Oppdatering Uke 1 – Børsklubben NHH

Fjoråret går inn i historien som et godt år for egenkapitalinvestorer, hvor både Oslo børs og de amerikanske børsene leverte solid avkastning. Det nye året har foreløpig også startet sterkt med «all time high» noteringer på flere av de toneangivende indeksene i USA og med Oslo børs like under ny toppnotering.

Mot slutten av fjoråret gjorde vi to endringer i porteføljen, vi solgte våre posisjoner i Sparebanken Vest (SVEG) og Self Storage group (SSG). Felles for disse aksjene er at de har hatt en svært positiv kursutvikling den siste tiden og vært viktige bidragsytere til avkastningen i porteføljen.

SSG fortsetter å levere solid og vi anser det fortsatt som et attraktivt selskap som tilbyr en mindre konjunkturutsatt eksponering enn de fleste andre selskaper på Oslo børs. Selskapet nyter godt av urbanisering som resulterer i både økt etterspørsel etter lagerenheter og verdistigning på eiendommene. Etter en kursoppgang på 74% i 2019 mener vi nå at det samlede risk/reward bildet har svekket seg. Selskapet prises tilnærmet likt sine mer likvide peers og vi velger derfor å ta gevinst.

Sparebanken Vest leverte også solid avkastning til porteføljen mot slutten av 2019. Etter at sparebankstiftelsen gjennomførte et nedsalg av egenkapitalbevis for å øke den børsnoterte andelen av egenkapitalen, har aksjen fått en solid reprising. Aksjen har steget 17% fra tilbudsprisen i nedsalget. Lanseringen av den heldigitale satsingen Bulder bank har også levert etter planen. Banken har fått positiv respons i markedet kort tid etter lansering og opplever sterk kundevekst. Etter den siste kursstigningen har pris/bok verdsettelsen av SVEG tatt seg opp og steget til samme nivå som peers med tilsvarende høy avkastning på egenkapitalen. Caset har på mange måter utspilt seg slik vi forventet. Mye av oppsiden på kort sikt er etter vår mening tatt ut og vi velger derfor å ta gevinst også her.

Samtidig som at vi selger oss ut av Sparebanken vest, er den en annen bank i porteføljen som har gitt god avkastning hittil i 2020. Etter bare en uke ut i det nye året er Pareto Bank opp hele 16%. Kursoppgangen kommer etter at flere aksjonærer, hvor Arne Fredly er i spissen og har gått ut med et ønske om å endre strategien til banken. De har fremmet et forslag om å endre fokus fra å reinvestere resultatet for å oppnå utlånsvekst, til å betale en større andel av resultatet i utbytte til aksjonærene. De ønsker å gjøre Pareto bank til en utbytteaksje som på sikt utbetaler opp mot 80% av resultatet til aksjonærene. Med dagens prising vil dette kunne gi en utbytteyield på ca 12% på forventet 2020 inntjening og dermed være en åpenbar driver bak en reprising av aksjen. Pareto banks høye egenkapitalavkastning kombinert med den forespeilte økningen i utbyttenivået vil tiltrekke seg utbyttefokuserte fond og investorer som er villige til å prise aksjen høyere enn den gjør på nåværende tidspunkt. Vi stiller oss positive til den foreslåtte strategiendringen og mener det gir oppside i aksjen.

Den viktigste hendelsen som preget nyhetsbildet i starten av det nye året var eskaleringen av konfliktsnivået og uroen i Midtøsten. I en periode så det ut til å kunne ende i krigshandlinger mellom USA og Iran etter et rakettangrep på amerikanske baser i regionen. En slik utvikling hadde potensiale til å påvirke både oljeproduksjon og shipping i regionen. Heldigvis ble dette avverget da president Donald Trump avblåste hevnaksjonen mange fryktet skulle komme. I tiden fremover vil det kunne komme flere positive nyheter fra det hvite hus. Den 15.Januar skal representanter fra Kina møte Trump for å underskrive en fase 1 av handelsavtalen mellom partene. Til tross for at det flere ganger tidligere har vært meldt om en nært forestående løsning på handelskrigen, ser det nå lovende ut. En potensiell avtale vil bli godt tatt imot av verdens aksjemarkeder hvor nettopp handelskrigen var en av de største usikkerhetsmomentene i 2019.

Vi gleder oss til et nytt og spennende børsår!

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer