Ny nisjebank på børs

Da vi ikke har gjort noen endringer i porteføljen siden forrige gang, velger vi å ta en nærmere kikk på et selskap vi finner interessant om dagen, nemlig nisjebanken Komplett Bank ASA.

10. november ble Komplett Bank ASA (KOMP) handlet på Oslo Børs for første gang. Etter at emisjonen i forbindelse med børsnoteringen ble betydelig overtegnet, har aksjen blitt godt mottatt. Vi mener caset er spennende, samtidig som risikoen ikke er ubetydelig.

De siste årene har norske nisjebanker, og spesielt utstedere av usikrede forbrukslån, generert en lønnsomhet og superprofitt som har vært lukrativt for investorene. Dette har også banet vei for nye spillere, og nykommeren Instabank ASA (INSTA) leverte positiv bunnlinje allerede i løpet av sitt første år som selskap. Selv om aktørene har relativt like forretningsmodeller, er det allikevel noen interessante forskjeller som kan representere konkurransefortrinn.

I likhet med Norwegian Finans Holding ASA (NOFI) er KOMP tilknyttet en partner, Komplett Group, som tilbyr finansieringsprodukter direkte gjennom sine kanaler. Dette kan bidra til å eksponere KOMP sine produkter til kundegrupper som ikke oppsøker disse direkte. KOMP kommuniserer selv at en videre skalering av POS Finance, også i Sverige og Finland, er høyt prioritert for 2018.

Videre kjennetegnes KOMP av å ha den høyeste asset yielden (utlånsrenten) av alle spillerne i bransjen (16.1% Q3). Med en utlånsvekst på 66% yoy kan det se ut til at KOMPs produkter er attraktive for kundene. Allikevel reverseres noe av effekten ved at KOMP også har relativt sett høye tap på utlån. De siste årene har utlånstapene ligget på omtrentlig 350 bps annualisert, noe som er vesentlig høyere enn konkurrerende aktører. Man kan derfor argumentere for at KOMP tilsynelatende tar høyere risiko i utlånsporteføljen enn konkurrentene, og at denne utviklingen ser ut til å vedvare motivert av en relativt høy andel av kredittkort i utlånsporteføljen og den videre skaleringen av POS Finance.

I februar etablere KOMP seg i det finske markedet, og 50 % av årets utlånsvekst har kommet fra Finland. Det finske markedet har vært foretrukket som første ledd i geografisk ekspansjon for de fleste norske aktørene, noe som kan forklares med at markedsforholdene er sammenlignbare med de norske. Det finske markedet for usikrede forbrukslån er omtrentlig 1.5x av det norske og ser ut til å gi god avkastning i tiden fremover. I Q1 2018 vil KOMP også etablere seg i Sverige. Det svenske markedet går for å være noe tøffere enn det norske og det finske med noe lavere asset yield.  Allikevel har svenskene et noe mer omfattende gjeldsregister enn vi har hatt i Norge, og det kan argumenteres for at utlånsrisikoen derfor kan bli noe lavere i dette markedet.

For KOMP som for bransjen for øvrig, er regulatoriske forhold en risiko som er vanskelig å komme utenom. Usikrede forbukslån utgjør bare 3 % (ca 100 mrd) av husholdningenes samlede gjeld i Norge, men veksten på 12-13% av usikrede forbrukslån er det dobbelte av den samlede kredittveksten. Med en enorm boligprisvekst de siste årene kan man spekulere i at toppfinansiering i noen grad har vært finansiert med forbruksgjeld. Med korreksjonen vi opplever i boligmarkedet i 2017 er det naturlig at myndighetene er bekymret for gjeldsveksten generelt og videre vekst i usikrede forbrukslån.

Fra Q4 2017 innføres en rekke nye regulatoriske retningslinjer som bankene må etterfølge. De mest utslagsgivende retningslinjene kan se ut til å være amortiseringskrav, amortiseringsprofil på maksimalt 5 år, samt et nytt gjeldsregister der samlet gjeld ikke kan overstige 5x bruttoinntekt.

Nye forbrukslån tas typisk opp med en vesentlig lengre amortiseringsprofil enn 5 år, noe som motiveres av at kundene ønsker lave månedlige kostnader i forbindelse med låneopptak. Lånene er ofte nedbetalt på bare 3-4 år, men det nye maksimumskravet ved utstedelse vil sannsynligvis kunne dempe utlånsveksten noe ved at hver enkelt kunde ikke tar opp lån i samme størrelsesorden som tidligere. Aktørene kommuniserer at de skal være i stand til å håndtere dette på en god måte, men utviklingen her blir interessant å følge i 2018.

Det nye gjeldsregisteret kan være både positivt og negativt for nisjebankene. På den ene siden vil det nye registeret gi en forbedret oversikt over kredittsituasjonen til potensielle kunder, noe som kan være en driver for å redusere utlånstap. På en annen side kan kravet om maksimalt 5x bruttoinntekt i samlet gjeld føre til at færre får innvilget lån, eventuelt et lavere beløp.

I tillegg møter en samlet finansbransje PSD2 som skal implementeres i 2018. Selv om det er å anta at direktivet vil skjerpe konkurransen for nisjebankenes produkter og tjenester, så mener vi allikevel at innovative og dynamiske banker kan utnytte egen posisjonen og kompetanse til å stjele markedsandeler fra andre aktører.

Vi gratulerer Komplett Bank ASA med noteringen på Oslo Børs og ser frem til å følge selskapets utvikling!

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer