Norden topp 10

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Morgenrapport fredag 27. april

Hovedindeksen på Oslo Børs steg 2,7 prosent torsdag, den største dagsoppgangen siden juli 2016, og endte på ny all-time-high. Indeksen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt, det er ingen motstand over dagens nivå, og en videre oppgang innenfor kanalen signaliseres.

Den kortsiktige hausseindeksen stiger og er på 63 poeng. Det indikerer en økende andel og et flertall optimister blant de kortsiktige investorene på børsen. Den langsiktige hausseindeksen er 53 og tilsier at det er omtrent like mange optimister som pessimister blant de langsiktige investorene.

I løpet av de siste 22 handelsdagene, er det rapportert 45 meldepliktige handler på Oslo Børs. Kjøpsandelen er 96 prosent på månedsbasis, det høyeste siden sommeren 2016, og 79 prosent på årbasis. Dette viser at et stort flertall av innsiderne som handler aksjer, har god tro på egne selskaper.

De siste ti årene har april vært årets beste måned på Oslo Børs, med en gjennomsnittlig oppgang på 3,1 prosent. Også mai har statistisk vært positiv, opp 1,5 prosent, mens børsen i snitt har falt 2,3 prosent i juni. Variasjonene er store fra år til år, og dette vektlegges lite i konklusjonen.

Konklusjon: Hovedindeksen er positiv på mellomlang sikt (1-6 måneder).

Skrevet av forskningssjef Geir Linløkken

Norden topp 10 – Uke 17

Fredag 27. april er det åtte nye aksjer i Norden Topp 10, som nå består av to svenske, tre norske, tre danske og to finske aksjer.

Vi har rangert de nordiske aksjene ut fra våre tekniske analyser på mellomlang* sikt. Dette gjøres automatisk av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling. Kun aksjer med en omsetning på over 1 million euro i snitt per dag siste måneden er med. Analysene er basert på kvantitative forhold og skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring.

1.  Neste Corporation(NESTE.HEX) – 26. apr 2018. Siste sluttkurs: 62.9 (9.06)
Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Neste Corporation og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen har brutt et motstandsnivå på kort sikt og gitt kjøpssignal fra kortsiktig trading range. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 60.60 euro. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 60.60 euro ved reaksjoner tilbake. Volumbalansen er positiv og styrker aksjen på kort sikt. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
2.  Storebrand ASA(STB.OL) – 26. apr 2018. Siste sluttkurs: 69.3 (1.1)
Storebrand ASA ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 67.85 kroner. Videre oppgang til 77.51 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 67.70 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 67.70 kroner ved reaksjoner tilbake. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. Det kortsiktige momentumet i aksjen er sterkt positivt, med RSI over 70. Det indikerer økende optimisme hos investorene og videre kursoppgang for Storebrand ASA. Spesielt i store aksjer kan imidlertid høy RSI være tegn på at aksjen er overkjøpt, og at det er fare for en reaksjon ned. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
3.  Kesko Oyj B(KESKOB.HEX) – 26. apr 2018. Siste sluttkurs: 47.56 (3.42)
Kesko Oyj B ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 43.43 euro. Videre oppgang til 47.86 euro eller mer er signalisert. Aksjen har brutt et motstandsnivå på kort sikt og gitt kjøpssignal fra kortsiktig trading range. Aksjen har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved cirka 47.30 euro. Etablert brudd vil indikere videre oppgang. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
4.  Alfa Laval(ALFA.ST) – 26. apr 2018. Siste sluttkurs: 216.5 (1.1)
Alfa Laval ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 206 kronor. Videre oppgang til 228 kronor eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 208 kronor. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 208 kronor ved reaksjoner tilbake. RSI er over 70 etter en god kursoppgang de siste ukene. Aksjen har et sterkt positivt momentum og videre oppgang indikeres. Spesielt i store aksjer kan imidlertid høy RSI være tegn på at aksjen er overkjøpt, og at det er fare for en reaksjon ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
5.  Spectrum(SPU.OL) – 26. apr 2018. Siste sluttkurs: 49.9 (2.4)
Spectrum viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen har brutt et motstandsnivå og gitt kjøpssignal fra langsiktig trading range. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 47.60 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 47.60 kroner ved reaksjoner tilbake. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
6.  Millicom International Cellular(MICSDB.ST) – 26. apr 2018. Siste sluttkurs: 583 (0)
Millicom International Cellular viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen har tatt ut objektivet ved 583 kronor etter brudd på en rektangelformasjon. Kursen har nå falt noe tilbake, men formasjonen indikerer videre oppgang. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 573 kronor. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 573 kronor ved reaksjoner tilbake. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
7.  Orsted A/S(ORSTED.CO) – 26. apr 2018. Siste sluttkurs: 411.1 (21.1)
Orsted A/S viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 367 kroner. Objektivet ved 406 kroner er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen har støtte ved cirka 378 kroner. Positiv volumbalanse indikerer at volumet er høyt på oppgangsdager og lavt på nedgangsdager, noe som styrker aksjen. RSI er over 70 etter en god kursoppgang de siste ukene. Aksjen har et sterkt positivt momentum og videre oppgang indikeres. Spesielt i store aksjer kan imidlertid høy RSI være tegn på at aksjen er overkjøpt, og at det er fare for en reaksjon ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
8.  Schibsted ser. B(SCHB.OL) – 27. apr 2018. Siste sluttkurs: 212.5 (1)
Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Schibsted ser. B og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen ga kjøpssignal fra en dobbel-bunn-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 207 kroner. Videre oppgang til 223 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved cirka 206 kroner og motstand ved cirka 241 kroner. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
9.  SimCorp(SIM.CO) – 26. apr 2018. Siste sluttkurs: 443.2 (10)
Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i SimCorp og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 379 kroner. Objektivet ved 424 kroner er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 439 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 439 kroner ved reaksjoner tilbake. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
10.  DFDS(DFDS.CO) – 26. apr 2018. Siste sluttkurs: 378.6 (-0.4)
DFDS har brutt den fallende trendkanalen på mellomlang sikt, noe som i første omgang indikerer svakere falltakt. Aksjen ga kjøpssignal fra en dobbel-bunn-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 365 kroner. Videre oppgang til 411 kroner eller mer er signalisert. Aksjen tester støtten ved cirka 376 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. Det kortsiktige momentumet i aksjen er sterkt positivt, med RSI over 70. Det indikerer økende optimisme hos investorene og videre kursoppgang for DFDS. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

God helg!

Med vennlig hilsen

Espen Grønstad

. . . . .

Investtech gjør teknisk analyse av alle aksjer for deg!

Analysene er utarbeidet av Investtech.com AS (“Investtech”) i henhold til Investtechs retningslinjer og disclaimer. Analysene skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring, og bygger på kilder som Investtech anser som troverdige. Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av analysen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer