Norden topp 10

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Morgenrapport fredag 14. september

Hovedindeksen på Oslo Børs ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt og har brutt motstanden ved 900 poeng. Videre oppgang innenfor trenden indikeres. På kort sikt beveger indeksen seg i en rektangelformasjon. Et brudd opp gjennom taket av rektangelformasjon rundt 915 poeng, vil være et kjøpssignal.

Den kortsiktige hausseindeksen er på 47 poeng, og den langsiktige hausseindeksen er på 56 poeng. Dette tilsier at det er omtrent likevekt mellom pessimister og optimister blant både de kortsiktige og de langsiktige investorene på Oslo Børs.

De meldepliktige innsiderne i selskapene notert på Oslo Børs er svært positive for tiden. Den siste måneden har de gjort 76 kjøp og bare 11 salg. Kjøpsandelen er dermed hele 87 prosent. På årsbasis er kjøpsandelen også høy, med 82 prosent. Dette viser at et stort flertall av innsiderne som handler aksjer, har god tro på egne selskaper.

De siste ti årene har Oslo Børs svingt en del på høsten, men samlet sett gått ganske sidelengs i september, oktober og november. Deretter har desember vært en positiv måned, med 2,8 prosent gjennomsnittlig oppgang. Variasjonene er store fra år til år, og dette vektlegges lite i konklusjonen.

Konklusjon: Hovedindeksen er samlet sett teknisk svakt positiv på mellomlang sikt (1-6 måneder).

Skrevet av forskningssjef Geir Linløkken

Se ukens markedsrapport på WebTV+ her!

Norden topp 10 – Uke 37

Fredag 14. september er det seks nye aksjer i Norden topp 10, som nå består av fem svenske, to norske, to danske og en finsk aksje.

Vi har rangert de nordiske aksjene ut fra våre tekniske analyser på mellomlang* sikt. Dette gjøres automatisk av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling. Kun aksjer med en omsetning på over 1 million euro i snitt per dag siste måneden er med. Analysene er basert på kvantitative forhold og skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring.

1.  Zealand Pharma A/S.(ZEAL.CO) – 13. sep 2018. Siste sluttkurs: 114.2 (-2)
Zealand Pharma A/S. har brutt opp fra en tilnærmet horisontal trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer fortsatt sterk utvikling, og aksjen har nå støtte ved eventuelle reaksjoner tilbake mot taket i trendkanalen. Kursen har også brutt et motstandsnivå og gitt kjøpssignal fra langsiktig trading range. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 112 kroner og videre oppgang er dermed signalisert.Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbruddet. RSI er over 70 etter en god kursoppgang de siste ukene. Aksjen har et sterkt positivt momentum og videre oppgang indikeres.RSI-kurven viser en stigende trend, noe som kan være et tidlig signal om innledning av en stigende trend også for kursen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
2.  Per Aarsleff Holding A/S(PAALB.CO) – 13. sep 2018. Siste sluttkurs: 252.5 (4)
Per Aarsleff Holding A/S viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen tester støtten ved cirka 249 kroner. Dette kan gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 249 kroner vil utløse et salgssignal. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
3.  THQ Nordic AB(THQNB.ST) – 13. sep 2018. Siste sluttkurs: 196.2 (-1.2)
THQ Nordic AB ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Kursen har reagert tilbake etter et mulig falskt brudd på en rektangelformasjon. Etablert notering over 204 kronor vil igjen gi nye positive signaler til aksjen, mens brudd på motsatt side av formasjonen vil være et sterkt salgssignal. Aksjen ligger mellom støtten ved cirka 170 kronor og motstanden ved cirka 212 kronor og etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Positiv volumbalanse indikerer at kjøperne er aggressive mens selgerne er passive, og styrker aksjen. RSI-kurven viser en fallende trend, noe som er et tidlig signal om mulig vending ned også i kursen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
4.  Latour B(LATOB.ST) – 13. sep 2018. Siste sluttkurs: 106.3 (0.8)
Latour B ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen ga kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 97.87 kronor. Videre oppgang til 111 kronor eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved cirka 103 kronor og motstand ved cirka 114 kronor. Positiv volumbalanse, med høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
5.  Neste Corporation(NESTE.HEX) – 13. sep 2018. Siste sluttkurs: 72.48 (-0.68)
Neste Corporation ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen tester støtten ved cirka 71.00 euro, noe som kan gi en reaksjon opp.Aksjen anses teknisk positiv på mellomlang sikt.
6.  SCA B(SCAB.ST) – 13. sep 2018. Siste sluttkurs: 102.25 (-0.75)
Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i SCA B og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen tester støtten ved cirka 102 kronor, noe som kan gi en reaksjon opp. Aksjen anses teknisk positiv på mellomlang sikt.
7.  Panoro Energy(PEN.OL) – 13. sep 2018. Siste sluttkurs: 21.3 (-0.3)
Panoro Energy ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen har støtte ved cirka 17.00 kroner. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. RSI over 70 viser at momentumet i aksjen er sterkt positivt på kort sikt. Investorer har stadig gått opp i pris for å få kjøpt aksjen, noe som indikerer økende optimisme og at kursen skal fortsette opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
8.  Sensys Gatso Group AB(SENS.ST) – 13. sep 2018. Siste sluttkurs: 2.34 (0.06)
Sensys Gatso Group AB har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen på mellomlang sikt. Dette signaliserer enda sterkere stigningstakt. Aksjen har støtte ved cirka 1.44 kronor. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. RSI er over 70 etter en god kursoppgang de siste ukene. Aksjen har et sterkt positivt momentum og videre oppgang indikeres. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
9.  Kambi Group plc(KAMBI.ST) – 13. sep 2018. Siste sluttkurs: 186 (11.4)
Kambi Group plc ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen har brutt et motstandsnivå på kort sikt og gitt kjøpssignal fra kortsiktig trading range. Aksjen har støtte ved cirka 163 kronor og motstand ved cirka 217 kronor. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. RSI er over 70 etter en god kursoppgang de siste ukene. Aksjen har et sterkt positivt momentum og videre oppgang indikeres. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
10.  Aker(AKER.OL) – 13. sep 2018. Siste sluttkurs: 664 (1)
Aker ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen har tatt ut objektivet ved 670 kroner etter brudd på en rektangelformasjon. Kursen har nå falt noe tilbake, men formasjonen indikerer videre oppgang. Aksjen har støtte ved cirka 620 kroner. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

God helg!

Med vennlig hilsen

Espen Grønstad

. . . . .

Investtech gjør teknisk analyse av alle aksjer for deg!

Analysene er utarbeidet av Investtech.com AS (“Investtech”) i henhold til Investtechs retningslinjer og disclaimer. Analysene skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring, og bygger på kilder som Investtech anser som troverdige. Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av analysen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer