg utsolgt i Nordsjøen, noe CEO i Transocean påpekte da de hentet riggen Transocean Barents tilbake til Norge. Dessverre har Northern Ocean også opplevd flere uheldige HMS-hendelser den siste tiden, noe som har sådd tvil rundt hvor operasjonelt gode riggene er. Sikkerhet er alltid øverste prioritet for oljeselskapene i Nordsjøen og slike hendelser kan i verste fall utløse reaksjoner fra petroleumstilsynet eller føre til at selskapet ikke blir tildelt nye kontrakter. Vi velger derfor å ta gevinst etter sterk kursoppgang siden vi tok aksjen inn i porteføljen.

Ettersom vi nå går inn i det nye året merker vi oss at forventningene sjeldent har vært så høye som det markedet nå har til 2021. Aksjemarkedene har de siste to månedene utviklet seg usedvanlig sterkt og det er naturlig å spørre seg hvordan veien blir videre. Det ser ut til å herske et konsensus om at 2021 blir et år med sterk innhenting i økonomien og god inntjeningsvekst for de børsnoterte selskapene. Det er selvfølgelig flere gode argumenter for dette synet, deriblant oppheving av lockdowns, finans- og pengepolitiske stimulanser, økt consumer spending, og mer. Til tross for dette er det lett å få høydeskrekk når markedet stiger så mye på kort tid og prisingen av selskapene når de nivåene vi nå observerer. Flere av de mest brukte prisingsmetodikkene indikerer nå at børsene er rekorddyre. Kanskje priser markedet inn for mye av det gode? Vi gleder oss til uansett til et nytt og spennende børsår!

Price/sales på S&P500, Kilde: Multpl.com

Følg utviklingen i Skoleduellen.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Abonner
Gi meg beskjed
guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer