Norden topp 10

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Morgenrapport fredag 28. desember

Hovedindeksen på Oslo Børs utviklet seg negativt torsdag og falt 2.5%. Indeksen brøt med det årsbunnen fra 6. februar og satt ny årsverste. Indeksen har brutt den langsiktige, stigende trenden og de tidligere støttenivåene ved 868 og 840 poeng. På kort sikt har indeksen ligget i en fallende trendkanal en stund. Kursen tester nå støtten rundt 785 poeng og blir den liggende under det nivået, signaliseres en fallende trend også på lengre sikt har begynt.

Den kortsiktige hausseindeksen er på 20 poeng og den langsiktige indeksen er på 25 poeng etter fall fra rundt 60 poeng i begynnelsen av oktober. Dette indikerer at frykten hos investorene har økt, og at det nå er tre-fire pessimister for hver optimist. Vi må tilbake til januar 2016 for å finne like lave verdier for hausseindeksene. Foreløpig indikerer indeksene sterk og økende pessimisme. Enda lavere verdier, helst under 10, vil imidlertid indikere at vi står ovenfor en langsiktig vending opp. Se hva vi skrev om markedet da den kortsiktige hausseindeksen lå på 15 poeng i august 2015.

De meldepliktige innsiderne i selskapene notert på Oslo Børs er svært positive for tiden. Den siste måneden har de gjort 142 kjøp og bare 12 salg. Kjøpsandelen på månedsbasis er dermed hele 92 prosent. På årsbasis er kjøpsandelen også meget høy, med 87 prosent kjøp. Dette viser at et stort flertall av innsiderne som handler aksjer, har god tro på egne selskaper.

De siste ti årene har Oslo Børs i gjennomsnitt steget 2,8 prosent i desember og ytterligere cirka syv prosent fram til begynnelsen av juni. Variasjonene er store fra år til år, så dette vektlegges lite i konklusjonen.

Konklusjon: Hovedindeksen er svakt negativ på mellomlang sikt (1-6 måneder).

Skrevet av forskningssjef Geir Linløkken

Norden topp 10 – Uke 52

Fredag 28. desember er det syv nye aksjer i Norden topp 10, som nå består av fem svenske, to norske, to danske og en finsk aksje.

Vi har rangert de nordiske aksjene ut fra våre tekniske analyser på mellomlang* sikt. Dette gjøres automatisk av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling. Kun aksjer med en omsetning på over 1 million euro i snitt per dag siste måneden er med. Analysene er basert på kvantitative forhold og skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring.

1.  Nobina AB(NOBINA.ST) – 27. des 2018. Siste sluttkurs: 58.6 (-2.65)
Nobina AB har brutt den stigende trendkanalen på mellomlang sikt, noe som i første omgang indikerer svakere stigningstakt. Kursen har reagert tilbake etter bruddet på en dobbel-bunn-formasjon. Det er støtte rundt 58.40 kronor, noe som åpner for gode kjøpsmuligheter nå. Etablert brudd under denne støtten vil imidlertid nøytralisere kjøpssignalet. Aksjen tester støtten ved cirka 58.00 kronor, noe som kan gi en reaksjon opp. Positiv volumbalanse indikerer at volumet er høyt på oppgangsdager og lavt på nedgangsdager, noe som styrker aksjen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
2.  Vestas Wind Systems(VWS.CO) – 27. des 2018. Siste sluttkurs: 488.5 (-12.5)
Vestas Wind Systems ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 464 kroner. Videre oppgang til 530 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved cirka 455 kroner og motstand ved cirka 527 kroner. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
3.  Latour B(LATOB.ST) – 27. des 2018. Siste sluttkurs: 109.2 (-1.3)
Latour B viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen har en mulig hode-og-skuldre-formasjon under utvikling. Etablert brudd under støtten ved 106 kronor, helst på økende volum, vil signalisere videre nedgang. Aksjen har støtte ved cirka 103 kronor og motstand ved cirka 114 kronor. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Dette styrker trendbildet. RSI-kurven viser en fallende trend, noe som er et tidlig signal om mulig vending ned også i kursen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
4.  Austevoll Seafood(AUSS.OL) – 27. des 2018. Siste sluttkurs: 109.2 (-5.4)
Austevoll Seafood har brutt den stigende trendkanalen på mellomlang sikt, noe som i første omgang indikerer svakere stigningstakt. Aksjen tester støtten ved cirka 108 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
5.  Tele2 B(TEL2B.ST) – 27. des 2018. Siste sluttkurs: 106.25 (-2.1)
Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Tele2 B og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen beveger seg i en rektangelformasjon mellom støtte på 100 kronor og motstand på 115 kronor. Etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Aksjen tester støtten ved cirka 105 kronor, noe som kan gi en reaksjon opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
6.  Castellum(CAST.ST) – 27. des 2018. Siste sluttkurs: 160.85 (-5.75)
Castellum ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen har støtte ved cirka 147 kronor og motstand ved cirka 167 kronor. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
7.  Scatec Solar ASA(SSO.OL) – 27. des 2018. Siste sluttkurs: 70.1 (-1.3)
Scatec Solar ASA ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 52.89 kroner. Objektivet ved 64.53 kroner er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen har støtte ved cirka 65.00 kroner og motstand ved cirka 74.60 kroner. Positiv volumbalanse viser at volumet er høyere på oppgangsdager enn på nedgangsdager. Det indikerer at optimismen er økende hos investorene. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
8.  Elisa Communications A(ELISA.HEX) – 27. des 2018. Siste sluttkurs: 35.62 (-1.08)
Elisa Communications A ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen tester støtten ved cirka 35.30 euro. Dette kan gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 35.30 euro vil utløse et salgssignal. Aksjen anses teknisk positiv på mellomlang sikt.
9.  Tryg(TRYG.CO) – 27. des 2018. Siste sluttkurs: 161 (-0.5)
Tryg ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen tester støtten ved cirka 160 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Aksjen anses teknisk positiv på mellomlang sikt.
10.  Oasmia Pharmaceutical(OASM.ST) – 27. des 2018. Siste sluttkurs: 9 (-0.62)
Oasmia Pharmaceutical viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen har støtte ved cirka 5.70 kronor. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Dette styrker trendbildet. RSI under 30 viser at momentumet i aksjen er negativt på kort sikt. Investorer har stadig gått ned i pris for å få solgt aksjen, noe som indikerer økende pessimisme og at kursen skal fortsette ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

God helg og godt nytt år!

Med vennlig hilsen

Espen Grønstad

. . . . .

Investtech gjør teknisk analyse av alle aksjer for deg!

Analysene er utarbeidet av Investtech.com AS (“Investtech”) i henhold til Investtechs retningslinjer og disclaimer. Analysene skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring, og bygger på kilder som Investtech anser som troverdige. Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av analysen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer