Norden topp 10

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Morgenrapport fredag 5. oktober

Hovedindeksen på Oslo Børs ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon for to uker siden og ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det er lite motstand over dagens nivå, mens det ved reaksjoner tilbake er støtte rundt 900 poeng.

Den kortsiktige hausseindeksen er på 57 poeng, mens den langsiktige er på 60 poeng. Det tilsier at det er en overvekt av optimister blant både de kortsiktige og de langsiktige investorene på Oslo Børs.

De meldepliktige innsiderne i selskapene notert på Oslo Børs er svært positive for tiden. Den siste måneden har de gjort 67 kjøp og bare 10 salg. Kjøpsandelen er dermed 87 prosent. På årsbasis er kjøpsandelen også høy, med 83 prosent. Dette viser at et stort flertall av innsiderne som handler aksjer, har god tro på egne selskaper.

De siste ti årene har Oslo Børs i gjennomsnitt vært tilnærmet uendret i oktober og november. Deretter har desember vært en positiv måned, med 2,8 prosent gjennomsnittlig oppgang. Variasjonene er store fra år til år, og dette vektlegges lite i konklusjonen.

Konklusjon: Hovedindeksen er samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt (1-6 måneder).

Skrevet av forskningssjef Geir Linløkken

Se ukens markedsrapport på WebTV+ her!

Norden topp 10 – Uke 40

Fredag 5. oktober er det fem nye aksjer i Norden topp 10, som nå består av fire svenske, fire norske, en dansk og en finsk aksje.

Vi har rangert de nordiske aksjene ut fra våre tekniske analyser på mellomlang* sikt. Dette gjøres automatisk av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling. Kun aksjer med en omsetning på over 1 million euro i snitt per dag siste måneden er med. Analysene er basert på kvantitative forhold og skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring.

1.  Aker BP ASA(AKERBP.OL) – 4. okt 2018. Siste sluttkurs: 342.6 (-2.2)
Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Aker BP ASA og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 306 kroner. Objektivet ved 334 kroner er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 320 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 320 kroner ved reaksjoner tilbake. RSI over 70 viser at momentumet i aksjen er sterkt positivt på kort sikt. Investorer har stadig gått opp i pris for å få kjøpt aksjen, noe som indikerer økende optimisme og at kursen skal fortsette opp. Spesielt i store aksjer kan imidlertid høy RSI være tegn på at aksjen er overkjøpt, og at det er fare for en reaksjon ned. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
2.  Tobii AB(TOBII.ST) – 4. okt 2018. Siste sluttkurs: 41.48 (-1.9)
Tobii AB har brutt den stigende trendkanalen på mellomlang sikt, noe som i første omgang indikerer svakere stigningstakt. Aksjen har en mulig omvendt-hode-og-skuldre-formasjon under utvikling. Etablert brudd over motstanden ved 46.31 kronor, helst på økende volum, vil signalisere videre oppgang. Aksjen tester støtten ved cirka 41.00 kronor. Dette kan gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 41.00 kronor vil utløse et salgssignal. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Volumbalansen er også positiv, noe som svekker trendbruddet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
3.  Frontline(FRO.OL) – 4. okt 2018. Siste sluttkurs: 52.85 (0.45)
Frontline ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved cirka 52.00 kroner. Etablert brudd vil indikere videre oppgang. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. Det kortsiktige momentumet i aksjen er sterkt positivt, med RSI over 70. Det indikerer økende optimisme hos investorene og videre kursoppgang for Frontline. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
4.  Neste Corporation(NESTE.HEX) – 4. okt 2018. Siste sluttkurs: 75.18 (2.1)
Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Neste Corporation og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Kursen har også brutt et motstandsnivå på kort sikt og gitt kjøpssignal fra kortsiktig trading range. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 71.40 euro. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 71.40 euro ved reaksjoner tilbake. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
5.  Orsted A/S(ORSTED.CO) – 4. okt 2018. Siste sluttkurs: 426 (-12.1)
Orsted A/S viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 414 kroner og videre oppgang er dermed signalisert.Volumbalansen er positiv og styrker aksjen på kort sikt. RSI er over 70 etter en god kursoppgang de siste ukene. Aksjen har et sterkt positivt momentum og videre oppgang indikeres. Spesielt i store aksjer kan imidlertid høy RSI være tegn på at aksjen er overkjøpt, og at det er fare for en reaksjon ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
6.  Industrivärden C(INDUC.ST) – 4. okt 2018. Siste sluttkurs: 201.2 (-2.2)
Industrivärden C ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen har brutt et motstandsnivå og gitt kjøpssignal fra langsiktig trading range. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 200 kronor. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 200 kronor ved reaksjoner tilbake. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. RSI er over 70 etter en god kursoppgang de siste ukene. Aksjen har et sterkt positivt momentum og videre oppgang indikeres. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
7.  Bravida Holding AB(BRAV.ST) – 4. okt 2018. Siste sluttkurs: 71.6 (-0.75)
Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Bravida Holding AB og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen ga kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 70.49 kronor. Videre oppgang til 75.70 kronor eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved cirka 65.50 kronor og motstand ved cirka 74.00 kronor. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
8.  Norwegian Finans Holding ASA(NOFI.OL) – 4. okt 2018. Siste sluttkurs: 99.6 (-0.7)
Norwegian Finans Holding ASA ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen ga kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 93.15 kroner. Videre oppgang til 112 kroner eller mer er signalisert. Aksjen tester støtten ved cirka 98.40 kroner. Dette kan gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 98.40 kroner vil utløse et salgssignal. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
9.  Panoro Energy(PEN.OL) – 4. okt 2018. Siste sluttkurs: 22.3 (-0.4)
Panoro Energy ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen har støtte ved cirka 16.70 kroner. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
10.  THQ Nordic AB(THQNB.ST) – 4. okt 2018. Siste sluttkurs: 198 (-4.5)
THQ Nordic AB ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Kursen har reagert tilbake etter et mulig falskt brudd på en rektangelformasjon. Etablert notering over 204 kronor vil igjen gi nye positive signaler til aksjen, mens brudd på motsatt side av formasjonen vil være et sterkt salgssignal. Aksjen ligger mellom støtten ved cirka 183 kronor og motstanden ved cirka 208 kronor og etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

God helg!

Med vennlig hilsen

Espen Grønstad

. . . . .

Investtech gjør teknisk analyse av alle aksjer for deg!

Analysene er utarbeidet av Investtech.com AS (“Investtech”) i henhold til Investtechs retningslinjer og disclaimer. Analysene skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring, og bygger på kilder som Investtech anser som troverdige. Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av analysen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer