Norden topp 10

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Morgenrapport fredag 25. mai

Hovedindeksen på Oslo Børs ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt, noe som signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang.

Den kortsiktige hausseindeksen er på 65 poeng. Det indikerer at det nå er omtrent dobbelt så mange optimister som pessimister blant de kortsiktige investorene på børsen. Den langsiktige hausseindeksen er på 60 poeng og tilsier at det er et flertall av optimister også blant de langsiktige investorene.

I løpet av de siste 22 handelsdagene, er det rapportert 74 meldepliktige handler på Oslo Børs. Kjøpsandelen er 82 prosent på månedsbasis, og 79 prosent på årbasis. Dette viser at et stort flertall av innsiderne som handler aksjer, har god tro på egne selskaper.

De siste ti årene har Oslo Børs i gjennomsnitt steget 1,5 prosent i mai. I juni har indeksen i snitt falt 2,3 prosent, mens den i juli har steget igjen med 2,2 prosent. Variasjonene er store fra år til år, og dette vektlegges lite i konklusjonen.

Konklusjon: Hovedindeksen er positiv på mellomlang sikt (1-6 måneder).

Skrevet av forskningssjef Geir Linløkken

Norden topp 10 – Uke 21

Fredag 25. mai er det syv nye aksjer i Norden topp 10, som nå består av fire svenske, tre norske, to danske og en finsk aksje.

Vi har rangert de nordiske aksjene ut fra våre tekniske analyser på mellomlang* sikt. Dette gjøres automatisk av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling. Kun aksjer med en omsetning på over 1 million euro i snitt per dag siste måneden er med. Analysene er basert på kvantitative forhold og skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring.

1.  Polarcus Ltd(PLCS.OL) – 24. mai 2018. Siste sluttkurs: 2.2 (-0.02)
Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Polarcus Ltd og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 1.60 kroner. Objektivet ved 2.18 kroner er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 2.00 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. RSI er over 70 etter en god kursoppgang de siste ukene. Aksjen har et sterkt positivt momentum og videre oppgang indikeres. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
2.  Chr. Hansen Holding(CHR.CO) – 24. mai 2018. Siste sluttkurs: 602.6 (9)
Chr. Hansen Holding viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Kursen har også brutt et motstandsnivå og gitt kjøpssignal fra langsiktig trading range. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 594 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 594 kroner ved reaksjoner tilbake. RSI over 70 viser at momentumet i aksjen er sterkt positivt på kort sikt. Investorer har stadig gått opp i pris for å få kjøpt aksjen, noe som indikerer økende optimisme og at kursen skal fortsette opp. Spesielt i store aksjer kan imidlertid høy RSI være tegn på at aksjen er overkjøpt, og at det er fare for en reaksjon ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
3.  Tryg(TRYG.CO) – 24. mai 2018. Siste sluttkurs: 146 (0.2)
Tryg ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 145 kroner. Videre oppgang til 152 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved cirka 145 kroner. Etablert brudd vil indikere videre oppgang. RSI-kurven viser en fallende trend, noe som er et tidlig signal om mulig vending ned også i kursen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
4.  MTG B(MTGB.ST) – 24. mai 2018. Siste sluttkurs: 356.6 (0.4)
MTG B viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 311 kronor. Objektivet ved 351 kronor er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 344 kronor og videre oppgang er dermed signalisert. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
5.  Ocean Yield(OCY.OL) – 24. mai 2018. Siste sluttkurs: 69.1 (-0.4)
Ocean Yield ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen beveger seg i en rektangelformasjon mellom støtte på 63.05 kroner og motstand på 70.82 kroner. Etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Aksjen tester støtten ved cirka 68.70 kroner. Dette kan gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 68.70 kroner vil utløse et salgssignal. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
6.  Seadrill(SDRL.OL) – 24. mai 2018. Siste sluttkurs: 3.49 (0.21)
En tilnærmet horisontal trendkanal er brutt opp på mellomlang sikt. En fortsatt sterk utvikling indikeres, og Seadrill har nå støtte ved eventuelle reaksjoner ned mot trendlinjene. Aksjen har gitt kjøpssignal fra glidende snitt-indikatoren, noe som også signaliserer oppgang. Aksjen nærmer seg støtten ved cirka 3.00 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbruddet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
7.  Konecranes Oyj(KCR.HEX) – 24. mai 2018. Siste sluttkurs: 36.57 (0.06)
Konecranes Oyj ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 35.35 euro. Videre oppgang til 37.63 euro eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 36.00 euro. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 36.00 euro ved reaksjoner tilbake. Negativ volumbalanse indikerer at selgerne er aggressive mens kjøperne er passive, og svekker aksjen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
8.  ÅF(AFB.ST) – 24. mai 2018. Siste sluttkurs: 200.4 (-0.8)
Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i ÅF og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 192 kronor. Videre oppgang til 223 kronor eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved cirka 190 kronor. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
9.  Bravida Holding AB(BRAV.ST) – 24. mai 2018. Siste sluttkurs: 69.9 (0.4)
En tilnærmet horisontal trendkanal er brutt opp på mellomlang sikt. En fortsatt sterk utvikling indikeres, og Bravida Holding AB har nå støtte ved eventuelle reaksjoner ned mot trendlinjene. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 59.02 kronor. Objektivet ved 68.04 kronor er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen har støtte ved cirka 62.40 kronor. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. RSI over 70 viser at momentumet i aksjen er sterkt positivt på kort sikt. Investorer har stadig gått opp i pris for å få kjøpt aksjen, noe som indikerer økende optimisme og at kursen skal fortsette opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
10.  AarhusKarlshamn(AAK.ST) – 24. mai 2018. Siste sluttkurs: 783 (8)
AarhusKarlshamn ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen har brutt et motstandsnivå på kort sikt og gitt kjøpssignal fra kortsiktig trading range. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 770 kronor. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 770 kronor ved reaksjoner tilbake. RSI divergerer negativt mot kursen, noe som indikerer fare for en reaksjon ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

God helg!

Med vennlig hilsen

Espen Grønstad

. . . . .

Investtech gjør teknisk analyse av alle aksjer for deg!

Analysene er utarbeidet av Investtech.com AS (“Investtech”) i henhold til Investtechs retningslinjer og disclaimer. Analysene skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring, og bygger på kilder som Investtech anser som troverdige. Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av analysen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer