Gå til hovedinnhold

Oslo Børs åpner ny markedsplass, Merkur Market

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Oslo Børs vil med den nye markedsplassen Merkur Market tilby notering og elektronisk handel av aksjer og egenkapitalbevis for både små og store selskaper som et supplement til de regulerte markedsplassene på Oslo Børs. Det nye markedet vil åpne i januar 2016.

Merkur Market vil være et alternativ som kan passe for mange selskaper, både norske og internasjonale selskaper. Den vil også være åpen for selskaper som ikke er allmennaksjeselskap (ASA), og den passer for selskaper som ønsker synliggjøring, likviditet og mulighet for elektronisk omsetning av sin aksje. Børsen er en viktig kilde til kapital for næringslivet, og vil nå utvide med en ny markedsplass for å kunne ha et bredere tilbud i tråd med den utviklingen som muliggjøres innenfor EU-regulering.

– Det er viktig for mange bedrifter å synliggjøre sin aksje, kunne hente risikokapital, og samtidig ha en enkel og transparent omsetningen av aksjen, uten at bedriften må ta det større skrittet og forpliktelsen som å notere seg på regulert marked eller børs. For mange selskaper kan dette være et første skritt i møtet med kapitalmarkedet. Det ønsker vi å bidra til med etableringen av Merkur Market, sier børsdirektør Bente A Landsnes.

Rask notering
Det legges opp til effektiv søknadsprosess for selskaper som ønsker å ta bli tatt opp til handel på Merkur Market. Opptakskravene vil bli mindre omfattende enn for Oslo Børs og Oslo Axess, men skal samtidig sikre at investorer sikres tilstrekkelig informasjon.

Investorbeskyttelse
På Merkur Market vil handelen skje i ordnede former gjennom Børsens handelssystem, med gjennomlyst ordrebokhandel. Det vil være tilsvarende markedsovervåking som for Oslo Børs og Oslo Axess, og med aktiv oppfølging av utstedere. Selskapene på Merkur Market skal blant annet ha informasjonsplikt for innsideinformasjon.

Høringsrunde
Merkur Market vil etter planen åpne i januar 2016. Markedsplassen vil være underlagt sentrale bestemmelser i verdipapirhandelloven og ha status som multilateral handelsfasilitet (MHF). Etableringen gjøres innenfor Børsens eksisterende konsesjon for drift av MHF. Merkur Market vil være tilpasset MiFID II-regulering, og forskutterer derfor kommende krav til MHF generelt og SME Growth Market spesielt.

Det er utarbeidet et foreløpig utkast til regelverk, og forslaget til regler sendes nå på høring til utstedere med aksjer, egenkapitalbevis og obligasjoner notert på Børsens markedsplasser, medlemmer, investorer og fondsforvaltere, samt interesse- og brukerorganisasjoner i verdipapirmarkedet.

Alle nyheter fra Oslo Børs

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
1 Kommentar
nyeste
eldste mest stemmer
Se alle kommentarer
Gjest
Gjest
16.06.2015 10:05

Veldig bra dette! I disse tider hvor stadig flere folk handler aksjer og fond, og ulike former for crowd funding har “tatt av”, er det veldig positivt å se at flere selskaper, også de relativt små, kan bli tilgjengelig på et åpent, aktivt marked. Man kan selvfølgelig handle unoterte aksjer også, men da er volumet lavt og handel og informasjon ikke “live”.