Norden topp 10

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Morgenrapport fredag 4. januar

Hovedindeksen på Oslo Børs steg 0.7% torsdag. Den stigende trenden ble brutt i november, og indeksen ligger i en fallende trend på kort sikt. Det er støtte rundt 785 poeng, og brudd under det nivået vil signalisere innledning av en fallende trend også på lengre sikt.

Den kortsiktige hausseindeksen er på 29 poeng og den langsiktige indeksen er på 24 poeng etter fall fra rundt 60 poeng i begynnelsen av oktober. Dette indikerer at frykten hos investorene har økt, og at det nå er tre-fire pessimister for hver optimist. Foreløpig indikerer indeksene sterk pessimisme. Enda lavere verdier, helst under 10, vil imidlertid indikere at vi står ovenfor en langsiktig vending opp.

De meldepliktige innsiderne i selskapene notert på Oslo Børs er svært positive for tiden. Den siste måneden har de gjort 114 kjøp og bare 11 salg. Kjøpsandelen på månedsbasis er dermed hele 91 prosent. På årsbasis er kjøpsandelen også meget høy, med 87 prosent kjøp. Dette viser at et stort flertall av innsiderne som handler aksjer, har god tro på egne selskaper.

De siste ti årene har Oslo Børs i gjennomsnitt steget cirka syv prosent fra nyttårsaften og fram til begynnelsen av juni. Variasjonene er store fra år til år, så dette vektlegges lite i konklusjonen.

Konklusjon: Hovedindeksen er svakt negativ på mellomlang sikt (1-6 måneder).

Skrevet av forskningssjef Geir Linløkken

Norden topp 10 – Uke 1

Fredag 4. januar er det syv nye aksjer i Norden topp 10, som nå består av fem svenske, tre norske, en dansk og en finsk aksje.

Vi har rangert de nordiske aksjene ut fra våre tekniske analyser på mellomlang* sikt. Dette gjøres automatisk av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling. Kun aksjer med en omsetning på over 1 million euro i snitt per dag siste måneden er med. Analysene er basert på kvantitative forhold og skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring.

1.  Nel ASA(NEL.OL) – 3. jan 2019. Siste sluttkurs: 4.89 (-0.05)
Nel ASA ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 4.66 kroner. Videre oppgang til 5.51 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 4.70 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 4.70 kroner ved reaksjoner tilbake. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
2.  Biotage(BIOT.ST) – 3. jan 2019. Siste sluttkurs: 107.2 (-4)
Biotage ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen har imidlertid gitt salgssignal fra glidende snitt-indikatoren, noe som isolert sett signaliserer nedgang. Aksjen tester støtten ved cirka 104 kronor, noe som kan gi en reaksjon opp. RSI divergerer positivt mot kursen, noe som indikerer mulighet for en reaksjon opp. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
3.  Vestas Wind Systems(VWS.CO) – 3. jan 2019. Siste sluttkurs: 494.7 (-7.1)
Vestas Wind Systems har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen på mellomlang sikt, noe som åpner for enda sterkere stigningstakt. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 464 kroner. Videre oppgang til 530 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved cirka 455 kroner og motstand ved cirka 527 kroner. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
4.  Sparebank 1 Nord-Norge(NONG.OL) – 3. jan 2019. Siste sluttkurs: 65 (2.5)
Sparebank 1 Nord-Norge ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 64.40 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 64.40 kroner ved reaksjoner tilbake. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
5.  Nobina AB(NOBINA.ST) – 3. jan 2019. Siste sluttkurs: 61.2 (1.95)
Nobina AB har brutt ned gjennom gulvet i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette indikerer i første omgang svakere stigningstakt, eller innledning av en mer horisontal utvikling. Aksjen ga kjøpssignal fra en dobbel-bunn-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 58.40 kronor. Videre oppgang til 62.91 kronor eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved cirka 58.00 kronor og motstand ved cirka 69.00 kronor. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
6.  Veidekke(VEI.OL) – 3. jan 2019. Siste sluttkurs: 98.7 (-0.1)
Veidekke viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 97.00 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 97.00 kroner ved reaksjoner tilbake. RSI divergerer negativt mot kursen, noe som indikerer fare for en reaksjon ned.Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
7.  Sweco B(SWECB.ST) – 3. jan 2019. Siste sluttkurs: 196.5 (-0.1)
Sweco B viser ingen klar trend på mellomlang sikt. Aksjen har en mulig omvendt-hode-og-skuldre-formasjon under utvikling. Etablert brudd over motstanden ved 200 kronor, helst på økende volum, vil signalisere videre oppgang. Aksjen har støtte ved cirka 187 kronor og motstand ved cirka 240 kronor. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
8.  Tele2 B(TEL2B.ST) – 3. jan 2019. Siste sluttkurs: 111.45 (0.95)
Tele2 B ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen har gitt kjøpssignal fra glidende snitt-indikatoren, og signaliserer dermed videre oppgang. Aksjen har støtte ved cirka 105 kronor og motstand ved cirka 116 kronor. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
9.  Swedbank A(SWEDA.ST) – 3. jan 2019. Siste sluttkurs: 198.2 (0.15)
Swedbank A ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen har tatt ut objektivet ved 211 kronor etter brudd på en rektangelformasjon. Kursen har nå falt noe tilbake, men formasjonen indikerer videre oppgang. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 196 kronor. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 196 kronor ved reaksjoner tilbake. Negativ volumbalanse svekker aksjen på kort sikt. RSI-kurven viser en fallende trend, noe som er et tidlig signal om mulig vending ned også i kursen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
10.  Kesko Oyj B(KESKOB.HEX) – 3. jan 2019. Siste sluttkurs: 48.16 (0.39)
Kesko Oyj B ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 47.20 euro og videre oppgang er dermed signalisert. Aksjen anses teknisk positiv på mellomlang sikt.

God helg!

Med vennlig hilsen

Espen Grønstad

. . . . .

Investtech gjør teknisk analyse av alle aksjer for deg!

Analysene er utarbeidet av Investtech.com AS (“Investtech”) i henhold til Investtechs retningslinjer og disclaimer. Analysene skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring, og bygger på kilder som Investtech anser som troverdige. Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av analysen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer