NORDEN TOPP 10

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Norden Topp 10 – Uke 10

Fredag 6. mars er det åtte nye aksjer i Norden topp 10, som nå består av en svensk, tre norske, to danske og fire finske aksjer.

Se også ukens markedsrapport på WebTV+ her!

Vi har rangert de nordiske aksjene ut i fra våre tekniske analyser på mellomlang* sikt. Dette gjøres av Investtechs matematiske algoritmer, som bl annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling. Kun aksjer med en omsetning på over 1 million euro i snitt per dag siste måneden er med.

 

1.  Fortum(FUM1V.HEX) – 5. mar 2015. Siste sluttkurs: 20.45 (0.17)
Fortum viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Aksjen har brutt et motstandsnivå og gitt kjøpssignal fra langsiktig trading range. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 20.00 euro og videre oppgang er dermed signalisert. RSI divergerer negativt mot kursen, noe som indikerer fare for en reaksjon ned. RSI-kurven viser en fallende trend, noe som er et tidlig signal om mulig trendbrudd ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
2.  Nokia(NOK1V.HEX) – 5. mar 2015. Siste sluttkurs: 7.33 (0.07)
Nokia ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 6.81 euro. Videre oppgang til 7.66 euro eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved ca 6.70 euro. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette anses å svekke aksjen. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
3.  H. Lundbeck(LUN.CO) – 5. mar 2015. Siste sluttkurs: 145.2 (13.2)
H. Lundbeck har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen. Dette signaliserer enda sterkere stigningstakt. Kursen har også brutt motstanden ved 140 kroner i en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon. Etablerte brudd på slike formasjoner anses som et sterkt signal om videre oppgang. Aksjen har støtte ved ca 135 kroner og motstand ved ca 170 kroner. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
4.  Munksjo(MUNK1.HEX) – 5. mar 2015. Siste sluttkurs: 9.65 (0.15)
Munksjo ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 9.30 euro og videre oppgang er dermed signalisert. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
5.  Aker Solutions ASA(AKSO.OL) – 5. mar 2015. Siste sluttkurs: 43.12 (-0.14)
Aker Solutions ASA viser ingen klar trend. Aksjen ga kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 41.77 kroner. Videre oppgang til 54.78 kroner eller mer er signalisert. Aksjen nærmer seg støtten ved ca 41.60 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
6.  Bavarian Nordic(BAVA.CO) – 5. mar 2015. Siste sluttkurs: 332 (46)
Bavarian Nordic har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen. Dette signaliserer enda sterkere stigningstakt, men den sterke oppgangen kan gi reaksjoner tilbake på kort sikt. Kursen har også brutt et motstandsnivå på kort sikt og gitt kjøpssignal fra kortsiktig trading range. Aksjen har støtte ved ca 170 kroner. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. RSI er overkjøpt, noe som indikerer at en kortsiktig reaksjon ned snart bør komme. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
7.  Tethys Oil(TETY.ST) – 5. mar 2015. Siste sluttkurs: 61.25 (-0.75)
Tethys Oil viser ingen klar trend. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 61.25 kronor. Videre oppgang til 68.45 kronor eller mer er signalisert. Aksjen nærmer seg støtten ved ca 59.40 kronor, noe som kan gi en reaksjon opp. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
8.  Lerøy Seafood Group(LSG.OL) – 5. mar 2015. Siste sluttkurs: 260 (1)
Lerøy Seafood Group ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Kursen har nå dessuten falt tilbake mot gulvet i trendkanalen, noe som bør gi en reaksjon opp. Aksjen har støtte ved ca 234 kroner og motstand ved ca 288 kroner. Aksjen anses teknisk positiv på middels lang sikt.
9.  Statoil(STL.OL) – 5. mar 2015. Siste sluttkurs: 145.1 (1.7)
Statoil har brutt den fallende trenden og reagert kraftig opp. Det er foreløpig vanskelig å si noe om den framtidige trendretningen. Glidende snitt-indikatoren har gitt kjøpssignal. Dette signaliserer isolert sett videre oppgang, men tregheten til indikatoren gjør at man ofte går glipp av mye av oppsiden. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 143 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 143 kroner ved reaksjoner tilbake. Positiv volumbalanse, dvs høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
10.  Metsa Board Corporation(METSB.HEX) – 5. mar 2015. Siste sluttkurs: 5.81 (0.11)
Metsa Board Corporation viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Aksjen har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved ca 5.70 euro. Etablert brudd vil indikere videre oppgang. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette anses å svekke aksjen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

 

 

Følg aksjene her: Se VIDEO: App for iPhone og iPad

 

 

Ha en fin helg!

Med vennlig hilsen

Espen Grønstad

. . . . .

Investtech gjør teknisk analyse av alle aksjer for deg!

 

 

 

 

Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS (“Investtech”). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.


Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer
Vil du teste Nordnet Beta? Registrer deg her:
Meld deg på

Merk at du må registrere samme e-post som du har registrert på nordnet.no under Min konto og Innstillinger.
Nordnets Investorbrev.
Nordnets månedlige investorbrev med statistikk, nyheter og tips.

Ønsker du å vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.
Hold meg oppdatert