Gå til hovedinnhold

Økte risikopåslag i rentemarkedene

Svakere utsikter for global økonomisk vekst kombinert med en betydelig nedgang i petroleumsprisene har rammet kredittmarkedene de siste ukene. De fleste norske høyrentefond har gitt negativ avkastning hittil i år, men kan fortsatt vise til en svakt positiv 12-månedersavkastning.

Kredittpåslagene har økt. Kredittpåslagene har generelt sett økt betydelig, spesielt for papirer med lav kredittrating.

Det er en naturlig følge av at investorer generelt har blitt mer risikoaverse på grunn av usikkerhet knyttet til korona-viruset samt ringvirkningene av oljeprisfallet.

Når kredittpåslaget øker faller normalt verdien på obligasjonene i fondet, men andelseieren vil få en høyere løpende rente til forfall fremover (høyere løpende avkastning til andelseieren).

En økning i kredittpåslag er dermed negativt for en andelseier når det skjer, men gir en fremtidig høyere løpende rente og muligheter for verdiøkning dersom kredittpåslaget faller tilbake.

Nivået på kredittpåslagene er høye. For amerikanske energiselskaper er påslagene tilbake til nivåene fra 2016:

Gode avkastningsmuligheter fremover? Verdens sentralbanker er fokusert på å tilføre likviditet og senke renter for å sikre god likviditetstilgjengelighet i markedet. På kort sikt er det likevel en risiko for at kredittpåslagene kan stige noe videre som følge av uroen i markedet. På noe lengre sikt mener vi kredittmarkedet gir gode avkastningsmuligheter, gitt de økte kredittpåslagene. Perioden etter de høye kredittpåslagene i 2016 viste seg å være et godt tidspunkt for langsiktige investorer i rentefond da de fikk glede av de fallende kredittpåslagene. Dette er naturligvis avhengig av den videre utviklingen i markedene og at ikke et stort antall av selskaper går konkurs.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Abonner
Gi meg beskjed
guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer