NORDEN TOPP 10

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Resultater Norden Topp 10
I perioden 20.4.2010 til 26.11.2013 har vi registrert totalt 1235*) Norden Topp 10-anbefalinger. Gjennomsnittlig avkastning på disse var 0,35 prosent etter en uke, 1,11 prosent etter en måned og 3,45 prosent etter et kvartal. Relativt til børsens utvikling utgjør dette en meravkastning på 0,36 prosentpoeng på ukebasis, 0,69 prosentpoeng på månedsbasis og 1,03 prosentpoeng på kvartalsbasis.

*)Disse fordeler seg på 284 norske, 602 svenske, 196 danske og 153 finske aksjer. Grunnen til at antallet ikke går opp i 10, er at vi det første året, kun har historikk for de norske og svenske anbefalingene.

 

Fredag 6. desember er det åtte nye aksjer i Norden Topp 10, som nå består av tre svenske, tre norske, to danske og to finske aksjer.

Vi har rangert de nordiske aksjene ut i fra våre tekniske analyser på mellomlang* sikt. Dette gjøres av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling. Kun aksjer med en omsetning på over 1 million euro i snitt per dag siste måneden er med.


NORDEN TOPP 10 – Uke 49
Aksjene er valgt ut på mellomlang* sikt blant Skandinavias (NO-SE-DK-FI) mest omsatte aksjer.
Aksjelisten er iht Investtechs retningslinjer og disclaimer og med omsetning over 1 millioner euro i snitt per dag siste måned
* (Listen er laget med utgangspunkt i Investtechs mellomlange tekniske aksjeanalyser. Disse egner seg godt for investorer med en investeringshorisont på 1-6 måneder. Kursutviklingen etter analysetidspunktet vil kunne medføre endringer i analysene.)
1.  SimCorp(SIM.CO) – 5. des 2013. Siste sluttkurs: 189.5 (-0.5)
SimCorp ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Kursen har nå dessuten falt tilbake mot gulvet i trendkanalen, noe som bør gi en reaksjon opp. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 188 kroner. Videre oppgang til 206 kroner eller mer er signalisert. Aksjen tester støtten ved ca 188 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Positiv volumbalanse, dvs høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
2.  SpareBank 1 SR-Bank ASA(SRBANK.OL) – 5. des 2013. Siste sluttkurs: 56 (0)
SpareBank 1 SR-Bank ASA ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 52.29 kroner. Videre oppgang til 60.64 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 53.40 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette brukes som et salgssignal. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
3.  Orexo(ORX.ST) – 5. des 2013. Siste sluttkurs: 167.5 (0.5)
Orexo ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 150 kronor. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 150 kronor ved reaksjoner tilbake. RSI-kurven viser en fallende trend, noe som er et tidlig signal om mulig trendbrudd ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
4.  Meda A(MEDAA.ST) – 5. des 2013. Siste sluttkurs: 78.85 (-0.25)
Meda A viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Aksjen ga kjøpssignal fra en dobbel-bunn-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 77.30 kronor. Videre oppgang til 84.38 kronor eller mer er signalisert. Aksjen nærmer seg støtten ved ca 77.00 kronor, noe som kan gi en reaksjon opp. RSI er overkjøpt, noe som indikerer at en kortsiktig reaksjon ned snart bør komme. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
5.  Austevoll Seafood(AUSS.OL) – 5. des 2013. Siste sluttkurs: 35.8 (0.3)
Austevoll Seafood har falt tilbake mot gulvet i en stigende trendkanal. Videre oppgang indikeres og dagens kursnivå kan være en god inngangskurs. Aksjen beveger seg i en rektangelformasjon mellom støtte på 33.84 kroner og motstand på 39.05 kroner. Etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Aksjen har støtte ved ca 34.00 kroner og motstand ved ca 38.20 kroner. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
6.  Vacon(VAC1V.HEX) – 5. des 2013. Siste sluttkurs: 56.89 (-1.11)
Vacon ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Aksjen ga også kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 56.30 euro. Videre oppgang til 63.60 euro eller mer er signalisert. Aksjen nærmer seg støtten ved ca 54.60 euro, noe som kan gi en reaksjon opp. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
7.  Loomis B(LOOMB.ST) – 5. des 2013. Siste sluttkurs: 151.5 (3)
Loomis B ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Aksjen tester støtten ved ca 150 kronor, noe som kan gi en reaksjon opp. Aksjen anses teknisk positiv på middels lang sikt.
8.  Sanoma Corporation(SAA1V.HEX) – 5. des 2013. Siste sluttkurs: 7.15 (0.08)
Sanoma Corporation ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Aksjen ga kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 6.95 euro. Videre oppgang til 8.53 euro eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 7.00 euro. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 7.00 euro ved reaksjoner tilbake. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
9.  Sparebank 1 Nord-Norge(NONG.OL) – 5. des 2013. Siste sluttkurs: 34.5 (-0.2)
Sparebank 1 Nord-Norge ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 33.30 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
10.  TDC A/S (OBS)(TDC.CO) – 5. des 2013. Siste sluttkurs: 49.68 (0.02)
TDC A/S (OBS) viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Aksjen beveger seg i en rektangelformasjon mellom støtte på 47.40 kroner og motstand på 50.93 kroner. Etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 49.00 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

 

 

Følg med på TOP20    Ny for iOS7

  Gratis APP for iPhone og iPad
  Les mer og last ned fra iTunes!
_Daglig oppdatert: Markedskommentar, Indekser mm.

 

 

Bli med på Webinar:

11. des. 2013 12:00 – 12:30 Webinar kurs 1: Hvordan analysere en aksje?


Ha en fin helg!

Med vennlig hilsen

Espen Grønstad

. . . . .

Investtech gjør teknisk analyse av alle aksjer for deg!

 

 

 

 

Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS (“Investtech”). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.


Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer