Norden topp 10

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Morgenrapport fredag 9. mars

Hovedindeksen på Oslo Børs ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. I utgangspunktet er en videre oppgang innenfor trendkanalen indikert, men den kortsiktige volumutviklingen er klart negativ, og det ligger motstand ved 823 poeng. Et brudd opp gjennom dette nivået, spesielt om volumet samtidig er økende, vil være et positivt signal. Motsatt vil et brudd ned under støtten ved 783-785 poeng være klart negativt og utløse salgssignal fra en hode-og-skuldre-formasjon.

Den kortsiktige hausseindeksen er på 50 poeng og den langsiktige på 56 poeng. Dette indikerer at det er tilnærmet likevekt mellom optimister og pessimister blant investorene på Oslo Børs.

Handelsaktiviteten blant meldepliktige innsidere i selskapene notert på Oslo Børs vært høy den siste tiden. I løpet av de siste 22 handelsdagene, er det rapportert 86 handler. Kjøpsandelen er 73 prosent på månedsbasis og 79 prosent på årbasis. Med dette viser innsiderne at de har god tro på egne selskap.

De siste ti årene fram til 2017 har Oslo Børs i perioden mars til mai i snitt steget cirka 6,5 prosent. Variasjonene er store fra år til år, og dette vektlegges lite i konklusjonen.

Konklusjon: Hovedindeksen er nøytral på mellomlang sikt (1-6 måneder). En sluttkurs under 783 poeng vil gi et negativt skifte, mens et brudd opp gjennom 823 poeng vil gi et positivt skifte.

Skrevet av forskningssjef Geir Linløkken

Se ukens markedsrapport på WebTV+ her!

Norden topp 10 – Uke 10

Fredag 9. mars er det åtte nye aksjer i Norden topp 10, som nå består av tre svenske, tre norske, en dansk og tre finske aksjer.

Vi har rangert de nordiske aksjene ut fra våre tekniske analyser på mellomlang* sikt. Dette gjøres automatisk av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling. Kun aksjer med en omsetning på over 1 million euro i snitt per dag siste måneden er med. Analysene er basert på kvantitative forhold og skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring.

1.  Grieg Seafood(GSF.OL) – 8. mar 2018. Siste sluttkurs: 74 (1.55)
Grieg Seafood ligger i en fallende trend og videre nedgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner opp er det motstand mot taket i trendkanalen. Aksjen ga også kjøpssignal fra en dobbel-bunn-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 71.90 kroner. Videre oppgang til 76.53 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har brutt en rektangelformasjon. Etablert brudd på motstanden ved 73.67 kroner vil signalisere videre oppgang til 80.63 kroner eller mer. Aksjen har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved ca 73.30 kroner. Etablert brudd vil indikere videre oppgang. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
2.  Tieto Corporation(TIE1V.HEX) – 8. mar 2018. Siste sluttkurs: 29.74 (0.8)
Tieto Corporation viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Aksjen har brutt et motstandsnivå på kort sikt og gitt kjøpssignal fra kortsiktig trading range. Aksjen har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved ca 29.70 euro. Etablert brudd vil indikere videre oppgang. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
3.  BW LPG(BWLPG.OL) – 8. mar 2018. Siste sluttkurs: 37.86 (-1.14)
BW LPG ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 37.28 kroner. Videre oppgang til 46.41 kroner eller mer er signalisert. Aksjen ligger mellom støtten ved ca 36.30 kroner og motstanden ved ca 41.40 kroner og etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
4.  Sanoma Corporation(SAA1V.HEX) – 8. mar 2018. Siste sluttkurs: 10.15 (0.46)
Sanoma Corporation ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Kursen har også brutt et motstandsnivå på kort sikt og gitt kjøpssignal fra kortsiktig trading range. Aksjen har støtte ved ca 9.60 euro og motstand ved ca 12.00 euro. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
5.  Klövern AB Ser. B(KLOVB.ST) – 8. mar 2018. Siste sluttkurs: 10.37 (0.31)
Klövern AB Ser. B har falt tilbake mot gulvet i en stigende trendkanal. Videre oppgang indikeres og dagens kursnivå kan være en god inngangskurs. Kursen har også brutt et motstandsnivå på kort sikt og gitt kjøpssignal fra kortsiktig trading range. Aksjen har støtte ved ca 9.90 kronor og motstand ved ca 10.80 kronor. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
6.  Kesko Oyj B(KESKOB.HEX) – 8. mar 2018. Siste sluttkurs: 47.99 (0.39)
Kesko Oyj B har brutt den stigende trenden, noe som i første omgang indikerer svakere stigningstakt. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 45.63 euro. Videre oppgang til 50.28 euro eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 47.30 euro og videre oppgang er dermed signalisert. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
7.  SSAB A(SSABA.ST) – 8. mar 2018. Siste sluttkurs: 49.04 (-0.94)
SSAB A ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Aksjen har tatt ut objektivet ved 49.70 kronor etter brudd på en rektangelformasjon. Kursen har nå falt noe tilbake, men formasjonen indikerer videre oppgang. Aksjen har støtte ved ca 42.60 kronor. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
8.  SalMar Asa(SALM.OL) – 8. mar 2018. Siste sluttkurs: 299.6 (7)
SalMar Asa har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen, noe som åpner for enda sterkere stigningstakt. Aksjen har gitt kjøpssignal fra glidende snitt-indikatoren, noe som også signaliserer oppgang. Aksjen har støtte ved ca 262 kroner. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette anses å svekke aksjen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
9.  GN Store Nord(GN.CO) – 8. mar 2018. Siste sluttkurs: 218.3 (6.2)
GN Store Nord viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Aksjen ga kjøpssignal fra en dobbel-bunn-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 210 kroner. Videre oppgang til 226 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved ca 208 kroner. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
10.  G5 Entertainment(G5EN.ST) – 8. mar 2018. Siste sluttkurs: 334 (2.4)
G5 Entertainment ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Aksjen har en mulig omvendt-hode-og-skuldre-formasjon under utvikling. Etablert brudd over motstanden ved 376 kronor, helst på økende volum, vil signalisere videre oppgang. Aksjen nærmer seg støtten ved ca 290 kronor, noe som kan gi en reaksjon opp. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

God helg!

Med vennlig hilsen

Espen Grønstad

. . . . .

Investtech gjør teknisk analyse av alle aksjer for deg!

Analysene er utarbeidet av Investtech.com AS (“Investtech”) i henhold til Investtechs retningslinjer og disclaimer. Analysene skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring, og bygger på kilder som Investtech anser som troverdige. Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av analysen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer