Norden topp 10

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Morgenrapport fredag 7. desember

Hovedindeksen på Oslo Børs har brutt både den langsiktige stigende trenden og det tidligere støttenivået ved 868 poeng. Torstag ble også støtten rundt 840 poeng brutt og et nytt salgssignal utløst. Videre nedgang signaliseres, og vi må ned til 785 poeng for å finne nevneverdig støtte. Motstand er nå rundt 840 og 868 poeng.

Både den kortsiktige og langsiktige hausseindeksen er på cirka 30 poeng etter fall fra rundt 60 poeng i begynnelsen av oktober. Dette indikerer at det har vært et fall i optimismen blant investorene, og at det nå er en klar overvekt av pessimister blant både de kortsiktige og de langsiktige investorene.

De meldepliktige innsiderne i selskapene notert på Oslo Børs er derimot svært positive for tiden. Den siste måneden har de gjort 138 kjøp og bare 14 salg. Kjøpsandelen på månedsbasis er dermed hele 91 prosent. På årsbasis er kjøpsandelen også meget høy, med 87 prosent kjøp. Dette viser at et stort flertall av innsiderne som handler aksjer, har god tro på egne selskaper.

De siste ti årene har Oslo Børs i gjennomsnitt steget 2,8 prosent i desember og ytterligere cirka syv prosent fram til begynnelsen av juni. Variasjonene er store fra år til år, så dette vektlegges lite i konklusjonen.

Konklusjon: Hovedindeksen er samlet sett svakt negativ på mellomlang sikt (1-6 måneder).

Skrevet av forskningssjef Geir Linløkken

Se ukens markedsrapport på WebTV+ her!

Norden topp 10 – Uke 49

Fredag 7. desember er det fem nye aksjer i Norden topp 10, som nå består av fem svenske, tre norske, to danske og ingen finske aksjer.

Vi har rangert de nordiske aksjene ut fra våre tekniske analyser på mellomlang* sikt. Dette gjøres automatisk av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling. Kun aksjer med en omsetning på over 1 million euro i snitt per dag siste måneden er med. Analysene er basert på kvantitative forhold og skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring.

1.  Hansa Medical AB(HMED.ST) – 6. des 2018. Siste sluttkurs: 288 (-14.2)
Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Hansa Medical AB og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen har tatt ut objektivet ved 310 kronor etter brudd på en rektangelformasjon. Kursen har nå falt noe tilbake, men formasjonen indikerer videre oppgang. Aksjen tester støtten ved cirka 285 kronor. Dette kan gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 285 kronor vil utløse et salgssignal. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
2.  Vestas Wind Systems(VWS.CO) – 6. des 2018. Siste sluttkurs: 489.9 (-10.7)
Vestas Wind Systems har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen på mellomlang sikt, noe som åpner for enda sterkere stigningstakt. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 464 kroner. Videre oppgang til 530 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved cirka 455 kroner og motstand ved cirka 563 kroner. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
3.  Tryg(TRYG.CO) – 6. des 2018. Siste sluttkurs: 161.5 (-2.6)
Tryg viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen tester støtten ved cirka 160 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. RSI-kurven viser en fallende trend, noe som er et tidlig signal om mulig vending ned også i kursen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
4.  Latour B(LATOB.ST) – 6. des 2018. Siste sluttkurs: 108 (-4.4)
Latour B ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen har tatt ut objektivet ved 111 kronor etter brudd på en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon. Kursen har nå falt noe tilbake, men formasjonen indikerer videre oppgang. Aksjen har støtte ved cirka 103 kronor og motstand ved cirka 114 kronor. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
5.  Oncopeptides AB(ONCO.ST) – 6. des 2018. Siste sluttkurs: 149 (-11.4)
Oncopeptides AB ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen tester støtten ved cirka 145 kronor. Dette kan gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 145 kronor vil utløse et salgssignal. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
6.  Global Gaming 555 AB(GLOBAL.ST) – 6. des 2018. Siste sluttkurs: 36.16 (-0.84)
Global Gaming 555 AB viser ingen klar trend på mellomlang sikt. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 33.98 kronor. Videre oppgang til 45.40 kronor eller mer er signalisert. Aksjen nærmer seg støtten ved cirka 35.50 kronor, noe som kan gi en reaksjon opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
7.  Scatec Solar ASA(SSO.OL) – 6. des 2018. Siste sluttkurs: 69.9 (-4.8)
Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Scatec Solar ASA og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 52.89 kroner. Objektivet ved 64.48 kroner er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen har støtte ved cirka 65.00 kroner. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
8.  Diös Fastigheter(DIOS.ST) – 6. des 2018. Siste sluttkurs: 55.85 (-0.3)
Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Diös Fastigheter og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen beveger seg i en rektangelformasjon mellom støtte på 53.48 kronor og motstand på 57.27 kronor. Etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Aksjen tester støtten ved cirka 55.50 kronor. Dette kan gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 55.50 kronor vil utløse et salgssignal. Volumbalansen er negativ og svekker aksjen på kort sikt. RSI-kurven viser en fallende trend, noe som er et tidlig signal om mulig vending ned også i kursen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
9.  SalMar Asa(SALM.OL) – 6. des 2018. Siste sluttkurs: 467.6 (-8.2)
SalMar Asa viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen ligger mellom støtten ved cirka 440 kroner og motstanden ved cirka 510 kroner og etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Aksjen anses teknisk positiv på mellomlang sikt.
10.  Schibsted ser. B(SCHB.OL) – 6. des 2018. Siste sluttkurs: 266 (-16.5)
Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Schibsted ser. B og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen nærmer seg støtten ved cirka 257 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. RSI-kurven viser en fallende trend, noe som er et tidlig signal om mulig vending ned også i kursen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

God helg!

Med vennlig hilsen

Espen Grønstad

. . . . .

Investtech gjør teknisk analyse av alle aksjer for deg!

Analysene er utarbeidet av Investtech.com AS (“Investtech”) i henhold til Investtechs retningslinjer og disclaimer. Analysene skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring, og bygger på kilder som Investtech anser som troverdige. Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av analysen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer