Norden topp 10

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Morgenrapport fredag 4. mai

Hovedindeksen på Oslo Børs ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det er ingen motstand over dagens nivå, og videre oppgang innenfor kanalen signaliseres.

Den kortsiktige hausseindeksen stiger og er på 65 poeng. Det indikerer en økende andel og et flertall optimister blant de kortsiktige investorene på børsen. Den langsiktige hausseindeksen er 55 og tilsier at det er et lite flertall optimister også blant de langsiktige investorene.

I løpet av de siste 22 handelsdagene, er det rapportert 47 meldepliktige handler på Oslo Børs. Kjøpsandelen er 89 prosent på månedsbasis, og 79 prosent på årbasis. Dette viser at et stort flertall av innsiderne som handler aksjer, har god tro på egne selskaper.

De siste ti årene har Oslo Børs i gjennomsnitt steget 1,5 prosent i mai, mens børsen i snitt har falt 2,3 prosent i juni. Variasjonene er store fra år til år, og dette vektlegges lite i konklusjonen.

Konklusjon: Hovedindeksen er positiv på mellomlang sikt (1-6 måneder).

Skrevet av forskningssjef Geir Linløkken

Se ukens markedsrapport på WebTV+ her!

Norden topp 10 – Uke 18

Fredag 4. mai er det syv nye aksjer i Norden topp 10, som nå består av fem svenske, en norsk, tre danske og en finsk aksje.

Vi har rangert de nordiske aksjene ut fra våre tekniske analyser på mellomlang* sikt. Dette gjøres automatisk av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling. Kun aksjer med en omsetning på over 1 million euro i snitt per dag siste måneden er med. Analysene er basert på kvantitative forhold og skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring.

1.  Storebrand ASA(STB.OL) – 3. mai 2018. Siste sluttkurs: 68.46 (-0.34)
Storebrand ASA viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 67.85 kroner. Videre oppgang til 77.51 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved cirka 67.70 kroner. Etablert brudd vil indikere videre oppgang. Volumbalansen er positiv og styrker aksjen på kort sikt. RSI er over 70 etter en god kursoppgang de siste ukene. Aksjen har et sterkt positivt momentum og videre oppgang indikeres. Spesielt i store aksjer kan imidlertid høy RSI være tegn på at aksjen er overkjøpt, og at det er fare for en reaksjon ned. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
2.  Castellum(CAST.ST) – 3. mai 2018. Siste sluttkurs: 141.75 (0.5)
Castellum ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 139 kronor. Videre oppgang til 144 kronor eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 139 kronor. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 139 kronor ved reaksjoner tilbake. RSI er over 70 etter en god kursoppgang de siste ukene. Aksjen har et sterkt positivt momentum og videre oppgang indikeres. Spesielt i store aksjer kan imidlertid høy RSI være tegn på at aksjen er overkjøpt, og at det er fare for en reaksjon ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
3.  Scandinavian Tobacco Group A/S(STG.CO) – 3. mai 2018. Siste sluttkurs: 104 (1.4)
Scandinavian Tobacco Group A/S ligger i en tilnærmet horisontal trendkanal på mellomlang sikt. Dette indikerer at investorene er usikre og venter på signaler om videre retning. Et brudd opp vil være et kjøpssignal, mens et brudd ned vil være et salgssignal. Aksjen har brutt en dobbel-bunn-formasjon. Etablert brudd på motstanden ved 104 kroner vil signalisere oppgang til 107 kroner eller høyere. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 103 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
4.  Orsted A/S(ORSTED.CO) – 3. mai 2018. Siste sluttkurs: 413 (4.9)
Orsted A/S viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 367 kroner. Objektivet ved 406 kroner er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen har støtte ved cirka 380 kroner. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
5.  Trelleborg AB(TRELB.ST) – 3. mai 2018. Siste sluttkurs: 207.8 (-3.4)
Trelleborg AB viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Kursen har reagert tilbake etter et mulig falskt brudd på en rektangelformasjon. Etablert notering over 210 kronor vil igjen gi nye positive signaler til aksjen, mens brudd på motsatt side av formasjonen vil være et sterkt salgssignal. Aksjen tester støtten ved cirka 207 kronor. Dette kan gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 207 kronor vil utløse et salgssignal. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
6.  SSAB A(SSABA.ST) – 3. mai 2018. Siste sluttkurs: 49.65 (-0.45)
SSAB A viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Kursen har reagert tilbake etter bruddet på en rektangelformasjon. Det er støtte rundt 48.58 kronor, noe som åpner for gode kjøpsmuligheter nå. Etablert brudd under denne støtten vil imidlertid nøytralisere kjøpssignalet. Aksjen tester støtten ved cirka 49.20 kronor. Dette kan gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 49.20 kronor vil utløse et salgssignal. Volumbalansen er negativ og svekker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
7.  Nobina AB(NOBINA.ST) – 3. mai 2018. Siste sluttkurs: 63.05 (2.6)
Nobina AB viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen har brutt et motstandsnivå og gitt kjøpssignal fra langsiktig trading range. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 61.00 kronor og videre oppgang er dermed signalisert. Positiv volumbalanse, med høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. Det kortsiktige momentumet i aksjen er sterkt positivt, med RSI over 70. Det indikerer økende optimisme hos investorene og videre kursoppgang for Nobina AB. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
8.  Kesko Oyj B(KESKOB.HEX) – 3. mai 2018. Siste sluttkurs: 48.1 (-0.38)
Kesko Oyj B har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen på mellomlang sikt, og signaliserer med det enda sterkere stigningstakt. Den positive utviklingen åpner imidlertid for korreksjoner tilbake fra dagens nivå. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 43.43 euro. Objektivet ved 47.86 euro er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen har støtte ved cirka 47.20 euro. RSI er over 70 etter en god kursoppgang de siste ukene. Aksjen har et sterkt positivt momentum og videre oppgang indikeres. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
9.  AstraZeneca(AZN.ST) – 3. mai 2018. Siste sluttkurs: 630 (-4.5)
AstraZeneca ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 587 kronor. Videre oppgang til 638 kronor eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 620 kronor. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 620 kronor ved reaksjoner tilbake. Volumtopper og volumbunner korresponderer dårlig med topper og bunner i kursen. Dette svekker den stigende trenden og kan være et tidlig signal om et kommende trendbrudd. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
10.  Chr. Hansen Holding(CHR.CO) – 3. mai 2018. Siste sluttkurs: 565.4 (-4.2)
Chr. Hansen Holding ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen har gitt kjøpssignal fra glidende snitt-indikatoren, noe som også signaliserer oppgang. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 550 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Volumtopper og volumbunner korresponderer dårlig med topper og bunner i kursen. Dette svekker den stigende trenden og kan være et tidlig signal om et kommende trendbrudd. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

God helg!

Med vennlig hilsen

Espen Grønstad

. . . . .

Investtech gjør teknisk analyse av alle aksjer for deg!

Analysene er utarbeidet av Investtech.com AS (“Investtech”) i henhold til Investtechs retningslinjer og disclaimer. Analysene skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring, og bygger på kilder som Investtech anser som troverdige. Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av analysen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer