NORDEN TOPP 10

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Norden Topp 10 – Uke 2

Fredag 9. januar er det åtte nye aksjer i Norden topp 10, som nå består av fire svenske, to norske, en dansk og tre finske aksjer.

Følg aksjene her: Se VIDEO: App for iPhone og iPad

Vi har rangert de nordiske aksjene ut i fra våre tekniske analyser på mellomlang* sikt. Dette gjøres av Investtechs matematiske algoritmer, som bl annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling. Kun aksjer med en omsetning på over 1 million euro i snitt per dag siste måneden er med.

1.  Volvo B(VOLVB.ST) – 8. jan 2015. Siste sluttkurs: 87.2 (3)
Volvo B har brutt opp gjennom taket i en fallende trendkanal. Dette indikerer i første omgang svakere falltakt, eller innledning av en mer horisontal utvikling. Kursen har brutt motstanden ved 85.35 kronor i en rektangelformasjon, og videre oppgang signaliseres. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 85.70 kronor og videre oppgang er dermed signalisert. Volumtopper korresponderer med kursbunner og volumbunner korresponderer med kurstopper. Dette svekker trendbruddet. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som kan være et tidlig signal om innledning av en stigende trend også for kursen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
2.  Kancera AB(KAN.ST) – 8. jan 2015. Siste sluttkurs: 8.4 (0.6)
Kancera AB har brutt den fallende trenden, noe som i første omgang indikerer svakere falltakt. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 6.48 kronor. Videre oppgang til 8.89 kronor eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 7.80 kronor og videre oppgang er dermed signalisert. Volumtopper korresponderer godt med kurstopper og volumbunner korresponderer godt med kursbunner. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker aksjen. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som kan være et tidlig signal om innledning av en stigende trend også for kursen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
3.  Neste Oil Corporation(NES1V.HEX) – 8. jan 2015. Siste sluttkurs: 20.81 (0.21)
Neste Oil Corporation ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 20.20 euro og videre oppgang er dermed signalisert. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
4.  Loomis B(LOOMB.ST) – 8. jan 2015. Siste sluttkurs: 224.6 (2.1)
Loomis B ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 207 kronor. Videre oppgang til 230 kronor eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved ca 213 kronor. Volumbalansen er positiv og styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
5.  Meda A(MEDAA.ST) – 8. jan 2015. Siste sluttkurs: 116.3 (3.3)
Meda A har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen. Dette signaliserer enda sterkere stigningstakt. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en dobbel-bunn-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 98.96 kronor. Objektivet ved 110 kronor er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 114 kronor og videre oppgang er dermed signalisert. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
6.  Sampo Oyj A(SAMAS.HEX) – 8. jan 2015. Siste sluttkurs: 39.11 (0.83)
Sampo Oyj A ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Aksjen har imidlertid en mulig hode-og-skuldre-formasjon under utvikling. Etablert brudd under støtten ved 37.60 euro, helst på økende volum, vil signalisere videre nedgang. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 38.88 euro. Videre oppgang til 41.63 euro eller mer er signalisert. Aksjen nærmer seg støtten ved ca 38.30 euro, noe som kan gi en reaksjon opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
7.  Elisa Communications A(ELI1V.HEX) – 8. jan 2015. Siste sluttkurs: 22.83 (-0.09)
Elisa Communications A ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Aksjen tester støtten ved ca 22.80 euro, noe som kan gi en reaksjon opp. RSI divergerer negativt mot kursen, noe som indikerer fare for en reaksjon ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
8.  Yara International(YAR.OL) – 8. jan 2015. Siste sluttkurs: 378.2 (20.8)
Yara International ligger i en stigende trend, men tester nå taket i trendkanalen. Dette kan gi en reaksjon ned, mens aksjen på sikt indikerer videre oppgang innenfor trendkanalen. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 321 kroner. Objektivet ved 355 kroner er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen har støtte ved ca 310 kroner. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. RSI er overkjøpt, noe som indikerer at en kortsiktig reaksjon ned snart bør komme. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
9.  BW Offshore(BWO.OL) – 8. jan 2015. Siste sluttkurs: 7.12 (0.07)
BW Offshore har falt tilbake mot gulvet i en stigende trendkanal. Videre oppgang indikeres og dagens kursnivå kan være en god inngangskurs. Aksjen tester støtten ved ca 7.05 kroner. Dette bør gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 7.05 kroner vil utløse et salgssignal. Aksjen anses teknisk positiv på middels lang sikt.
10.  Bavarian Nordic(BAVA.CO) – 8. jan 2015. Siste sluttkurs: 213.5 (1)
Bavarian Nordic har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen, og signaliserer med dette enda sterkere stigningstakt. Den positive utviklingen åpner imidlertid for kortsiktige korreksjoner tilbake fra dagens nivå. Aksjen har støtte ved ca 108 kroner. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. RSI er overkjøpt, noe som indikerer at en kortsiktig reaksjon ned snart bør komme. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

 

Ha en fin helg!

Med vennlig hilsen

Espen Grønstad

. . . . .

Investtech gjør teknisk analyse av alle aksjer for deg!

 

 

 

 

Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS (“Investtech”). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.


Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer