Norden topp 10

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Morgenrapport fredag 21. desember

Hovedindeksen på Oslo Børs fortsatte sterkt ned torsdag, med 2,5 prosent, og er nede på nivået fra februar og mars tidligere i år. Indeksen har brutt den langsiktige, stigende trenden og de tidligere støttenivåene ved 868 og 840 poeng, og videre nedgang signaliseres. Neste støttenivå ligger rundt 785 poeng.

Den kortsiktige hausseindeksen er på 21 poeng og den langsiktige indeksen er på 26 poeng etter fall fra rundt 60 poeng i begynnelsen av oktober. Dette indikerer at det har vært et sterkt fall i optimismen blant investorene, og at det nå er tre-fire pessimister for hver optimist. Vi må tilbake til januar 2016 for å finne like lave verdier for hausseindeksene. Foreløpig indikerer indeksene sterk og økende pessimisme. Enda lavere verdier, helst under 10, vil imidlertid indikere at vi står ovenfor en langsiktig vending opp. Se hva vi skrev om markedet da den kortsiktige hausseindeksen lå på 15 poeng i august 2015.

De meldepliktige innsiderne i selskapene notert på Oslo Børs er svært positive for tiden. Den siste måneden har de gjort 137 kjøp og bare 13 salg. Kjøpsandelen på månedsbasis er dermed hele 91 prosent. På årsbasis er kjøpsandelen også meget høy, med 87 prosent kjøp. Dette viser at et stort flertall av innsiderne som handler aksjer, har god tro på egne selskaper.

De siste ti årene har Oslo Børs i gjennomsnitt steget 2,8 prosent i desember og ytterligere cirka syv prosent fram til begynnelsen av juni. Variasjonene er store fra år til år, så dette vektlegges lite i konklusjonen.

Konklusjon: Hovedindeksen er svakt negativ på mellomlang sikt (1-6 måneder).

Skrevet av forskningssjef Geir Linløkken

Se ukens markedsrapport på WebTV+ her!

Norden topp 10 – Uke 51

Fredag 21. desember er det syv nye aksjer i Norden topp 10, som nå består av fire svenske, tre norske, en dansk og to finske aksjer.

Vi har rangert de nordiske aksjene ut fra våre tekniske analyser på mellomlang* sikt. Dette gjøres automatisk av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling. Kun aksjer med en omsetning på over 1 million euro i snitt per dag siste måneden er med. Analysene er basert på kvantitative forhold og skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring.

1.  Vestas Wind Systems(VWS.CO) – 20. des 2018. Siste sluttkurs: 496.9 (-6.5)
Vestas Wind Systems har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen på mellomlang sikt, noe som åpner for enda sterkere stigningstakt. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 464 kroner. Videre oppgang til 530 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved cirka 455 kroner. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
2.  Peab B(PEABB.ST) – 20. des 2018. Siste sluttkurs: 72.15 (-1)
Peab B viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Kursen har reagert tilbake etter et brudd på en rektangelformasjon uten helt å ha nådd objektivet på 87.02 kronor. Etablert notering over 74.75 kronor vil igjen gi nye positive signaler til aksjen, mens brudd på motsatt side av formasjonen vil være et sterkt salgssignal. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 71.00 kronor og videre oppgang er dermed signalisert. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
3.  Bakkafrost(BAKKA.OL) – 20. des 2018. Siste sluttkurs: 443.8 (-13.6)
Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Bakkafrost og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Kursen har reagert tilbake etter et mulig falskt brudd på en dobbel-bunn-formasjon. Etablert notering over 452 kroner vil igjen gi nye positive signaler til aksjen, mens brudd på motsatt side av formasjonen vil være et sterkt salgssignal. Aksjen har støtte ved cirka 420 kroner og motstand ved cirka 470 kroner. Positiv volumbalanse viser at volumet er høyere på oppgangsdager enn på nedgangsdager. Det indikerer at optimismen er økende hos investorene. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
4.  Hansa Biopharma AB(HNSA.ST) – 20. des 2018. Siste sluttkurs: 274.6 (-2.8)
Hansa Biopharma AB ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen har tatt ut objektivet ved 310 kronor etter brudd på en rektangelformasjon. Kursen har nå falt noe tilbake, men formasjonen indikerer videre oppgang. Aksjen ligger mellom støtten ved cirka 265 kronor og motstanden ved cirka 286 kronor og etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
5.  Amer Sports Corporation(AMEAS.HEX) – 20. des 2018. Siste sluttkurs: 38.37 (-0.23)
Amer Sports Corporation viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen ga også kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 35.09 euro. Videre oppgang til 38.74 euro eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved cirka 35.50 euro. RSI over 70 viser at momentumet i aksjen er sterkt positivt på kort sikt. Investorer har stadig gått opp i pris for å få kjøpt aksjen, noe som indikerer økende optimisme og at kursen skal fortsette opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
6.  Latour B(LATOB.ST) – 20. des 2018. Siste sluttkurs: 111.3 (-2)
Latour B viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen har en mulig hode-og-skuldre-formasjon under utvikling. Etablert brudd under støtten ved 106 kronor, helst på økende volum, vil signalisere videre nedgang. Aksjen har støtte ved cirka 103 kronor og motstand ved cirka 114 kronor. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
7.  Cherry B(CHERB.ST) – 20. des 2018. Siste sluttkurs: 86.3 (-0.3)
Cherry B har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen på mellomlang sikt, og signaliserer med det enda sterkere stigningstakt. Den positive utviklingen åpner imidlertid for korreksjoner tilbake fra dagens nivå. Aksjen har støtte ved cirka 74.00 kronor. Positiv volumbalanse indikerer at volumet er høyt på oppgangsdager og lavt på nedgangsdager, noe som styrker aksjen. RSI divergerer negativt mot kursen, noe som indikerer fare for en reaksjon ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
8.  Fortum(FORTUM.HEX) – 20. des 2018. Siste sluttkurs: 19.62 (-0.69)
Fortum har brutt den stigende trendkanalen på mellomlang sikt, noe som i første omgang indikerer svakere stigningstakt. Aksjen ga kjøpssignal fra en dobbel-bunn-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 19.60 euro. Videre oppgang til 20.97 euro eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved cirka 18.20 euro og motstand ved cirka 22.70 euro. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
9.  SalMar Asa(SALM.OL) – 20. des 2018. Siste sluttkurs: 453.4 (-27.4)
SalMar Asa har brutt ned gjennom gulvet i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette indikerer i første omgang svakere stigningstakt, eller innledning av en mer horisontal utvikling. Aksjen tester støtten ved cirka 440 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Aksjen anses teknisk positiv på mellomlang sikt.
10.  Scatec Solar ASA(SSO.OL) – 20. des 2018. Siste sluttkurs: 69.6 (-1.5)
Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Scatec Solar ASA og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen har en mulig dobbel-topp-formasjon under utvikling. Etablert brudd under støtten ved 69.60 kroner, helst på økende volum, vil signalisere videre nedgang. Aksjen har støtte ved cirka 65.00 kroner og motstand ved cirka 74.60 kroner. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

Ha en riktig god jul!

Med vennlig hilsen

Espen Grønstad

. . . . .

Investtech gjør teknisk analyse av alle aksjer for deg!

Analysene er utarbeidet av Investtech.com AS (“Investtech”) i henhold til Investtechs retningslinjer og disclaimer. Analysene skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring, og bygger på kilder som Investtech anser som troverdige. Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av analysen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer