Gå til hovedinnhold

Nytt fond fra FIRST Fondene – Bærekraftfondet FIRST Impact

Hvorfor investere i et bærekraftsfond?

Verden står overfor store utfordringer, spesielt knyttet til klimaendringer og en økende befolkning som trenger nye løsninger for helse, utdanning og ernæring. Bærekraft er mye mer enn miljø og ESG.

Det skal investeres utrolig mye for å nå FNs 17 bærekraftsmål fremover. Mange investorer vil reallokere midler til dette. Vi står nå i starten av en langsiktig utvikling.

Bærekraftsinvesteringer er nå i større grad lønnsomme og dette vil akselerere veksten og tiltrekke seg stadig flere investorer.

Vi mener at selskaper som har løsninger på noen av FNs bærekraftmål vil oppleve sterkest vekst og lønnsomhet i årene som kommer. Disse selskapene vil også ha forretningsmodeller som er mindre eksponert for negative sjokk knyttet til omstillingen til en mer bærekraftig verden.

Fondet har identifisert disse 5 temaene som de mest attraktive:

  1. Teknologi
  2. Energi og ressurser
  3. Bærekraftige byer og transportløsninger
  4. Helse og utdanning
  5. Mat og landbruk

Equinor har ca. samme ESG-score* som Tesla. FIRST Impact skiller seg fra ESG-tilnærmingen ved at vi først og fremst fokuserer på løsningsselskapenes «impact» på samfunnet og i hvilken grad selskapene i porteføljen bidrar til å løse noen av de mange utfordringene verden står overfor i dag.

Bidra til å gjøre verden til et bedre sted. «FIRST Impact ser ingen avveining mellom verdi og verdier – snarere tvert imot!»

*FNs 17 bærekraftsmål danner grunnlaget for fondets investeringsunivers.

Lær mer om fondet i denne presentasjonen med fondsforvalter, Ole André Hagen:

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer