Oppdatering Questerre Energy Corporation

Siden 2008 har Questerre jobbet med å få tillatelse til utvinning av skifergass i Quebec og da myndighetene i slutten av 2016 vedtok en ny lov for utvinning av hydrokarboner, skjøt aksjen fart. Det var forventet at selve utkastet for reguleringene for utvinning av gass i Quebec ville komme sommeren 2017. Gassfeltet er en av de viktigste eiendelene i selskapet og man kunne argumentere for at verdien av feltet i liten grad var priset inn i aksjekursen.

Etter hvert som diverse rykter om at reguleringene var like rundt hjørnet begynte å florere sommeren 2017 begynte aksjen å stige, og fra mai til september hadde den gått over 60%. På tross av denne sterke oppgangen valgte vi å ta QEC inn i årets Nordnet-portefølje da vi hadde tro på at reguleringene ville oppfattes som positive i markedet og dermed redusere risikorabatten på eiendelene i Quebec, noe som ville kunne gi en reprising av aksjen. Det var den samme flertallsregjeringen som hadde innført den nye loven for utvinning av hydrokarboner som hadde ansvar for utarbeidelsen av reguleringene og Questerre hadde allerede kommet godt i gang med å sikre støtte fra lokalbefolkningen.

Markedet reagerte imidlertid negativt på reguleringene som etter vår mening var positive for verdien av feltet på lenger sikt, og sendte aksjen kraftig ned. En mulig forklaring på dette er at pilotprosjektet som var forventet å starte i 2018 ble utsatt til 2019, i tillegg til at mange spekulanter trolig benyttet muligheten til å sikre gevinst. Historisk har aksjen vært drevet av nyheter og det var ikke forventet nyheter på reguleringen før våren 2018.

I ettertid har aksjen i stor grad hentet seg inn og spesielt i mars har det vært positiv newsflow etter at selskapet fikk til en god avtale i Montney med en ikke oppgitt partner som vil øke verdien på feltet gjennom boring av flere brønner. Det kom også en positiv oppdatering på selskapets påviste og sannsynlige reserver, og vi nærmer oss igjen en potensiell trigger ettersom at det siste utkastet for reguleringene i Quebec forventes å komme i løpet av våren.

Etter påske ble imidlertid selskapet straffet på børsen etter å ha levert en årsrapport hvor produksjonsøkningen på årsbasis var lavere enn forventet og EBITDA for Q4 2017 skuffet. Flere hadde også spekulert i at selskapet skulle ha kommet lenger i utviklingen av prosjektet i Jordan.

På tross av dette mener vi ikke at årsrapporten var fullt så negativ, da selskapet viser god progresjon på alle prosjekter. Vi mener fortsatt at selskapet sitter på store verdier, men at realisering vil ta lenger tid enn det vi først hadde forventet. Selv om vi mener caset har mye risiko grunnet avhengigheten av positive nyheter og mangel på sikre verdier, mener vi fortsatt at risk/reward er attraktiv. Vi tror fallet de siste dagene igjen kan være en overreaksjon fra markedet grunnet for høye forventninger til progresjon, og at man med en lenger investeringshorisont vil få gevinst etter hvert som verdiene i selskapet fastsettes og risikoen minker.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer