Gå til hovedinnhold

Oppstart Skoleduellen – Porteføljeoppdatering

Evergrande – Too big to fail?

Det kinesiske boligutviklingsselskapet Evergrande har den siste uken preget nyhetsbildet, og har skapt uro i finansmarkeder verden over. Etter regelendringer i Beijing i fjor, har selskapet vært nødt til å selge boliger til sterkt rabatterte priser, som har påvirket lønnsomheten i selskapet. Selskapet har en gjeld på hele 300 mrd USD, og har nå problemer med å betale renteutgiftene på lånene sine. De skal imidlertid ha inngått en avtale med noen av obligasjonseierne nylig, som sikrer at de enn så lenge er solvent. Selskapet har offentliggjort få detaljer om denne avtalen, så det er er enda usikkert hvorvidt de kommer til å styre unna en konkurs. Vi mener også at det er strukturelle problemer i Kinas boligmarked, og at det på ingen måte er selvsagt at dette er forbigående, selv om Evergrande skulle klare seg. Dette preger våre valg av aksjer i Skoleduellen.

2020 Bulkers – Stoploss hindret stortap

Tørrbulkratene har det siste året skutt i været, som har medført gode tider for 2020 Bulkers. Vi har lenge sett på dette som et bra case i Skoleduellen, men dagene før konkurransestart begynte rykter om en snarlig konkurs for Evergrande å spre seg. Vi bestemt oss derfor for å sette en stoploss 6% under inngangspris for å begrense tapspotensiale dersom en konkurs i Evergrande skulle bli en realitet. Når nyhetene for alvor begynte å spre seg gikk det raskt nedover, som førte til at vi var ute av rederiet kort tid etter børsåpning på mandag.

Orkla og Telenor – Sikker havn i en usikker tid

I dårlige tider trenger vi fortsatt mat og drikke. Denne tankegangen var i hovedsak vårt rasjonale bak kjøpet i Orkla. De siste månedene har kursen på Orkla trendet nedover, som delvis skyldes en noe skuffende kvartalsrapport, men også frykten for at høyere inflasjon vil påvirke marginene negativt. Dette gjør at aksjen nå handles til en lavere kurs enn før covid-19 brøt ut. Gjennom sommeren har det vært mange innsidekjøp i Orkla, som indikerer at ledelsen mener at aksjen er underpriset. Vi anser derfor Orkla som en aksje som kan gi grei avkastning uavhengig av hva som preger nyhetsbildet.

Telekomselskapet Telenor lanserer for tiden 5G-nett i Norge. Samtidig har aksjekursen den siste måneden falt rett i overkant av 8 %. En viktig faktor med oppgradering av mobilnettet er at det vil gi kutt i etableringskostnader. Det nye 5G-nettet fungerer godt som bredbåndsprodukt i private hjem. Kostnader som eksempel utgraving er da ikke lenger nødvendig. Dette kan gjøre at etterspørselen etter deres produkter vil øke. Ett av datterselskapene til Telenor skal også fusjonere sammen med to andre veletablerte telekomselskaper i Malaysia, som vil gi de mer markedsmakt. Telenor handles nå til en lavere P/E enn de nærmeste nordiske konkurrentene. Vi mener at selskapet har gode muligheter til å ta del i videre vekst innen telekomsegmentet, og gi god avkastning med lite nedside.

Scatec – Vil Equinor øke eierandelen?

Scatec-aksjen har falt mye fra toppen i begynnelsen av året. Samtidig har oljeprisen tatt seg opp, som gjør at Equinor driver langt over break-even på rundt 30 USD per fat olje. Dersom Equinor ønsker å øke eierandelen sin i Scatec, som vil bidra til å akselerere det grønne skiftet for selskapet, tror vi at dette kan skje i nær fremtid grunnet den lave kursen på Scatec-aksjen. Vi har også tro på at solide, grønne energiselskaper vil gjøre det bra på sikt, og vi mener derfor at Scatec er en god case uavhengig av om et oppkjøp skulle skje eller ikke.

Norsk Hydro

Kina eksporterer mest aluminum i verden, men nå stagnerer kapasiteten på produksjonssiden. Dette grunnet svært høye strømpriser, som igjen er en stor del av kostnadene for aluminiumsproduksjon. Høye strømpriser er også reelt her i Europa og Norge, men Norsk Hydro har en “hedge” som følge av fastprisavtaler på strøm.

Ikke overraskende står Kina også for omtrentlig 50 % av etterspørselen for aluminium. En risikofaktor er om denne veksten skulle stoppet opp. Dette kan både skje grunnet politisk press på å stoppe miljøforurensing, men også grunnet en økonomisk krise som vi nevnte tidligere. Selskapet er priset noe lavere enn de største konkurrentene, men også lavere enn gjennomsnittet de siste 10 årene. Vi mener Norsk Hydro kan gi god avkastning samtidig som selskapet har stort fokus på bærekraft og fornybarinvesteringer.

Borregaard – Stabile kontantstrømmer og ESG-fokus

Et selskap vi også var investert i forrige Skoleduell er Borregaard. Vi har ikke endret syn på Borregaard, og tror at de vil fortsette å vokse som følge av deres fokus på lønnsom produksjon og bærekraftige produkter. Vi mener fortsatt at Borregaard ikke prises på samme nivå som mange andre grønne selskaper, og ser derfor oppside i aksjen.

Cash is king

Som følge av usikkerheten som preger markedet har vi valgt å ha en cashbeholdning på hele 27%. Vi ønsker å investere dette når vi anser markedssituasjonen som mer oversiktlig, og når vi ser gode investeringsmuligheter.

Se porteføljen.

Her er årets porteføljeforvaltere:

Første rad fra venstre: Andreas Verpe og Amund Risa Fylling

Andre rad fra venstre: Birger Thørud og Magnus Johannessen

Tredje rad fra venstre: Jakob Bru og Sondre Gundersen


Skrevet av:

Jakob Bru, porteføljeforvalter

Amund Risa Fylling, leder

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer