Norden topp 10

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Morgenrapport fredag 16. februar

Hovedindeksen på Oslo Børs ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt og en videre oppgang innenfor denne indikeres. Indeksen har støtte ved 783 poeng og motstand rundt 840 poeng.

Den kortsiktige og den langsiktige hausseindeksen ligger på henholdsvis 34 og 57 poeng. Dette indikerer at det er en klar overvekt av pessimister blant de kortsiktige investorene på Oslo Børs, mens det blant de langsiktige investorene er en overvekt av optimister.

Handelsaktiviteten blant meldepliktige innsidere i selskapene notert på Oslo Børs er fremdeles lav, men har tatt seg noe opp etter som flere av selskapene nå har lagt fram årsresultatet. I løpet av de siste 22 handelsdagene på Oslo Børs, er det rapportert 36 handler. Kjøpsandelen er 86 prosent på månedsbasis og 79 prosent på årsbasis. Med dette viser innsiderne at de har god tro på egne selskaper.

De siste ti årene fram til 2017 har Oslo Børs i perioden februar – mai i snitt steget over åtte prosent. Variasjonene er store fra år til år, og dette vektlegges lite i konklusjonen.

Konklusjon: Hovedindeksen er svakt positiv på mellomlang sikt (1-6 måneder), men sluttkurs under 783 poeng vil gi et negativt skifte.

Skrevet av forskningssjef Geir Linløkken

Norden topp 10 – Uke 7

Fredag 16. februar er det seks nye aksjer i Norden topp 10, som nå består av fire svenske, to norske, to danske og to finske aksjer.

Vi har rangert de nordiske aksjene ut fra våre tekniske analyser på mellomlang* sikt. Dette gjøres automatisk av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling. Kun aksjer med en omsetning på over 1 million euro i snitt per dag siste måneden er med. Analysene er basert på kvantitative forhold og skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring.

1.  DNO ASA(DNO.OL) – 15. feb 2018. Siste sluttkurs: 9.64 (0.57)
DNO ASA viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Kursen har reagert tilbake etter bruddet på en rektangelformasjon. Det er støtte rundt 9.52 kroner, noe som åpner for gode kjøpsmuligheter nå. Etablert brudd under denne støtten vil imidlertid nøytralisere kjøpssignalet. Aksjen har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved ca 9.50 kroner. Etablert brudd vil indikere videre oppgang. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
2.  HiQ International(HIQ.ST) – 15. feb 2018. Siste sluttkurs: 74.6 (2.5)
HiQ International har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen, noe som åpner for enda sterkere stigningstakt. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 65.93 kronor. Videre oppgang til 76.72 kronor eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved ca 65.30 kronor. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette anses å svekke aksjen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
3.  Rockwool International B(ROCKB.CO) – 15. feb 2018. Siste sluttkurs: 1743 (-18)
Rockwool International B ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Aksjen beveger seg i en rektangelformasjon mellom støtte på 1580 kroner og motstand på 1824 kroner. Etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Aksjen tester støtten ved ca 1740 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
4.  Hansa Medical AB(HMED.ST) – 15. feb 2018. Siste sluttkurs: 264 (-0.2)
Hansa Medical AB har falt tilbake mot gulvet i en stigende trendkanal. Videre oppgang indikeres og dagens kursnivå kan være en god inngangskurs. Aksjen ga også kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 223 kronor. Videre oppgang til 294 kronor eller mer er signalisert. Aksjen ligger mellom støtten ved ca 240 kronor og motstanden ved ca 284 kronor og etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
5.  Sampo Oyj A(SAMPO.HEX) – 15. feb 2018. Siste sluttkurs: 46.58 (0.05)
Sampo Oyj A ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 46.00 euro. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 46.00 euro ved reaksjoner tilbake. Negativ volumbalanse svekker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
6.  Stora Enso R(STER.ST) – 15. feb 2018. Siste sluttkurs: 137.2 (0.6)
Stora Enso R ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 133 kronor og videre oppgang er dermed signalisert. RSI-kurven viser en fallende trend, noe som er et tidlig signal om mulig trendbrudd ned.Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
7.  Topdanmark(TOP.CO) – 15. feb 2018. Siste sluttkurs: 289 (3.2)
Topdanmark ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 275 kroner. Objektivet ved 287 kroner er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen har støtte ved ca 272 kroner. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
8.  Wärtsilä Oyj Abp(WRT1V.HEX) – 15. feb 2018. Siste sluttkurs: 58.48 (1.28)
Wärtsilä Oyj Abp ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Kursen har nå dessuten falt tilbake mot gulvet i trendkanalen, noe som bør gi en reaksjon opp. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 55.56 euro. Objektivet ved 57.63 euro er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen har støtte ved ca 55.70 euro og motstand ved ca 62.00 euro. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
9.  Klövern AB Ser. B(KLOVB.ST) – 15. feb 2018. Siste sluttkurs: 10.19 (0.28)
Klövern AB Ser. B ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Kursen har nå dessuten falt tilbake mot gulvet i trendkanalen, noe som bør gi en reaksjon opp. Kursen har reagert tilbake etter bruddet på en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon. Det er støtte rundt 10.11 kronor, noe som åpner for gode kjøpsmuligheter nå. Etablert brudd under denne støtten vil imidlertid nøytralisere kjøpssignalet. Aksjen har støtte ved ca 9.90 kronor og motstand ved ca 10.80 kronor. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
10.  SalMar Asa(SALM.OL) – 15. feb 2018. Siste sluttkurs: 251.2 (9.2)
SalMar Asa ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Aksjen har brutt et motstandsnivå på kort sikt og gitt kjøpssignal fra kortsiktig trading range. Aksjen har støtte ved ca 226 kroner og motstand ved ca 263 kroner. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette brukes som et salgssignal. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

God helg!

Med vennlig hilsen

Espen Grønstad

. . . . .

Investtech gjør teknisk analyse av alle aksjer for deg!

Analysene er utarbeidet av Investtech.com AS (“Investtech”) i henhold til Investtechs retningslinjer og disclaimer. Analysene skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring, og bygger på kilder som Investtech anser som troverdige. Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av analysen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer