Norden topp 10

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Morgenrapport fredag 9. februar

Hovedindeksen på Oslo Børs ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt og en videre oppgang innenfor denne indikeres. Indeksen har støtte ved 783 poeng og motstand rundt 840 poeng. Et eventuelt brudd under 783, som vi lett kan få etter gårsdagens fall i USA, vil utløse et salgssignal.

Den kortsiktige og den langsiktige hausseindeksen ligger på henholdsvis 30 og 60 poeng. Dette indikerer at det er en klar overvekt av pessimister blant de kortsiktige investorene på Oslo Børs, mens det blant de langsiktige investorene er en overvekt av optimister.

Handelsaktiviteten blant meldepliktige innsidere på Oslo Børs er lav i perioden for årsrapportering. I løpet av de siste 22 handelsdagene på Oslo Børs, er det kun rapportert 26 handler. Kjøpsandelen er 86 prosent på månedsbasis og 79 prosent på årsbasis. Med dette viser innsiderne at de har god tro på egne selskaper.

De siste ti årene fram til 2017 har Oslo Børs i perioden februar – mai i snitt steget over åtte prosent. Variasjonene er store fra år til år, og dette vektlegges lite i konklusjonen.

Konklusjon: Hovedindeksen er svakt positiv på mellomlang sikt (1-6 måneder), men sluttkurs under 783 poeng vil gi et negativt skifte.

Skrevet av forskningssjef Geir Linløkken

Se ukens markedsrapport på WebTV+ her!

Norden topp 10 – Uke 6

Fredag 9. februar er det åtte nye aksjer i Norden topp 10, som nå består av fire svenske, en norsk, to danske og tre finske aksjer.

Vi har rangert de nordiske aksjene ut fra våre tekniske analyser på mellomlang* sikt. Dette gjøres automatisk av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling. Kun aksjer med en omsetning på over 1 million euro i snitt per dag siste måneden er med. Analysene er basert på kvantitative forhold og skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring.

1.  AcadeMedia AB(ACAD.ST) – 8. feb 2018. Siste sluttkurs: 59.7 (-2.6)
AcadeMedia AB ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Aksjen beveger seg i en rektangelformasjon mellom støtte på 55.04 kronor og motstand på 65.49 kronor. Etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 57.75 kronor. Videre oppgang til 65.64 kronor eller mer er signalisert. Aksjen tester støtten ved ca 59.00 kronor, noe som kan gi en reaksjon opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
2.  Sampo Oyj A(SAMPO.HEX) – 8. feb 2018. Siste sluttkurs: 46.09 (-0.77)
Sampo Oyj A ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Kursen har nå dessuten falt tilbake mot gulvet i trendkanalen, noe som bør gi en reaksjon opp. Aksjen tester støtten ved ca 46.00 euro, noe som kan gi en reaksjon opp. Aksjen anses teknisk positiv på middels lang sikt.
3.  SalMar Asa(SALM.OL) – 8. feb 2018. Siste sluttkurs: 232.4 (8.8)
SalMar Asa har falt tilbake mot gulvet i en stigende trendkanal. Videre oppgang indikeres og dagens kursnivå kan være en god inngangskurs.Aksjen har tatt ut objektivet ved 218 kroner etter brudd på en dobbel-topp-formasjon. Kursen har nå steget noe igjen, men formasjonen indikerer videre nedgang. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 226 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
4.  SSAB B(SSABB.ST) – 8. feb 2018. Siste sluttkurs: 36.72 (-1.34)
SSAB B ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Aksjen har tatt ut objektivet ved 38.44 kronor etter brudd på en rektangelformasjon. Kursen har nå falt noe tilbake, men formasjonen indikerer videre oppgang. Aksjen nærmer seg støtten ved ca 35.00 kronor, noe som kan gi en reaksjon opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
5.  Resurs Holding AB(RESURS.ST) – 8. feb 2018. Siste sluttkurs: 59.35 (-0.15)
Resurs Holding AB har brutt den stigende trenden, noe som i første omgang indikerer svakere stigningstakt. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 58.70 kronor og videre oppgang er dermed signalisert. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Volumbalansen er også positiv, noe som svekker trendbruddet. RSI-kurven viser en fallende trend, noe som kan være et tidlig signal om innledning av en fallende trend også for kursen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
6.  Hansa Medical AB(HMED.ST) – 8. feb 2018. Siste sluttkurs: 248.2 (-8.2)
Hansa Medical AB har brutt ned gjennom gulvet i en stigende trendkanal. Dette indikerer i første omgang svakere stigningstakt, eller innledning av en mer horisontal utvikling. Aksjen ga kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 223 kronor. Videre oppgang til 294 kronor eller mer er signalisert. Aksjen tester støtten ved ca 240 kronor. Dette bør gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 240 kronor vil utløse et salgssignal. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Dette svekker trendbruddet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
7.  Bang & Olufsen AS(BO.CO) – 8. feb 2018. Siste sluttkurs: 158.4 (-4.4)
Bang & Olufsen AS viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Aksjen har støtte ved ca 137 kroner og motstand ved ca 188 kroner. Volumtopper korresponderer godt med kurstopper og volumbunner korresponderer godt med kursbunner. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
8.  Wärtsilä Oyj Abp(WRT1V.HEX) – 8. feb 2018. Siste sluttkurs: 56.2 (-0.8)
Wärtsilä Oyj Abp har brutt den stigende trenden og reagert kraftig ned. Det er foreløpig vanskelig å si noe om den framtidige trendretningen.Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 55.56 euro. Videre oppgang til 57.63 euro eller mer er signalisert. Aksjen tester støtten ved ca 55.70 euro, noe som kan gi en reaksjon opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
9.  Orsted A/S(ORSTED.CO) – 8. feb 2018. Siste sluttkurs: 344.8 (-1)
Orsted A/S har falt tilbake mot gulvet i en stigende trendkanal. Videre oppgang indikeres og dagens kursnivå kan være en god inngangskurs. Kursen har imidlertid brutt et støttenivå på kort sikt og gitt salgssignal fra kortsiktig trading range. Aksjen har støtte ved ca 331 kroner og motstand ved ca 370 kroner. Volumtopper korresponderer godt med kurstopper og volumbunner korresponderer godt med kursbunner. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
10.  Outotec Oyj(OTE1V.HEX) – 8. feb 2018. Siste sluttkurs: 7.24 (-0.12)
Outotec Oyj har falt tilbake mot gulvet i en stigende trendkanal. Videre oppgang indikeres og dagens kursnivå kan være en god inngangskurs. Aksjen nærmer seg støtten ved ca 7.00 euro, noe som kan gi en reaksjon opp. Aksjen anses teknisk positiv på middels lang sikt.

God helg!

Med vennlig hilsen

Espen Grønstad

. . . . .

Investtech gjør teknisk analyse av alle aksjer for deg!

Analysene er utarbeidet av Investtech.com AS (“Investtech”) i henhold til Investtechs retningslinjer og disclaimer. Analysene skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring, og bygger på kilder som Investtech anser som troverdige. Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av analysen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer