Oppdatering September

Da har de første to ukene av Skoleduellen 2019/2020 har passert og det er på tide med første oppdatering av porteføljen.

Vi har ikke gjort noen endringer i porteføljen siden oppstart.Porteføljen består av følgende syv aksjer: Self Storage Group (SSG), Lerøy Seafood Group (LSG), TGS-NOPEC Geophysical Company (TGS), Aker (AKER), FLEX LNG (FLNG), Pareto Bank (PARB) og ABG Sundal Collier Holding (ASC). Med det beholder vi kontantandelen på rundt 25%.

Porteføljeutvikling har vært relativt flat siden start (-1,25%) i likhet med hovedindeksen (-0,5%).Det er fortsatt tidlig i konkurransen og casene vi har valgt har ikke spilt seg ut foreløpig. Derfor vil begrunnelsen for de utvalgte posisjonene fortsatt i hovedsak være tilsvarende sist rapport, ref. første innlegg for årets Skoleduell. Vi ønsker å fortløpende informere om utslagsgivende endringer og nye vurderinger av vår portefølje og markedet generelt.

Oppdatering TGS:

TGS er ned over 4% siden kjøp. Etter en måned med kursoppgang tror vi gevinstsikring blant investorene har gitt et press på aksjekursen den siste uken. Vi ser dermed ikke dette som et faretegn, da vår posisjon er en langsiktig posisjonering for økt E&P spending og aktivitet fremover, spesielt i offshoremarkedet. Vi tror fortsatt TGS er godt posisjonert for å dra nytte av dette, underbygget av deres Q3 topplinjeguiding fra August på over USD250m, hvilket var langt over konsensusestimatene, noe som tyder på høyere aktivitet og mulige synergier fra Spectrumkonsolideringen, På kortere sikt tror vi det kan være oppside i Q3 topplinjeannonseringen, 8. Oktober, da guidingen på >USD250m kom såpass tidlig i kvartalet.

Oppdatering LSG:

Lakseprisen har vært ekstremt svak i Q3. Den gjennomsnittlige prisen for kvartalet endte på NOK 49/kg, betydelig lavere enn samme periode de siste tre årene. Prisutviklingen er i stor grad drevet av høyt tilbud fra Norge, som følge av økt slakt grunnet maksimalt tillatt biomasse (MTB) og høye lakselus nivåer. Den lave lakseprisen i Q3 vil utvilsomt påvirke inntjeningsestimatene til lakseselskapene for 2019 negativt. Samtidig har Oslo Seafood Index (OSLSFX) underprestert med 7% sammenlignet med Hovedindeksen den siste måneden, og dette virker derfor å være til dels priset inn. Vi tror slaktevolumene vil komme betydelig ned i Q4, som følge av lavere sjøtemperatur og algeoppblomstring tidligere i år, hvilket bør føre til langt høyere laksepriser enn det vi har sett de siste ukene. Mer langsiktig er vi fremdeles positive til tilbud/etterspørsel-balansen i lakseindustrien og forventer stabilt høye laksepriser i årene fremover. Innen sektoren holder vi fast ved LSG som vår favoritt. Aksjen handles til 12x/9x forventet inntjening i 2019/2020, mens sektoren handles til 15x/12x.

Utviklingen for Oslo Børs de siste to ukene har vært mer eller mindre horisontal, men det har derimot forløpt flere interessante hendelser.Norges Bank valgte å gjennomføre en renteheving på 0.25 prosentpoeng og satte med det styringsrenten til 1.50% den 20. September. Med det har Norges Bank hevet styringsrenten fra 0,5% til 1,5% i løpet av et års tid. Dette kommer av en rekke makroøkonomiske faktorer og impulser fra norsk økonomi. Kort fortalt går norsk økonomi godt, med lav arbeidsledighet, inflasjon nærme inflasjonsmålet, god vekst i norsk økonomi og kapasitetsutnyttingen er noe over normalt nivå. Det var i forkant splittede meninger angående rentesettingen, spesielt med tanke på dagens usikre makrobilde med elementer som handelskrig mellom USA og Kina og eskaleringer i Midtøsten, med Iran og Saudi Arabia i spissen. Norges Bank kommuniserte også at renten mest sannsynlig holder seg på dagens nivå i tiden fremover.

Droneangrep mot oljeanlegg i Saudi Arabia den 14. September.Førte til skader på anlegg og viktig infrastruktur. Halve Saudi Arabia sin produksjon ble stanset midlertidig, noe som tilsvarer rundt 5% av verdens totale daglige forbruk av olje. Et slikt negativt tilbudssjokk ga et løft for oljeprisen, som på det meste var opp 20% kort tid etter hendelsen. Dette påvirker inntjeningen til oljeselskaper som Aker BP og Equinor direkte, hvor kursen gikk opp deretter. Oljeprisen begynte å korrigere ned kort tid etter grunnet positive signaler om tidlig oppstart av denne produksjonen, samt at et oljeprissjokk som dette destabiliserer forholdet mellom tilbud og etterspørsel, noe som til slutt må balanseres ut rasjonelt. Situasjonen viser hvor tett oljen er knyttet opp til veksten i verdensøkonomien, samt hvor kompleks dagens usikre makrobilde er med en rekke utslagsgivende risikofaktorer.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer